Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

2 Krönikeboken 17:1–19

17  Och hans son Jehosạfat+ blev kung i hans ställe, och han stärkte sin ställning över Israel.  Och han förlade militärstyrkor i alla befästa städer i Juda och förlade garnisoner i Judas land och i de städer i Efraim som hans far Asa hade intagit.+  Och Jehova var med Jehosạfat,+ för han vandrade på de vägar som hans förfader David tidigare hade följt+ och sökte inte baalsgudarna.+  Ty han sökte sin fars Gud+ och vandrade efter hans bud,+ och han gjorde inte som Israel.+  Jehova befäste då kungadömet i hans hand;+ och hela Juda gav gåvor+ åt Jehosạfat, och han fick stor rikedom och ära.+  Och hans hjärta blev oförskräckt när det gällde att följa Jehovas vägar,+ och han skaffade till och med bort offerhöjderna+ och de heliga pålarna+ ur Juda.  Och under det tredje året av sin regering sände han bud efter sina furstar, nämligen Ben-Hajil och Obạdja och Sakarja och Nẹtanel och Mikạja, för att de skulle undervisa i Judas städer,  och tillsammans med dem var leviterna Semạja och Netạnja och Sebạdja och Ạsael och Semirạmot och Jehonạtan och Adonịa och Tobịja och Tob-Adonịa, leviterna, och tillsammans med dem var prästerna+ Elisạma och Jẹhoram.  Och de undervisade+ i Juda, och de hade med sig boken med Jehovas lag;+ och de for runt till alla Judas städer och undervisade bland folket. 10  Och skräck+ från Jehova kom över alla kungariken i de länder som var runt omkring Juda, och de gav sig inte i strid med Jehosạfat.+ 11  Och från filistéerna kom man till Jehosạfat med gåvor+ och pengar som tribut.+ Också araberna+ kom till honom med småboskapshjordar, 7 700 baggar och 7 700 bockar.+ 12  Och Jehosạfat fortsatte att gå framåt och bli övermåttan stor,+ och han byggde borgar+ och förrådsstäder+ i Juda. 13  Och han hade stora intressen i Judas städer; och krigare,+ tappra, väldiga män,+ var i Jerusalem. 14  Och detta var deras ämbeten, efter deras fädernehus: Av Juda, anförarna för skarorna på tusen: Adna, anföraren, och med honom var 300 000 tappra, väldiga män.+ 15  Och under hans ledning stod Jehohạnan, anföraren, och med honom var 280 000 män. 16  Och under hans ledning stod Amạsja, Sikris son, som frivilligt+ hade erbjudit sig åt Jehova, och med honom var 200 000 tappra, väldiga män. 17  Och från Benjamin+ kom den tappre, väldige mannen Eljạda, och med honom var 200 000 män, beväpnade med båge och sköld.+ 18  Och under hans ledning stod Jehosạbad, och med honom var 180 000 män, rustade för hären. 19  Det var dessa som utförde tjänst för kungen, förutom de män som kungen hade förlagt i de befästa städerna+ i hela Juda.

Fotnoter