Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

1 Timoteus 2:1–15

 Först av allt uppmanar jag därför till att ödmjuka vädjanden, böner,+ förböner, tacksägelser, blir framförda för* alla slags människor,+  för kungar+ och alla personer i hög ställning,+ så att vi kan fortsätta att föra ett lugnt och stilla liv med full gudhängivenhet* och fullt allvar.+  Detta är utmärkt och välbehagligt+ i Guds, vår Räddares,+ ögon,  han vars vilja är att alla slags människor+ skall bli räddade+ och komma till exakt kunskap+ om sanningen.+  Ty det finns en enda Gud+ och en enda medlare+ mellan Gud+ och människor,+ en människa, Kristus Jesus,+  som gav sig själv till en motsvarande lösen* för alla*+ – detta skall det vittnas om vid de tider som är bestämda för det.  För detta vittnesbörds+ skull har jag blivit satt till förkunnare och apostel+ – jag säger sanningen,+ jag ljuger inte – till en lärare för nationer+ i fråga om tro+ och sanning.  Därför vill jag att männen på varje ort fortsätter att be, i det de lyfter upp lojala händer,+ utan vrede+ och debatter.+  Likaså vill jag att kvinnorna smyckar sig i välordnad klädsel, med blygsamhet+ och sunt sinne, inte med hårflätningar och guld eller pärlor eller mycket dyrbar dräkt,+ 10  utan på det sätt som anstår kvinnor vilka bekänner sig ha vördnad för Gud,*+ nämligen genom goda gärningar.+ 11  En kvinna skall i stillhet* ta emot undervisning och helt underordna sig.+ 12  Jag tillåter inte en kvinna att undervisa+ eller att utöva myndighet över en man,+ utan hon bör hålla sig i stillhet. 13  Ty Adam formades först, sedan Eva.+ 14  Och det var inte Adam som blev bedragen,+ men kvinnan blev grundligt bedragen+ och gjorde sig skyldig till överträdelse.+ 15  Men hon skall bevaras* genom barnafödande,+ såvida hon* förblir i tro och kärlek och helighet med ett sunt sinne.+

Fotnoter

El.: ”angående”.
”gudhängivenhet”, אAVg; J7,8: ”fruktan för Jehova”.
”motsvarande lösen”. Grek.: antịlytron (av antị, ”emot”, ”svarande mot”, ”i stället för”, och lỵtron, ”lösen”, ”lösepenning”). Jfr not till Mt 20:28, ”lösen”.
El.: ”alla slags människor”.
”vördnad för Gud”, אA; J7,8: ”fruktan för Jehova”.
El.: ”ro”.
El.: ”bli räddad (frälst)”.
Ordagr.: ”de”.