2 Johannes 1:1–13

  Den äldre mannen*+ till den utvalda frun*+ och till hennes barn, som jag i sanning älskar,*+ och inte bara jag utan också alla som har lärt känna sanningen,+  på grund av den sanning som förblir i oss+ och skall vara med oss för evigt.+  Oförtjänt omtanke,+ barmhärtighet och frid skall vara med oss från Gud, Fadern,+ och från Jesus Kristus, Faderns Son, med sanning och kärlek.+  Jag gläder mig mycket därför att jag har funnit* några av dina barn+ vandra i sanningen,+ alldeles som vi har fått befallning från Fadern.+  Och nu ber jag dig, min fru,* såsom en som inte skriver till dig ett nytt bud,+ utan ett som vi har haft från början,*+ att vi skall älska varandra.+  Och detta är vad kärleken innebär:+ att vi fortsätter att vandra i överensstämmelse med hans befallningar.+ Detta är budet, alldeles som ni har hört från början, att ni skall fortsätta att vandra efter det.+  Många bedragare har nämligen gått ut i världen,+ sådana som inte bekänner att Jesus Kristus har kommit* i köttet.+ Detta är bedragaren*+ och antikrist.+  Ta er i akt, så att ni inte mister* det som vi har arbetat på att frambringa utan kan vinna full lön.+  Var och en som tränger sig fram*+ och inte förblir+ i Kristi lära, han har inte Gud.+ Den som förblir i denna lära, han har både Fadern och Sonen.+ 10  Om någon kommer till er och inte för med sig den läran, så ta inte emot honom i era hem,+ och uttala inte en hälsning* till honom.*+ 11  Ty den som uttalar en hälsning till honom, han är delaktig* i hans onda gärningar.*+ 12  Fast jag har mycket att skriva till er om, vill jag inte göra det med hjälp av papper och bläck,+ utan jag hoppas få komma till er och få tala med er ansikte mot ansikte,*+ för att er glädje+ skall vara fullständig.+ 13  Din systers, den utvaldas, barn sänder dig sina hälsningar.+

Fotnoter

El.: ”Den äldste”. Grek.: Ho presbỵteros.
El.: ”till den utvalda, Kyria”. Grek.: eklektēi kyrịai.
El.: ”jag älskar i sanningen”.
El.: ”Jag gladde mig mycket över att verkligen finna”.
”min fru”. El.: ”Kyria”. Grek.: kyrịa.
”från början”. Grek.: ap’ arkhẹ̄s; lat.: ab inịtio; J17(hebr.): merọ’sh.
”har kommit”. Ordagr.: ”kommande”. Grek.: erkhọmenon, ett particip som här, liksom i 3Jo 3 (jfr not till ”kom”), avser förfluten tid.
Ordagr.: ”den vilsefarande”, ”den kringirrande (kringströvande)”.
Ordagr.: ”tillintetgör”, ”förgör”.
Ordagr.: ”som går före (framför, i förväg)”.
”en hälsning”. Ordagr.: ”att ständigt glädja sig”.
El.: ”och säg inte till honom att han skall glädja sig”.
Ordagr.: ”han tar del”.
Vgs tillägger: ”Se! Jag har sagt er det på förhand, så att ni inte skall bli förvirrade på Herrens dag”; J7,8 tillägger: ”(Se! Jag har sagt er det på förhand, för att ni inte skall behöva skämmas på Jehovas dag).”
Ordagr.: ”mun mot mun”.