Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

2 Krönikeboken 23:1–21

23  Och under det sjunde året visade sig Jehojạda+ modig och upptog anförarna för skarorna på hundra+ – nämligen Asạrja, Jẹrohams son, och Ịsmael, Jehohạnans son, och Asạrja, Obeds son, och Maasẹja, Adạjas son, och Elisạfat, Sikris son – i ett förbund med sig.  Därefter drog de omkring i Juda och samlade leviterna+ från alla Judas städer och överhuvudena+ för Israels fädernehus.+ När de kom till Jerusalem  slöt hela församlingen ett förbund+ med kungen i den sanne Gudens hus,+ och han sade till dem: ”Se! Kungens son+ skall regera,+ alldeles som Jehova har lovat angående Davids söner.+  Detta skall ni göra: En tredjedel av er som kommer in på sabbaten,+ av prästerna+ och av leviterna,+ skall vara dörrvaktare,+  och en tredjedel skall vara vid kungens hus,+ och en tredjedel skall vara vid Grundporten;+ och allt folket skall vara på förgårdarna+ till Jehovas hus.  Och låt ingen gå in i Jehovas hus+ utom prästerna och dem av leviterna som gör tjänst.+ De får gå in, för de är heliga,+ och allt folket skall hålla förpliktelsen mot Jehova.  Och leviterna skall slå en ring runt omkring kungen,+ var och en med vapen i hand; och den som går in i huset skall dödas. Och ni skall vara kvar hos kungen, när han går in och när han går ut.”  Och leviterna och hela Juda gjorde i enlighet med allt som prästen Jehojạda+ hade befallt.+ Så de tog var och en sina män som kom in på sabbaten, samt dem som gick ut på sabbaten,+ ty prästen Jehojạda hade inte befriat avdelningarna+ från tjänsteplikt.  Vidare gav prästen Jehojạda anförarna för skarorna på hundra+ de spjut och de sköldar och de runda sköldar+ som hade tillhört kung David+ och som var i den sanne Gudens hus.+ 10  Och han ställde upp allt folket,+ ja var och en med sitt kastvapen i handen, från husets högra sida ända till husets vänstra sida, vid altaret och vid huset, runt omkring, nära kungen. 11  Sedan förde de ut kungens son+ och satte på honom diademet+ och Vittnesbördet+ och gjorde honom till kung, och så smorde+ Jehojạda och hans söner honom och sade: ”Leve kungen!”+ 12  När Atạlja hörde ljudet av folket som sprang i väg och lovprisade kungen,+ gick hon genast in till folket i Jehovas hus. 13  Då såg hon, och se, kungen stod vid sin pelare*+ vid ingången, och furstarna+ och trumpetarna+ var hos kungen, och allt landets folk gladde sig,+ och man blåste+ i trumpeterna, och sångarna+ med instrumenten till att ackompanjera sången och de som gav tecken till att frambära lovprisning var där. Då rev Atạlja sönder sina kläder och sade: ”Sammansvärjning! Sammansvärjning!”+ 14  Men prästen Jehojạda förde ut anförarna för skarorna på hundra, dem som var förordnade att leda militärstyrkan, och sade till dem: ”För ut henne ur leden,+ och den som följer efter henne, han skall dödas med svärd!” Prästen hade nämligen sagt: ”Ni skall inte döda henne i Jehovas hus.” 15  Så grep de henne. När hon kom till ingången till hästporten vid kungens hus, dödade de henne där.+ 16  Sedan slöt Jehojạda det förbundet mellan sig* och allt folket och kungen att de skulle vara Jehovas folk.+ 17  Därefter gick allt folket till Baals hus och rev ner det;+ och hans altaren+ och hans bilder bröt de sönder,+ och Mattan,+ Baals präst, dräpte+ de framför altarna. 18  Och ansvaret att ha tillsyn över Jehovas hus lade Jehojạda i händerna på prästerna och leviterna,* som David+ hade indelat i avdelningar och satt över Jehovas hus, för att de skulle offra brännoffer åt Jehova i enlighet med det som står skrivet i Moses lag,+ med glädje och med sång enligt Davids anvisningar.* 19  Så ställde han portvaktarna+ vid portarna+ till Jehovas hus, för att ingen som på något sätt var oren skulle komma in. 20  Sedan tog han anförarna för skarorna på hundra+ och stormännen och härskarna över folket och allt landets folk och förde kungen ner från Jehovas hus.+ Så kom de till kungens hus genom den övre porten och satte kungen på kungadömets tron.+ 21  Och allt landets folk gladde sig;+ och staden hade ro, och Atạlja hade de dödat med svärd.+

Fotnoter

Möjligen: ”på sin plats (ståplats)”.
”Jehova” i 2Ku 11:17.
”prästerna och leviterna”, LXXSyVg och några hebr. hss; M: ”prästerna, leviterna”.
”enligt ... anvisningar”. Ordagr.: ”genom ... händer”.