2 Korinthierna 6:1–18

 När vi nu samarbetar med Gud,+ bönfaller vi er också om att inte förfela syftet med att ni har tagit emot Guds oförtjänta omtanke.+  Han säger ju: ”I en välbehaglig tid hörde jag dig, och på en räddningens dag hjälpte jag dig.”+ Se! Nu är den särskilt välbehagliga tiden.+ Se! Nu är räddningens dag.+  Vi vill inte på något sätt vara orsak till att någon snavar och faller,+ för att vår tjänst inte skall klandras;+  utan på alla sätt visar+ vi att vi är Guds tjänare:* genom uthållighet i mycket, genom vedermödor, genom nödsituationer, genom svårigheter,+  genom hugg och slag, genom fängelser,+ genom oroligheter, genom mödor, genom sömnlösa nätter, genom tider utan mat,+  genom renhet, genom kunskap, genom tålamod,+ genom omtanke,+ genom helig ande, genom kärlek fri från hyckleri,+  genom sannfärdigt tal, genom Guds kraft;+ genom rättfärdighetens vapen+ till höger och till vänster,*  genom ära och vanära, genom dåligt rykte och gott rykte; som bedragare+ och ändå sannfärdiga,  som okända och ändå välkända,+ som döende och ändå, se, vi lever,+ som tuktade+ och ändå inte utlämnade åt döden,+ 10  som bedrövade men alltid glada, som fattiga fast vi gör många rika, som sådana som ingenting har och ändå äger allt.+ 11  Vår mun har öppnat sig för er, korinthier, vårt hjärta+ har vidgat sig. 12  Ni har inte trångt rum hos oss,+ men ni har trångt rum i er egen ömma tillgivenhet.+ 13  Därför, som en gottgörelse i gengäld – jag talar som till barn+ – vidga er, också ni. 14  Bli inte ojämnt sammanokade* med icke troende.+ För vilken samhörighet finns det mellan rättfärdighet och laglöshet?+ Eller vilken gemenskap har ljus med mörker?+ 15  Och vilken samstämmighet finns det mellan Kristus och Bẹlial?*+ Eller vilken del+ har en troende* med en icke troende? 16  Och vilken överensstämmelse finns det mellan Guds tempel* och avgudar?+ Vi är ju en levande Guds tempel;+ alldeles som Gud har sagt: ”Jag skall bo ibland dem+ och vandra ibland dem, och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk.”+ 17  ”’Därför, gå ut ifrån dem och avskilj er’, säger Jehova,* ’och sluta upp med att röra vid det orena’”;+ ”’och jag skall ta emot er.’”+ 18  ”’Och jag skall vara en fader för er,+ och ni skall vara söner och döttrar till mig’,+ säger Jehova,* den Allsmäktige.”+

Fotnoter

”tjänare”. Grek.: diạkonoi; lat.: minịstros (av mịnus, ”mindre”); J18,22(hebr.): kimsharethẹ̄, ”som ... tjänare”.
El.: ”till anfall och till försvar”.
”ojämnt sammanokade”. Ordagr.: ”sådana som går under annorlunda (främmande) ok”. Grek.: heterozygountes (av heterozygẹō, ”gå under annorlunda [främmande] ok”, ”vara sammanokad med någon som är annorlunda”).
”Belial”, Vg; P46אBC: ”Beliar”; Syp: ”Satan”.
El.: ”trogen”.
”tempel”. El.: ”gudomliga boning”. Grek.: naōi, dativ sing.; J17,18,22(hebr.): lehēkhạl, ”till ... palats (tempel)”.
Se Tillägg 1D.
Se Tillägg 1D.