Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

2 Krönikeboken 8:1–18

 Och vid slutet av de tjugo år+ det tog för Salomo att bygga Jehovas hus+ och sitt eget hus+  blev de städer som Hiram*+ hade gett åt Salomo återuppbyggda – Salomo återuppbyggde dem och lät Israels söner bosätta sig där.  Vidare drog Salomo till Hamat-Soba och lade det under sig.  Sedan återuppbyggde han Tadmor* i vildmarken och alla de förrådsstäder+ som han hade byggt i Hamat.+  Och vidare byggde han Övre Bet-Horon+ och Nedre Bet-Horon,+ befästa städer med murar,+ dörrar och bommar,+  och Bạalat+ och alla förrådsstäderna, som tillhörde Salomo, och alla vagnsstäderna+ och städerna åt ryttarna+ och allt som var åtråvärt för Salomo+ och som han hade längtat efter att bygga i Jerusalem och på Libanon+ och i hela det land som han hade herravälde över.  Och allt det folk som var kvar av hettiterna+ och amoréerna+ och perisséerna+ och hivéerna+ och jebuséerna,+ vilka inte hörde till Israel+  några av deras söner som hade blivit kvar efter dem i landet och som Israels söner inte hade utrotat,+ dem kallade Salomo in till tvångsarbete,+ som de utför än i dag.+  Men av Israels söner gjorde Salomo ingen till slav i förbindelse med sitt arbete;+ de var nämligen krigare+ och anförare för hans adjutanter och anförare för hans vagnförare+ och för hans ryttare.+ 10  Detta var överfogdarna+ som tillhörde kung Salomo, 250 man; de var förmän för folket.+ 11  Och Salomo förde upp faraos dotter+ från Davidsstaden+ till det hus som han hade byggt åt henne,+ för han sade: ”Fastän hon är min hustru, skall hon inte bo i Davids, Israels kungs, hus, för de platser som Jehovas ark har kommit till är heliga.”+ 12  Sedan offrade Salomo brännoffer+ åt Jehova på Jehovas altare+ som han hade byggt framför förhallen,+ 13  ja dag för dag+ det som skulle offras enligt Moses bud angående sabbaterna+ och angående nymånarna+ och angående de fastställda högtiderna+ tre gånger om året,+ vid det osyrade brödets högtid+ och vid veckohögtiden+ och vid lövhyddohögtiden.+ 14  Vidare satte han, enligt sin far Davids föreskrift,+ prästernas avdelningar+ till att stå för sina tjänsteuppgifter, och leviterna+ på deras tjänsteposter, till att lovprisa+ och till att utföra tjänst+ inför prästerna, enligt vad som krävdes dag för dag,+ och portvaktarna i deras avdelningar för de olika portarna,+ ty så löd budet från David, den sanne Gudens man.* 15  Och man vek inte av från kungens bud till prästerna och leviterna i fråga om någon som helst angelägenhet eller i fråga om förråden.+ 16  Så var hela Salomos arbete förberett+ från den dag då grunden blev lagd till Jehovas hus till dess det var färdigt.+ Och Jehovas hus var fullbordat.+ 17  Sedan drog Salomo till Esjon-Geber+ och till Elot+ på havsstranden i Edoms land.+ 18  Och genom sina tjänare skickade Hiram+ regelbundet till honom skepp och tjänare som kände havet,+ och de for tillsammans med Salomos tjänare till Ofir+ och hämtade därifrån 450 talenter*+ guld+ och förde det till kung Salomo.+

Fotnoter

”Hiram”, LXXSyVg; M: ”Huram”.
”Tadmor”, MLXXSy; Vg: ”Palmyra”.
”den sanne Gudens man”. Hebr.: ’ish-ha’Elohịm. Se Tillägg 1F.
Se Tillägg 8A.