Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

1 Timoteus 5:1–25

 Du skall inte skarpt kritisera en äldre man.*+ Vädja däremot uppmuntrande till honom som till en far, till yngre män som till bröder,  till äldre kvinnor+ som till mödrar, till yngre kvinnor som till systrar+ i all renhet.  Ära änkor som verkligen är änkor.+  Men om någon änka har barn eller barnbarn, så låt dessa först lära sig att visa gudhängivenhet* i sitt eget hushåll+ och fortsätta att ge tillbörlig gottgörelse åt sina föräldrar+ och deras föräldrar, för detta är välbehagligt i Guds ögon.+  Men den kvinna som verkligen är änka och har lämnats utblottad,+ hon har satt sitt hopp till Gud+ och håller ut i ödmjuka vädjanden och böner natt och dag.+  Men den som ägnar sig åt sinnlig njutning,+ hon är död,+ fastän hon lever.  Fortsätt alltså att ge dem dessa befallningar,+ så att de kan vara oförvitliga.+  Men om någon inte sörjer för sina egna,+ och särskilt för dem som är medlemmar av hans hushåll,+ då har han förnekat+ tron+ och är värre än en som är utan tro.*  En änka skall uppföras på listan sedan hon blivit minst sextio år gammal, en enda mans hustru,+ 10  som har vittnesbörd om sig för förträffliga gärningar,+ om hon har fostrat upp barn,+ om hon har varit gästfri mot främmande människor,+ om hon har tvättat heligas fötter,+ om hon har understött nödlidande,+ om hon flitigt har ägnat sig åt allt gott verk.+ 11  Avvisa däremot yngre änkor, ty när deras sexuella böjelser kommer mellan dem och Kristus,+ vill de gifta sig 12  och har då en dom över sig, därför att de har visat förakt för sitt första uttryck för tro.+ 13  Samtidigt lär de sig också att vara sysslolösa och springa omkring i husen; ja, inte bara att vara sysslolösa, utan också att springa med skvaller och befatta sig med andras angelägenheter+ och tala om saker som de inte borde tala om. 14  Därför vill jag att de yngre änkorna skall gifta sig,+ föda barn,+ ha hand om ett hushåll och inte ge motståndaren någon anledning att smäda.+ 15  Redan har ju några vänts bort till att följa Satan. 16  Om någon troende kvinna har änkor,* låt henne då understödja dem,+ och låt inte församlingen betungas. Då kan den understödja dem som verkligen är änkor.+ 17  De äldste* som presiderar+ på utmärkt sätt skall anses värda dubbel ära,+ särskilt de som arbetar hårt med tal och undervisning.+ 18  Skriftstället lyder ju: ”Du skall inte binda till munnen på en tjur när den tröskar”,+ och: ”Arbetaren är värd sin lön.”+ 19  Ta inte upp en anklagelse mot en äldste* annat än på två eller tre vittnens ord.+ 20  Dem som bedriver synd+ skall du tillrättavisa+ inför allas ögon, för att också de andra skall känna fruktan.+ 21  Jag uppfordrar dig högtidligt inför Gud och Kristus Jesus*+ och de utvalda änglarna att iaktta detta utan förutfattade meningar och inte göra något enligt en tendens till partiskhet.+ 22  Lägg inte förhastat dina händer+ på någon;+ var inte heller delaktig i andras synder;+ bevara dig själv ren.+ 23  Drick inte längre vatten, utan använd lite vin+ för din mage och dina ständiga krämpor. 24  Somliga människors synder är allmänt kända+ och för direkt till dom, men vad andra beträffar blir också deras synder kända – längre fram.+ 25  På samma sätt är också de förträffliga gärningarna allmänt kända,+ och de som det förhåller sig annorlunda med kan inte hållas dolda.+

Fotnoter

El.: ”en äldste”. Grek.: presbytẹrōi, dativ sing.
”gudhängivenhet”, אA; J7,8: ”Jehovas vishet och fruktan”.
”en som är utan tro”, אAVgSyp; J13,14,18: ”en som har förnekat Jehova”.
”änkor”, dvs. anhöriga som har mist sin äktenskapspartner.
El.: ”De äldre männen”. Grek.: Hoi presbỵteroi.
El.: ”en äldre man”. Grek.: presbytẹrou.
Se Tillägg 6E.