Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

2 Krönikeboken 33:1–25

33  Manasse+ var tolv år gammal när han blev kung, och han regerade femtiofem år i Jerusalem.+  Och han gjorde det som var ont i Jehovas ögon,+ enligt avskyvärdheterna+ hos de nationer som Jehova hade drivit undan för Israels söner.+  Han byggde åter upp de offerhöjder+ som hans far Hiskia hade rivit ner+ och uppförde altaren+ åt baalsgudarna+ och gjorde heliga pålar,+ och han böjde sig ner+ för himlens hela här+ och tjänade den.+  Och han byggde altaren+ i Jehovas hus, om vilket Jehova hade sagt: ”I Jerusalem skall mitt namn förbli till oöverskådlig tid.”+  Vidare byggde han altaren åt himlens hela här+ på de två förgårdarna+ till Jehovas hus.+  Och han lät sina egna söner gå genom eld+ i Hinnoms sons dal*+ och utövade magi+ och brukade spådom+ och bedrev trolldom+ och anställde spiritistiska medier+ och spåkunniga.+ Han gjorde mycket som var ont i Jehovas ögon och kränkte honom så.+  Och den skulpterade bilden+ som han hade gjort satte han upp i den sanne Gudens hus,+ om vilket Gud hade sagt till David och till hans son Salomo: ”Vid detta hus och vid Jerusalem, som jag har utvalt+ bland alla Israels stammar, skall jag fästa mitt namn+ till oöverskådlig tid.+  Och jag skall inte mer avlägsna Israels fot från den mark som jag tilldelade+ deras* förfäder,+ om de bara är noga med att göra i enlighet med allt som jag har befallt dem+ med avseende på hela den lag+ och alla de förordningar+ och rättsliga beslut+ som de fått genom Moses hand.”+  Men Manasse+ förledde Juda+ och Jerusalems invånare till att göra mer ont+ än de nationer som Jehova hade förintat inför Israels söner.+ 10  Och Jehova fortsatte att tala till Manasse och hans folk, men de gav inte akt.+ 11  Då lät Jehova de härförare som tillhörde Assyriens kung+ komma emot dem,+ och de tog Manasse till fånga i hålorna+ och band+ honom med två kopparbojor och förde honom till Babylon. 12  Men så snart det kom trångmål över honom,+ försökte han blidka Jehova, sin Gud,*+ och han ödmjukade+ sig mycket inför sina förfäders Gud. 13  Då han bad till honom, bönhörde+ han honom och hörde hans begäran om ynnest och lät honom vända tillbaka till Jerusalem, till sitt kungadöme.+ Då insåg Manasse att Jehova är den sanne Guden.+ 14  Efter detta byggde han nu en yttre+ mur till Davidsstaden+ väster om Gihon+ i regnflodsdalen och ända till Fiskporten,+ och han lät den gå runt till Ofel+ och gjorde den mycket hög. Vidare satte han anförare för militärstyrkor i alla befästa städer i Juda.+ 15  Och han avlägsnade de utländska gudarna*+ och avgudabilden+ ur Jehovas hus och alla altaren+ som han hade byggt på det berg där Jehovas hus stod och i Jerusalem, och han kastade dem utanför staden. 16  Dessutom ställde han i ordning Jehovas altare+ och offrade gemenskapsoffer+ och tackoffer+ på det och uppmanade Juda att tjäna Jehova, Israels Gud.+ 17  Ändå fortsatte folket att frambära slaktoffer på offerhöjderna,+ men bara åt Jehova, sin Gud. 18  Och Manasses historia i övrigt och hans bön+ till sin Gud och de ord som synskådarna+ talade till honom i Jehovas, Israels Guds, namn, se, detta finns med i Israels kungars historia.+ 19  Och hans bön+ och hur han blev bönhörd+ och all hans synd+ och hans trolöshet+ och de platser där han byggde offerhöjder+ och ställde upp de heliga pålarna*+ och de huggna bilderna+ innan han ödmjukade+ sig, se, om detta står det skrivet bland hans synskådares* ord. 20  Så gick Manasse till vila hos sina förfäder,+ och man begravde+ honom vid hans hus, och hans son Amon+ blev kung i hans ställe. 21  Amon+ var tjugotvå år gammal när han blev kung, och han regerade två år i Jerusalem.+ 22  Och han gjorde det som var ont i Jehovas ögon,+ alldeles som hans far Manasse hade gjort;+ och alla de huggna bilder+ som hans far Manasse+ hade gjort offrade Amon åt,+ och han tjänade dem.+ 23  Men han ödmjukade+ sig inte inför Jehova, som hans far Manasse hade ödmjukat sig,+ ty han, Amon, lät skulden växa.+ 24  Så sammansvor sig+ hans tjänare mot honom och dödade honom i hans eget hus.+ 25  Men landets folk slog ihjäl+ alla som hade sammansvurit sig+ mot kung Amon,+ och landets folk+ gjorde sedan hans son Josịa+ till kung i hans ställe.

Fotnoter

Se Tillägg 4C.
”deras”, LXXSyVg och 2Ku 21:8; M: ”era”.
Ordagr.: ”blidka Jehovas, sin Guds, ansikte”.
Se not till 1Sa 7:3.
”de heliga pålarna”. El.: ”asherapålarna”, ”asherorna”.
El.: ”hans siares”. LXX: ”siarnas”.