Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

2 Krönikeboken 4:1–22

 Sedan gjorde han kopparaltaret,+ 20 alnar långt och 20 alnar brett och tio alnar högt.+  Vidare gjorde han det gjutna havet,+ tio alnar från den ena kanten till den andra, helt cirkelrunt, och det var fem alnar högt, och det fordrades ett snöre på 30 alnar för att omspänna det runt om.+  Och runt omkring det, nertill, var det kurbitsformiga+ ornament* som omgav det, tio på en aln, i det de omslöt havet runt om.+ De kurbitsformiga ornamenten var i två rader och var gjutna i samma stycke som det.  Det stod på tolv tjurar,+ tre vända mot norr och tre vända mot väster och tre vända mot söder och tre vända mot öster; och havet var ovanpå dem, och de hade alla bakdelen vänd inåt.+  Och det var en handsbredd* tjockt, och kanten var utförd som kanten på en bägare, som en liljeblomma.+ Som behållare kunde det innehålla 3 000 bat.*+  Vidare gjorde han tio kar och ställde fem till höger och fem till vänster,+ för att de skulle användas vid tvättning.+ Det som hade med brännoffret+ att göra sköljde man i dem. Men havet var för prästerna, för att de skulle tvätta sig i det.+  Sedan gjorde han lampställ+ av guld, tio stycken efter samma plan,+ och ställde dem i templet, fem till höger och fem till vänster.+  Vidare gjorde han tio bord och placerade dem i templet, fem till höger och fem till vänster,+ och gjorde 100 skålar av guld.  Sedan gjorde han prästernas+ förgård+ och den stora inhägnaden+ och dörrarna som hörde till inhägnaden, och dörrarna överdrog han med koppar. 10  Och havet placerade han på högra sidan, åt sydost.+ 11  Slutligen gjorde Hiram* hinkarna+ och skovlarna+ och skålarna.+ Så blev Hiram färdig med att utföra det arbete som han utförde åt kung Salomo på den sanne Gudens hus. 12  De två pelarna+ och de skålformiga kapitälen+ ovanpå de båda pelarna och de två nätverken+ till att täcka de båda skålformiga kapitälen, som var ovanpå pelarna, 13  och de 400 granatäpplena+ till de båda nätverken, två rader granatäpplen till varje nätverk, till att täcka de båda skålformiga kapitälen som var på pelarna;*+ 14  och de tio karvagnarna+ och de tio karen+ på karvagnarna; 15  havet,+ som var bara ett, och de tolv tjurarna under det+ 16  och hinkarna och skovlarna+ och gafflarna+ och alla de tillhörande redskapen+ gjorde Hiram-Abiv*+ av polerad koppar åt kung Salomo för Jehovas hus. 17  Kungen göt dem i den kompakta jorden* i Jordandistriktet, mellan Sukkot+ och Serẹda.+ 18  Och Salomo gjorde alla dessa redskap i så stor mängd att kopparns vikt inte blev fastställd.+ 19  Och Salomo gjorde alla redskapen+ som var i den sanne Gudens hus och det gyllene altaret+ och borden+ som skådebrödet* skulle ligga på 20  och lampställen+ och deras lampor+ av rent guld som skulle tändas framför det innersta rummet+ enligt föreskriften; 21  och blommorna och lamporna och veksaxarna+ av guld (det var det renaste guld) 22  och ljussläckarna och skålarna och bägarna och fyrfaten av rent guld+ och husets ingång,+ dess inre dörrar till det allra heligaste och dörrarna+ till templets hus, av guld.

Fotnoter

”kurbitsformiga ornament”, genom en texträttelse i överensstämmelse med 1Ku 7:24. Ordagr.: ”tjurar” el. ”oxar”.
Omkr. 7,4 cm.
Omkr. 66 000 l när det var fyllt till brädden. Jfr not till 1Ku 7:26, ”bat”.
”Hiram”, LXXVg; M: ”Huram”.
”på pelarna”, LXX; M: ”framför pelarna”.
El.: ”Hiram, hans fader”. Jfr not till 2:13.
Ordagr.: ”i det tjocka (täta, kompakta) av åkerjorden (marken)”, dvs. i lerjorden. Möjligen, genom en rättelse av M: ”vid vadstället Adama”. Se not till 1Ku 7:46, ”i lerformar”.
Se not till 1Ku 7:48.