Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

2 Krönikeboken 21:1–20

21  Jehosạfat gick så till vila hos sina förfäder+ och blev begravd hos sina förfäder+ i Davidsstaden; och hans son Jẹhoram+ blev kung i hans ställe.  Och han hade bröder, Jehosạfats söner, Asạrja* och Jẹhiel och Sakarja och Asạrja* och Mikael och Sefạtja. Alla dessa var söner till Jehosạfat, Israels* kung.  Därför gav deras far dem många gåvor+ i form av silver och guld och andra dyrbarheter samt befästa städer i Juda.+ Men kungadömet gav han åt Jẹhoram,+ ty han var den förstfödde.+  När Jẹhoram hade övertagit sin fars kungadöme, stärkte han sin ställning genom att dräpa alla sina bröder+ med svärd och även några av Israels furstar.  Jẹhoram var trettiotvå år gammal när han blev kung, och han regerade+ åtta år i Jerusalem.  Och han vandrade på Israels kungars väg,+ alldeles som de av Ahabs hus hade gjort, ty det var en dotter till Ahab som hade blivit hans hustru,+ och han gjorde det som var ont i Jehovas ögon.+  Men Jehova ville inte fördärva Davids hus+ på grund av det förbund+ som han hade slutit med David och därför att han hade lovat att ge honom+ och hans söner en lampa för alltid.+  I hans dagar gjorde Edom+ uppror mot att stå under Judas överhöghet+ och satte en kung att regera över sig.+  Då drog Jẹhoram över tillsammans med sina anförare, och alla vagnarna med honom. Och han steg upp om natten och slog edoméerna som hade omringat honom och anförarna för vagnarna. 10  Men Edom har fortsatt med sitt uppror mot att stå under Judas överhöghet ända till denna dag. Det var då, vid samma tid, som Libna+ gjorde uppror mot att stå under hans överhöghet, därför att han hade övergett Jehova, sina förfäders Gud.+ 11  Också han hade gjort offerhöjder+ på Judas berg, och han fick Jerusalems invånare att bedriva otukt*+ och förde Juda på avvägar.+ 12  Då kom det en skrivelse+ till honom från profeten Elia,*+ och den löd: ”Detta är vad Jehova, din förfader Davids Gud, har sagt: ’Eftersom du inte har vandrat på din far Jehosạfats vägar+ eller på Asas, Judas kungs, vägar,+ 13  utan du vandrar på Israels kungars väg+ och får Juda och Jerusalems invånare att bedriva otukt+ på samma sätt som Ahabs hus fick folket att bedriva otukt,+ och du till och med har dräpt dina egna bröder,+ din fars hushåll, som var bättre än du, 14  se, därför låter Jehova ett hårt slag+ drabba ditt folk+ och dina söner+ och dina hustrur och all din egendom. 15  Och du själv skall drabbas av många sjukdomar,+ av sjukdom i dina inälvor, tills dina inälvor kommer ut på grund av sjukdomen som varar dag efter dag.’”+ 16  Och Jehova uppväckte en fientlig ande+ mot Jẹhoram hos filistéerna+ och de araber+ som bodde vid sidan av* etiopierna.*+ 17  Så drog de upp mot Juda och trängde in där och förde bort all egendom som fanns i kungens hus+ och likaså hans söner och hans hustrur,+ och han hade ingen son kvar utom Jehoạhas,+ sin yngste son. 18  Och efter allt detta lät Jehova honom drabbas av en obotlig sjukdom i inälvorna.+ 19  Och under de kommande dagarna, ja när en tidsperiod på två hela år hade utlöpt, kom hans inälvor+ ut under hans sjukdom, och han dog i sina svåra sjukdomar. Och hans folk anordnade ingen begravningsbränning för honom lik begravningsbränningen+ för hans förfäder. 20  Han var trettiotvå år gammal när han blev kung, och han regerade åtta år i Jerusalem. Slutligen gick han bort utan att någon saknade honom.+ Så begravde man honom i Davidsstaden,+ men inte på kungarnas gravplatser.+

Fotnoter

”Asarja”. Hebr.: ‛Azarjạh.
”och Asarja”. Hebr.: wa‛Azarjạhu.
”Israels”, M(hebr.: Jisra’ẹl)Vg; LXXSyVgc och omkr. 40 hebr. hss: ”Judas”.
El.: ”och han förledde ... till otrohet”.
”från ... Elia”. Hebr.: me’Elijạhu; enda stället i Krönikeböckerna där Elia nämns. Se not till 1Ku 17:1, ”Elia”.
El.: ”som stod under [etiopiernas] herravälde”. Ordagr.: ”som [var] på ... hand”.
”etiopierna”, LXXVg; hebr.: kushịm, ”kushiterna”.