Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

2 Krönikeboken 31:1–21

31  Och så snart de var färdiga med allt detta drog alla de israeliter+ som befann sig där ut till Judas städer,+ och de bröt sönder de heliga stoderna+ och högg ner de heliga pålarna*+ och rev ner offerhöjderna+ och altarna+ i hela Juda+ och Benjamin och i Efraim+ och Manasse,+ tills de var färdiga. Sedan återvände alla Israels söner till sina städer, var och en till sin besittning.  Sedan fastställde Hiskia prästernas+ och leviternas+ avdelningar, efter deras avdelningar, varje avdelning för sig med tanke på den tjänst den innebar för prästerna+ och för leviterna+ i fråga om att frambära brännoffret+ och gemenskapsoffren+ och att utföra tjänst+ och tacka+ och lovprisa+ i portarna till Jehovas läger.  Och en andel lämnades av kungen, av hans egen egendom,+ till brännoffren+ – till morgonens+ och kvällens brännoffer och till brännoffren på sabbaterna+ och vid nymånarna+ och högtiderna+ – i enlighet med det som står skrivet i Jehovas lag.+  Vidare sade han till folket, Jerusalems invånare, att de skulle ge prästerna+ och leviterna+ deras andel, för att de noga skulle kunna hålla fast+ vid Jehovas lag.+  Och så snart ordet bredde ut sig ökade Israels söner+ förstlingen av brödsäden,+ det nya vinet+ och oljan+ och honungen+ och all markens avkastning,+ och de förde in tionde av allt i riklig mängd.+  Och Israels och Judas söner som bodde i Judas städer,+ också de förde in* tionde av nötkreatur och får och tionde av de heliga gåvorna+ som var helgade åt Jehova, deras Gud. De förde in det och lade det i hög efter hög.  I tredje+ månaden började de lägga upp högarna genom att lägga det understa lagret, och i sjunde+ månaden var de färdiga.  När Hiskia och furstarna+ kom och såg högarna, välsignade+ de Jehova och hans folk Israel.+  Efter en tid frågade Hiskia prästerna och leviterna om högarna.+ 10  Då sade Asạrja,*+ den främste prästen av Sadoks+ hus, till honom, ja, han sade: ”Från den stund man började föra in bidraget+ i Jehovas hus har man ätit och blivit mätt+ och fått rikligt över;+ ty Jehova har välsignat sitt folk,+ och det som är kvar är denna stora mängd.”* 11  Då sade Hiskia att man skulle ställa i ordning matsalar+ i Jehovas hus, och man ställde i ordning dem. 12  Och i trofasthet+ förde man in bidraget+ och tiondet+ och de heliga gåvorna; och som ledare hade leviten Konạnja* ansvaret för dem, och hans bror Sịmei var näst efter honom. 13  Och Jẹhiel och Asạsja* och Nahat och Ạsael och Jẹrimot och Jọsabad och Ẹliel och Jismạkja* och Mahat och Benạja* var tillsyningsmän vid sidan av Konạnja och hans bror Sịmei, på kung Hiskias befallning, och Asạrja+ var ledare för den sanne Gudens hus. 14  Och leviten Kore, son till Jimnah, var portvaktare+ mot öster+ och hade ansvaret för de frivilliga+ gåvorna åt den sanne Guden och skulle fördela bidraget som hade getts åt Jehova+ och de högheliga gåvorna.+ 15  Och under hans ledning stod Eden och Mịnjamin och Jesụa* och Semạja,* Amạrja* och Sekạnja,* i prästernas städer,+ på förtroendepost,+ för att de skulle dela ut åt sina bröder i avdelningarna,+ lika mycket åt stora och små;+ 16  med undantag av alla av mankön från tre års ålder och uppåt+ som var införda i deras släktregister+ och som kom till Jehovas hus som en daglig företeelse, till sin tjänst med de förpliktelser de hade enligt sina avdelningar. 17  Prästerna var införda i släktregistret efter sina fädernehus+ och leviterna,*+ från tjugo+ års ålder och uppåt, efter de förpliktelser de hade i sina avdelningar;+ 18  detta gällde både för dem som var införda i släktregistret av alla deras små barn, deras hustrur och deras söner och deras döttrar, för hela församlingen – ty på sin förtroendepost+ helgade+ de sig för det som var heligt – 19  och för Arons söner,+ prästerna, som bodde på betesmarkerna+ vid sina städer. I alla de olika städerna fanns det män som var utpekade med namn och som skulle dela ut andelar åt alla av mankön bland prästerna och åt alla som var införda i släktregistret bland leviterna. 20  Och Hiskia gjorde så i hela Juda, och han fortsatte att göra det som var gott+ och rätt+ och trofast+ inför Jehova, sin Gud. 21  Och i varje verk som han påbörjade i förbindelse med tjänsten+ vid den sanne Gudens hus och i förbindelse med lagen+ och med budet, för att söka+ sin Gud, handlade han av hela sitt hjärta,+ och han hade framgång.+

Fotnoter

”de heliga pålarna”. El.: ”asherapålarna”, ”asherorna”.
”förde in”, LXXVg; saknas i M.
”Asarja”. Hebr.: ‛Azarjạhu.
”har välsignat sitt folk, och vi har fortfarande denna mängd kvar”, LXX. Detta svåra ställe i M förefaller lyda: ”har välsignat sitt folk och det som har blivit kvar, ja denna mängd”.
”Konanja”. Hebr.: Kōnanjạhu.
”och Asasja”. Hebr.: wa‛Azazjạhu.
”och Jismakja”. Hebr.: weJismakhjạhu.
”och Benaja”. Hebr.: uVenajạhu.
”och Jesua”. Hebr.: weJeshụa‛; LXX: ”och Jesus”. Se not till 1Mo 49:18, ”på räddning från dig”.
”och Semaja”. Hebr.: uShema‛ejạhu.
”Amarja”. Hebr.: ’Amarjạhu.
”och Sekanja”. Hebr.: uShekhanjạhu.
Ordagr.: ”Och [man hade] införandet i släktregistret av prästerna efter deras fädernehus och av leviterna”; LXX: ”Detta är införandet i släktregistret av prästerna ... och av leviterna”.