Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

2 Korinthierna 7:1–16

 Alltså, då vi har dessa löften,+ ni älskade, så låt oss rena+ oss från varje förorening av kött och ande+ och i gudsfruktan fullkomna heligheten.+  Ge rum för oss.*+ Vi har inte gjort orätt mot någon, vi har inte fördärvat någon, vi har inte utnyttjat någon.+  Jag säger inte detta för att fördöma er. Jag har ju förut sagt att ni är i våra hjärtan för att dö och för att leva tillsammans med oss.+  Jag talar mycket fritt och öppet till er.* Jag har mycket att berömma mig av när det gäller er.+ Jag är uppfylld av tröst,+ jag har glädje i överflöd mitt i allt vårt betryck.+  Ja, när vi kom till Makedonien,+ fick vårt kött ingen lindring,+ utan vi var fortfarande trängda+ på allt sätt – det var stridigheter utanför, fruktan innanför.  Men Gud, som tröstar+ de nedslagna, tröstade oss genom Titus närvaro,*  och inte bara genom hans närvaro, utan också genom den tröst som han hade blivit tröstad med på grund av er; han berättade+ nämligen för oss om er längtan, er klagan, er brinnande iver för mitt bästa, så att jag gladde mig ännu mer.  Även om jag bedrövade er med mitt brev,+ så ångrar jag det inte. Även om jag först ångrade det (jag ser att det brevet bedrövade er, fast bara en kort tid),*  gläder jag mig nu, inte just därför att ni blev bedrövade, utan därför att ni blev bedrövade till sinnesändring;+ ni blev ju bedrövade på ett sätt som Gud vill,+ för att ni inte i något avseende skulle lida skada på grund av oss. 10  Bedrövelse på ett sätt som Gud vill främjar nämligen sinnesändring* som leder till räddning, och den ångrar ingen;+ men världens bedrövelse frambringar död.+ 11  Ty se, just detta att ni blev bedrövade på ett sätt som Gud vill,+ vilken stor uppriktig iver har det inte framkallat hos er, ja, att ni har rentvått er, ja, att ni har blivit uppfyllda av harm, ja, fruktan, ja, längtan, ja, nitälskan, ja, att ni har rättat till det orätta!+ I varje avseende har ni bevisat er vara rena i den här saken. 12  Även om jag skrev till er, gjorde jag det faktiskt varken med tanke på den som hade gjort det orätta+ eller med tanke på den som hade lidit orätt, utan för att er uppriktiga iver till förmån för oss skulle kunna göras uppenbar bland er inför Gud. 13  Det är därför vi har blivit tröstade. Men förutom vår tröst har vi glatt oss ännu mycket mer på grund av Titus glädje, eftersom hans ande+ har fått ny styrka genom er alla. 14  Ty om jag har berömt mig något inför honom i fråga om er, så har jag inte behövt skämmas, utan liksom vi har talat allting till er i sanning, så har också det vi har berömt oss av+ inför Titus visat sig vara sant. 15  Och hans ömma tillgivenhet för er är ännu större, när han kommer ihåg den lydnad ni alla visade,+ hur ni tog emot honom med fruktan och bävan. 16  Jag gläder mig över att jag i varje avseende kan vara vid gott mod på grund av er.+

Fotnoter

El.: ”Ta emot oss.”
El.: ”Jag har stor frimodighet med avseende på er.”
Se Tillägg 5B.
El.: ”en timme”.
El.: ”ånger”, ”omvändelse”, ”bättring”. Grek.: metạnoian.