Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

2 Krönikeboken 5:1–14

 Slutligen kom allt det arbete till fullbordan som Salomo skulle utföra för Jehovas hus,+ och Salomo förde in det som hans far David hade helgat;+ och silvret och guldet och alla redskapen lade han bland skatterna i den sanne Gudens hus.+  Det var då som Salomo samlade de äldste* i Israel+ och alla överhuvudena för stammarna,+ hövdingarna för Israels söners fädernehus,+ till Jerusalem för att hämta Jehovas förbunds ark+ upp+ från Davidsstaden,+ det vill säga Sion.+  Så samlades alla Israels män hos kungen under högtiden, den i den sjunde månaden.+  När alla de äldste i Israel hade kommit+ lyfte leviterna upp arken,+  och de hämtade upp arken+ och mötestältet+ och alla de heliga redskapen+ som var i tältet. De levitiska prästerna* hämtade upp detta.+  Och kung Salomo och israeliternas hela menighet som inställde sig hos honom enligt överenskommelse, framför arken, frambar som slaktoffer+ får och nötkreatur i sådan mängd att de inte kunde beräknas eller räknas.  Sedan förde prästerna in Jehovas förbunds ark till dess plats i husets innersta+ rum, till det allra heligaste,+ till platsen under kerubernas vingar.+  Keruberna bredde nämligen ut sina vingar över den plats där arken stod, så att keruberna övertäckte arken och dess bärstänger+ ovanifrån.+  Men bärstängerna var så långa att spetsarna på bärstängerna var synliga från det heliga* framför det innersta rummet, men de var inte synliga utanför, och de* är kvar där än i dag.+ 10  Det fanns ingenting annat i arken än de två tavlorna+ som Mose hade gett vid Horeb,+ när Jehova ingick förbund+ med Israels söner, då de drog ut ur Egypten.+ 11  Och när prästerna kom ut från den heliga platsen (ty alla präster som fanns hade helgat+ sig – det var inte nödvändigt att ta hänsyn till avdelningarna),+ 12  och de leviter+ som var sångare, som hörde till dem alla, nämligen till Asaf,+ till Heman,+ till Jẹdutun+ och till deras söner och till deras bröder, klädda i fin vävnad, med cymbaler+ och med harpor+ och lyror,+ stod öster om altaret och tillsammans med dem präster till ett antal av 120, som blåste i trumpeterna,+ 13  och när trumpetarna och sångarna som en man+ och såsom med en röst stämde upp lovprisning och tacksägelse till Jehova, och när de lät ljudet stiga upp, med trumpeterna och med cymbalerna och med instrumenten till att ackompanjera sången+ och med lovprisning+ till Jehova, ”ty han är god,+ ty hans kärleksfulla omtanke* varar till oöverskådlig tid”+ – då blev huset uppfyllt av ett moln,+ ja Jehovas hus,+ 14  och prästerna förmådde inte stå där och utföra tjänst på grund av molnet,+ ty Jehovas härlighet+ uppfyllde den sanne Gudens hus.

Fotnoter

Ordagr.: ”de gamla (äldre) männen”.
Ordagr.: ”Prästerna, leviterna”, M; TLXXSy och 24 hebr. hss: ”Prästerna och leviterna”; Vg: ”Prästerna tillsammans med leviterna”.
”det heliga”, LXX, 5 hebr. hss och 1Ku 8:8; M: ”arken”.
”de”, TLXXSy, många hebr. hss och 1Ku 8:8; M: ”den”.
El.: ”hans lojala kärlek”.