Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

2 Krönikeboken 22:1–12

22  Därefter gjorde Jerusalems invånare Ahạsja,*+ hans yngste son, till kung i hans ställe (ty rövarskaran som kom tillsammans med araberna+ till lägret hade dräpt alla de äldre),+ och Ahạsja, Jẹhorams son, började regera som kung i Juda.  Ahạsja var tjugotvå* år gammal när han blev kung,+ och han regerade ett år i Jerusalem. Och hans mors namn var Atạlja;+ hon var sondotter* till Omri.+  Också han vandrade på samma vägar som Ahabs hus,+ ty hans mor+ blev hans rådgivare i att handla ondskefullt.  Och han gjorde det som var ont i Jehovas ögon, liksom Ahabs hus, ty de blev hans rådgivare+ efter hans fars död, till hans fördärv.  Det var också efter deras råd han vandrade,+ när han drog ut tillsammans med Jẹhoram,+ Ahabs son, Israels kung, i kriget mot Hạsael,+ Arams kung, vid Rạmot-Gịlead,+ där skyttarna sårade Jẹhoram.*+  Därför återvände han för att i Jịsreel+ bli helad från de sår som de hade tillfogat honom vid Rama,+ när han stred mot Hạsael, Arams kung. Och Asạrja,*+ Jẹhorams+ son, Judas kung, begav sig ner för att besöka Jẹhoram,+ Ahabs son, i Jịsreel, ty han var sjuk.+  Men det var från Gud+ som Ahạsjas undergång+ inträffade genom att han kom till Jẹhoram; ty när han kom dit följde han med Jẹhoram ut+ till Jẹhu,+ Nimsis sonson,*+ som Jehova hade smort+ till att utrota Ahabs hus.+  Och när Jẹhu hade inlett rättstvisten med Ahabs hus+ fann han Judas furstar och Ahạsjas brorsöner,+ Ahạsjas tjänare, och dräpte dem.+  Sedan sökte han efter Ahạsja, och de tog honom till fånga+ medan han gömde sig i Samaria.+ Och de förde honom till Jẹhu och dödade honom; men de begravde honom,+ för de sade: ”Han är sonson till Jehosạfat,+ som sökte Jehova av hela sitt hjärta.”+ Och det var ingen av Ahạsjas hus som hade tillräcklig kraft att överta kungadömet. 10  När Atạlja,+ Ahạsjas mor, såg att hennes son var död, föresatte hon sig att tillintetgöra hela kungaätten i Judas hus.+ 11  Men Jehosạbat,+ kungens dotter, tog Ahạsjas son Jẹhoas*+ och stal honom bland kungens söner som skulle dödas och förde honom och hans amma in i sängkammaren. Och Jehosạbat, kung Jẹhorams+ dotter, prästen Jehojạdas+ hustru (hon var nämligen Ahạsjas syster), höll honom dold för Atạlja, så att hon inte dödade honom.+ 12  Och han förblev gömd hos dem i den sanne Gudens hus i sex år,+ medan Atạlja regerade+ över landet.+

Fotnoter

”Ahasja”. Hebr.: ’Achazjạhu. Densamme som ”Jehoahas” i 21:17. Båda namnen betyder ”Jehova har gripit tag (hållit fast)”. Den enda skillnaden är att Guds namn, i den förkortade formen Jehọ̄ el. Jạhu, i det ena fallet står före och i det andra fallet efter ”Ahas”.
”tjugotvå”, LXXLagardeSy och 2Ku 8:26; MVg: ”fyrtiotvå”; LXX: ”tjugo”.
Ordagr.: ”dotter”.
Hebr.: Jōrạm.
”Och Asarja”. Hebr.: wa‛Azarjạhu; i v. 1, 2, 7–11 används namnet ”Ahasja”.
Ordagr.: ”son”.
Hebr.: Jō’ạsh. Se not till 2Ku 11:21.