Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

2 Korinthierna 4:1–18

 Därför, när vi nu har denna tjänst+ efter den barmhärtighet som har visats oss,+ ger vi inte upp;  men vi har tagit avstånd från allt som man gör i smyg och bör skämmas för,+ vi vandrar inte i slughet, och inte heller förfalskar vi Guds ord,+ utan genom att göra sanningen känd rekommenderar vi oss själva åt varje människas samvete inför Gud.+  Om nu de goda nyheter vi förkunnar verkligen är beslöjade, så är de beslöjade bland dem som är på väg att förgås,+  bland vilka denna tingens ordnings* gud*+ har förblindat de icke troendes sinne,*+ för att det upplysande ljuset*+ från de härliga goda nyheterna+ om Kristus,* som är Guds avbild,+ inte skall stråla igenom.+  Vi predikar nämligen inte oss själva, utan Kristus Jesus som Herre+ och oss själva som era slavar+ för Jesu skull.  Ty det är Gud som har sagt: ”Låt ljuset lysa* fram ur mörkret”,+ och han har lyst på våra hjärtan för att upplysa+ dem med den härliga kunskapen+ om Gud* genom* Kristi ansikte.+  Men denna skatt+ har vi i lerkärl,*+ för att den kraft+ som är över det normala skall vara Guds+ och inte komma från oss själva.+  Vi är på allt sätt trängda,+ men inte så hårt pressade att vi inte kan röra oss; vi är rådvilla, men inte helt utan någon utväg;+  vi är förföljda, men inte lämnade i sticket;+ vi är slagna till marken,+ men inte tillintetgjorda.+ 10  Alltid utstår vi överallt i vår kropp den dödsbringande behandling som Jesus fick,*+ för att också Jesu liv skall göras uppenbart i vår kropp.+ 11  Ty vi som lever ställs alltid ansikte mot ansikte med döden*+ för Jesu skull, för att Jesu liv också må göras uppenbart i vårt dödliga kött.+ 12  Alltså är döden verksam i oss, men livet i er.+ 13  Då vi nu har samma trons ande som den om vilken det står skrivet: ”Jag utövade tro, därför talade jag”,+ utövar också vi tro, och därför talar vi. 14  Vi vet ju att han som uppväckte Jesus* skall uppväcka också oss tillsammans med Jesus och skall låta oss träda fram tillsammans med er.+ 15  Allt sker nämligen för er skull,+ för att den oförtjänta omtanken som har blivit större skulle flöda över på grund av tacksägelsen från många flera till Guds ära.+ 16  Därför ger vi inte upp, utan om också vår utvärtes människa tynar bort, så förnyas ju vår invärtes människa+ från dag till dag. 17  Ty fastän vedermödan är kortvarig+ och lätt, frambringar den åt oss en härlighet, som har en mer och mer överväldigande vikt och är evig,+ 18  medan vi håller blicken fäst, inte vid det synliga, utan vid det osynliga.+ Det synliga är nämligen tillfälligt,+ men det osynliga är evigt.+

Fotnoter

”tingens ordnings”. El.: ”tidsålders”. Grek.: aiọ̄nos; lat.: saeculi; J17,18,22(hebr.): ha‛ōlạm hazzẹh, ”denna tingens ordnings”.
Grek.: ho theọs; lat.: dẹus; J17,18(hebr.): ’elohẹ̄; J22(hebr.): ’el.
El.: ”förstånd”. Ordagr.: ”sinnesförmögenheter”. Grek.: noẹ̄mata, plur.; lat.: mẹntes, plur.
El.: ”det klara ljuset”, ”ljusskenet”.
El.: ”från de goda nyheterna om Kristi (den Smordes) härlighet”.
El.: ”Ljuset skall lysa”.
El.: ”med kunskapen om Guds härlighet”.
El.: ”i”.
Ordagr.: ”i kärl av bränd lera”.
El.: ”i vår kropp dödandet av Jesus”.
El.: ”Ty vi som lever utlämnas (överlämnas) ständigt åt döden”.
”Jesus”, P46BVg; אCDSyh: ”Herren Jesus”.