Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

2 Korinthierna 12:1–21

12  Jag måste berömma mig. Det är inte fördelaktigt; men jag kommer nu till övernaturliga syner+ och uppenbarelser från Herren.  Jag känner en människa som är i gemenskap med Kristus och som för fjorton år sedan – om det var i kroppen vet jag inte, eller utanför kroppen vet jag inte; Gud vet det – blev bortryckt+ som sådan till tredje himlen.  Ja, jag känner en sådan man – om det var i kroppen eller skilt från kroppen+ vet jag inte,* Gud vet det –  att han blev bortryckt till paradiset*+ och fick höra outsägliga ord, som det inte är tillåtet för en människa att uttala.  Av en sådan människa* vill jag berömma mig, men av mig själv vill jag inte berömma mig, utom beträffande mina svagheter.+  Om jag nämligen någon gång skulle vilja berömma mig,+ skall jag inte vara oförnuftig, för jag skall säga sanningen. Men jag avstår, för att ingen skall tillräkna mig mera än vad han ser att jag är eller han hör av mig,  bara på grund av uppenbarelsernas överflöd.* Därför, för att jag inte skulle känna mig alltför upphöjd,+ gavs det mig en törntagg* i köttet,+ en Satans ängel, till att ge mig slag på slag, för att jag inte skulle känna mig alltför upphöjd.  För denna saks skull har jag tre gånger+ bönfallit Herren om att den skulle vika ifrån mig;  men han har sagt till mig: ”Min oförtjänta omtanke är nog+ för dig; ty min kraft görs fullkomlig i svaghet.”+ Därför vill jag mycket gärna hellre berömma mig beträffande mina svagheter,+ för att Kristi kraft skall förbli över mig som ett tält. 10  Därför finner jag behag i svagheter, i förolämpningar, i nödsituationer, i förföljelser och svårigheter, för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag full av kraft.+ 11  Jag har blivit oförnuftig. Ni tvingade mig+ till det, för jag borde ha blivit rekommenderad av er. Jag har ju inte i någonting alls visat mig vara underlägsen era till övermått höga+ apostlar, även om jag ingenting är.+ 12  En apostels tecken+ blev sannerligen utförda bland er genom all uthållighet+ och genom tecken och under* och kraftgärningar.*+ 13  Ty i vilket avseende var det som ni fick det mindre gott ställt än de övriga församlingarna, utom däri att jag själv inte blev en börda för er?+ Förlåt mig välvilligt denna oförrätt. 14  Se! Detta är tredje gången+ som jag är redo att komma till er, och ändå vill jag inte bli en börda. Jag söker nämligen inte era ägodelar,+ utan er; barnen+ bör ju inte spara åt föräldrarna, utan föräldrarna åt barnen.+ 15  Jag för min del vill mycket gärna förbruka mina tillgångar och låta mig själv helt förbrukas för era själar.+ Om jag älskar er i rikare mått, skall jag då bli mindre älskad? 16  Men låt det vara som det är, jag har inte varit en börda för er.+ Likväl, säger ni, var jag ”slug” och fångade er ”med knep”.+ 17  Inte har jag väl utnyttjat er genom någon av dem som jag har sänt till er? 18  Jag drev på Titus, och jag sände brodern med honom. Inte har väl Titus utnyttjat er på något sätt?+ Har vi inte vandrat i samma ande?+ I samma fotspår? 19  Har ni nu hela tiden tänkt att det är inför er som vi har försvarat oss? Det är inför Gud som vi talar i förbindelse med Kristus. Men, ni älskade, allting är för er uppbyggelse.+ 20  Jag är nämligen rädd att jag kanske, när jag kommer,+ inte skall finna er sådana som jag kunde önska, och jag kan för er befinnas vara sådan som ni inte kunde önska, utan kanske det i stället skulle vara osämja, svartsjuka,+ yttringar av förbittring, av stridslystnad, av förtal, av örontassel, av uppblåsthet, av oordning.+ 21  Kanske skall min Gud, när jag kommer åter, förödmjuka mig bland er, och jag kan komma att sörja över många av dem som förut har syndat+ men inte har ändrat sinne i fråga om den orenhet* och otukt*+ och tygellöshet*+ som de har ägnat sig åt.

Fotnoter

”vet jag inte”. Saknas i B.
”paradiset”, P46אBVgSypJ11,17,18; J22: ”Edens trädgård”.
El.: ”Av något sådant”, dvs. en sådan erfarenhet.
El.: ”utomordentlighet”.
El.: ”en spetsig påle”.
El.: ”förebud”.
El.: ”underverk”.
”orenhet”. Grek.: akatharsịai, dativ sing.; J17,22(hebr.): hattumạh, orenheten”. Se noter till Hes 22:15 och Gal 5:19, ”orenhet”.
Se Tillägg 5A.
”tygellöshet”. El.: ”skamlöshet”, ”lösaktighet”. Grek.: aselgeiai, dativ sing.; Vgc(lat.): impudicịtia; J17,22(hebr.): hazzimmạh, tygellösheten”. Se not till Gal 5:19, ”tygellöshet”. Jfr not till 3Mo 18:17.