Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

2 Krönikeboken 2:1–18

 Salomo gav nu befallning om att man skulle bygga ett hus+ åt Jehovas namn+ och ett hus åt hans eget kungadöme.*+  Därför avdelade Salomo 70 000 män till bärare och 80 000 män till stenhuggare i bergen+ och 3 600 till tillsyningsmän över dem.+  Vidare sände Salomo bud till Hiram,*+ kungen i Tyros, och lät säga: ”Alldeles som du handlade mot min far David+ och sände honom cederträ, så att han kunde bygga sig ett hus att bo i –  se, jag bygger+ ett hus åt Jehovas, min Guds, namn+ för att helga+ det åt honom, för att bränna välluktande rökelse+ inför honom, med det staplade brödet+ ständigt framlagt och med brännoffer morgon och kväll,+ på sabbaterna+ och vid nymånarna+ och vid Jehovas, vår Guds, högtider.+ Till oöverskådlig tid+ skall detta åligga Israel.  Och det hus som jag bygger skall vara stort,+ ty vår Gud* är större än alla andra gudar.*+  Och vem skulle kunna ha tillräcklig kraft att bygga ett hus åt honom?+ Himlarna och himlarnas himmel kan ju inte rymma honom,+ och vem är jag,+ att jag skulle bygga ett hus åt honom, annat än för att frambära rökoffer inför honom?+  Så sänd mig nu en kunnig man som kan arbeta i guld och i silver och i koppar+ och i järn och i purpurrödfärgad ull och karmosinrött och blått garn och som vet hur man gör ingraveringar, så att han kan arbeta tillsammans med de kunniga män som är hos mig i Juda och i Jerusalem och som min far David har ordnat med.+  Och sänd mig ceder-,+ en-+ och algumstockar*+ från Libanon,+ för jag vet ju att dina tjänare har erfarenhet av* att fälla träd på Libanon+ (och se, mina tjänare kommer att vara tillsammans med dina tjänare),  ja för att göra i ordning timmerstockar åt mig i stort antal, ty huset som jag bygger skall vara stort och underbart. 10  Och se, åt dem som samlar virke, åt dem som fäller träden, ger jag 20 000 korer+ vete till föda* för dina tjänare och 20 000 korer korn och 20 000 bat vin+ och 20 000 bat olja.” 11  Sedan gav Hiram, kungen i Tyros,+ besked i en skrivelse och sände den till Salomo: ”Därför att Jehova älskar+ sitt folk har han gjort dig till kung över dem.”+ 12  Och Hiram* fortsatte: ”Välsignad vare Jehova, Israels Gud,+ som har gjort himlen och jorden,+ därför att han har gett kung David en vis son, rikt begåvad med insikt och förstånd,+ som skall bygga ett hus åt Jehova och ett hus åt sitt eget kungadöme.+ 13  Och nu sänder jag en kunnig man, rikt begåvad med förstånd, Hiram-Abi,*+ 14  son till en kvinna av Dans söner, men vars far är en man från Tyros. Han är en erfaren man och vet hur man arbetar i guld och i silver, i koppar,+ i järn, i sten+ och i trä, i purpurrödfärgad ull,+ i blått garn+ och i fin+ vävnad och i karmosinrött garn+ och hur man gör alla slags ingraveringar+ och utformar alla slags sinnrika arbeten+ som anförtros åt honom. Han kan arbeta tillsammans med dina egna kunniga män och min herre Davids, din fars, kunniga män. 15  Och nu, vetet och kornet, oljan och vinet, som min herre har utlovat, må han sända till sina tjänare.+ 16  Vi för vår del skall fälla alla de träd+ från Libanon som du behöver,+ och vi skall föra dem till dig i flottar över havet+ till Joppe,+ och du för din del skall forsla upp dem till Jerusalem.” 17  Då lät Salomo räkna alla männen bland de bofasta främlingarna* som var i Israels land,+ efter den folkräkning som hans far David hade företagit av dem;+ och det visade sig att det fanns 153 600 män. 18  Så gjorde han 70 000 av dem till bärare+ och 80 000 till stenhuggare+ i bergen och 3 600 till tillsyningsmän som skulle hålla folket i arbete.+

Fotnoter

I MLXX slutar kap. 1 här.
”Hiram”, LXXSyVg, några hebr. hss och 1Kr 14:1; M: ”Huram”.
”vår Gud”. Hebr.: ’Elohẹ̄nu (av ’Elọ̄ah), majestätsplural.
”gudar”. Ordagr.: ”gudarna”. Hebr.: ha’elohịm; grek.: tous theous; lat.: dẹos.
”och algumstockar”. Hebr.: ‛atsẹ̄ ... we’algummịm.
”har erfarenhet av”. Ordagr.: ”vet” el. ”känner till”.
”föda”, genom en rättelse av M i överensstämmelse med TSyVg och 1Ku 5:11.
Se not till v. 3.
El.: ”Hiram [ordagr.: Huram], min fader”. Hebr.: leChurạm ’avị. Jfr not till 4:16.
”de bofasta främlingarna”. El.: ”de tillfälliga inbyggarna”. Hebr.: haggērịm; LXXVg: ”proselyterna”.