Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

2 Krönikeboken 26:1–23

26  Allt folket+ i Juda tog sedan Ussịa,*+ som var sexton år gammal, och gjorde+ honom till kung i hans far Amạzjas ställe.+  Det var han som byggde upp Elot+ och återvann staden åt Juda, sedan kungen hade gått till vila hos sina förfäder.+  Ussịa+ var sexton år gammal när han blev kung, och han regerade femtiotvå år i Jerusalem. Och hans mors namn var Jekọlja;+ hon var från Jerusalem.  Och han gjorde det som var rätt i Jehovas ögon,+ i enlighet med allt som hans far Amạzja hade gjort.+  Och han strävade ständigt efter att söka+ Gud så länge Sakarja levde, han som lärde honom fruktan för den sanne Guden;+ och så länge han sökte Jehova gav den sanne Guden honom framgång.+  Han drog nu ut och stred mot filistéerna+ och bröt igenom Gats+ mur och Jabnes+ mur och Ashdods+ mur, och han byggde städer i Ashdodområdet+ och bland filistéerna.  Och den sanne Guden fortsatte att hjälpa+ honom mot filistéerna och mot de araber+ som bodde i Gur-Baal och mot meuniterna.+  Och ammoniterna+ fick erlägga tribut+ till Ussịa, och ryktet+ om honom spreds ända till Egypten, ty han visade styrka i osedvanligt hög grad.  Vidare byggde Ussịa torn+ i Jerusalem vid Hörnporten+ och vid Dalporten+ och vid Strävpelaren och gjorde dem starka. 10  Dessutom byggde han torn+ i vildmarken och högg ut många cisterner (ty han hade en stor mängd boskap), och även i Shefẹla+ och på högslätten. Det fanns jordbrukare och vinodlare i bergen och på Karmel, ty han var en man som älskade jordbruk. 11  Vidare hade Ussịa en stridsberedd styrka som drog ut i fält i truppavdelningar+ efter det antal som fastställdes när de blev mönstrade+ av sekreteraren+ Jẹgiel och förmannen Maasẹja, under ledning+ av Hanạnja, en av kungens furstar.+ 12  Hela antalet av överhuvudena för fädernehusen,+ av de tappra,+ väldiga männen,+ var 2 600. 13  Och under deras ledning stod härens styrkor, 307 500 man, som förde krig med en militärstyrkas kraft för att hjälpa kungen mot fienden.+ 14  Och Ussịa försåg dem, hela hären, med sköldar+ och lansar+ och hjälmar+ och pansarskjortor+ och bågar+ och slungstenar.+ 15  I Jerusalem gjorde han krigsmaskiner, uttänkta av ingenjörer, för att de skulle stå på tornen+ och på murhörnen, till att skjuta i väg pilar och stora stenar. Till följd av detta spreds ryktet+ om honom vida omkring, ty han blev hjälpt på ett underbart sätt, tills han var stark. 16  Men så snart han hade blivit stark blev hans hjärta så högmodigt+ att det ledde till fördärv.+ Han handlade trolöst mot Jehova, sin Gud, och gick in i Jehovas tempel för att bränna rökelse på rökelsealtaret.+ 17  Omedelbart gick prästen Asạrja och tillsammans med honom andra av Jehovas präster, åttio tappra män, in efter honom. 18  Och de trädde fram mot kung Ussịa+ och sade till honom: ”Det tillkommer inte dig,+ Ussịa, att bränna rökelse åt Jehova, utan det tillkommer prästerna, Arons söner,+ de helgade, att bränna rökelse. Gå ut ur helgedomen, ty du har handlat trolöst, och det ger dig ingen ära+ från Jehova Gud.” 19  Då blev Ussịa ursinnig+ där han stod med ett rökelsekar+ i handen för att bränna rökelse, och under hans ursinne mot prästerna slog spetälska+ ut+ på hans panna inför prästerna i Jehovas hus bredvid rökelsealtaret. 20  När Asạrja, den främste prästen,* och alla prästerna vände sig om mot honom, se, då var han angripen av spetälska på pannan!+ Då drev de upphetsat ut honom därifrån, och själv skyndade han sig också att gå ut, eftersom Jehova hade låtit en plåga drabba honom.+ 21  Och kung Ussịa+ förblev spetälsk ända till sin dödsdag, och han bodde kvar i ett hus fritagen från ämbetsplikter, som spetälsk;+ ty han hade blivit utestängd från Jehovas hus, och hans son Jotam var satt över kungens hus och dömde landets folk. 22  Och Ussịas historia i övrigt,+ från början till slut, har profeten Jesaja,*+ Amoz son,+ upptecknat. 23  Så gick Ussịa till vila hos sina förfäder, och man begravde honom hos hans förfäder, men på det begravningsfält som tillhörde kungarna,+ ty man sade: ”Han är spetälsk.” Och hans son Jotam+ blev kung i hans ställe.

Fotnoter

Betyder ”min styrka är Jehova”. Hebr.: ‛Uzzijạhu.
”den främste prästen”. El.: ”översteprästen”. LXX: ”försteprästen”; lat.: pọntifex.
Betyder ”räddning från Jehova”. Hebr.: Jesha‛ejạhu.