Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

1 Timoteus 1:1–20

 Paulus, en Kristi Jesu apostel+ enligt befallning av Gud,+ vår Räddare,*+ och av Kristus Jesus, vårt hopp,+  till Timoteus,*+ ett äkta barn+ i tron: Oförtjänt omtanke, barmhärtighet, frid från Gud, Fadern, och Kristus Jesus, vår Herre.+  Alldeles som jag uppmuntrade dig att stanna kvar i Ẹfesos, när jag stod i begrepp att ge mig av till Makedonien,+ så gör jag också nu, för att du skall kunna befalla+ vissa personer att inte lära ut någon annan lära,+  att inte heller ägna uppmärksamhet åt osanna historier+ och åt släktregister, som inte leder fram till något,+ utan som ger upphov till frågor att forska i snarare än till att något från Gud delas ut* i förbindelse med tron.  Syftet* med denna befallning är ju kärlek+ av ett rent hjärta+ och av ett gott samvete+ och av tro fri från hyckleri.+  Genom att avvika från detta har somliga vänts bort+ till tomt prat;+  de vill vara lärare i lagen,+ men de begriper varken vad de säger eller vad de gör så bestämda påståenden om.  Nu vet vi att lagen är utmärkt,+ förutsatt att man brukar den lagenligt+  i vetskap om detta: att lag inte utfärdas för en rättfärdig människa, utan för laglösa+ och oregerliga,+ för ogudaktiga och syndare, för dem som brister i kärleksfull omtanke+ och för oheliga, för fadermördare och modermördare, mandråpare, 10  otuktiga,+ män som ligger med män, människorövare, lögnare, menedare,+ och allt annat som strider mot+ den sunda läran+ 11  enligt den lycklige+ Gudens härliga goda nyheter, som jag har blivit betrodd med.+ 12  Jag är tacksam mot Kristus Jesus, vår Herre, som har gett mig kraft, eftersom han höll mig för trofast+ genom att sätta mig till en tjänst,+ 13  fast jag förut var en hädare och en förföljare+ och en fräck+ människa. Likväl har barmhärtighet visats mig,+ eftersom jag var okunnig+ och handlade i brist på tro. 14  Men vår Herres oförtjänta omtanke överflödade mycket rikligt+ tillsammans med den tro och kärlek som är i förbindelse med Kristus Jesus.+ 15  Trovärdigt och förtjänt av fullt erkännande är det uttalandet+ att Kristus Jesus kom till världen för att rädda syndare.+ Av dessa är jag den främste.+ 16  Men skälet till att barmhärtighet visades mig+ var att Kristus Jesus med hjälp av mig som det främsta fallet kunde bevisa allt sitt tålamod som ett exempel för dem som skall komma att utöva tro+ på honom till evigt liv.+ 17  Men evighetens Kung,*+ den oförgänglige,+ osynlige,+ ende Guden,+ honom tillhör ära och härlighet i evigheters evighet.+ Amen. 18  Denna befallning+ ger jag dig, mitt barn, Timoteus, i överensstämmelse med de förutsägelser+ som förde direkt fram till dig, för att du med stöd av dem skall fortsätta att föra det rätta kriget,+ 19  i det att du har tro och ett gott samvete,+ vilket några har skjutit åt sidan+ och därigenom lidit skeppsbrott i sin tro.+ 20  Till dem hör Hymenẹus+ och Alexander,+ och jag har överlämnat dem åt Satan,+ för att de genom tuktan skall lära sig* att inte häda.*+

Fotnoter

”av Gud, vår Räddare (Frälsare)”. Grek.: theou sōtẹ̄ros hēmọ̄n; lat.: Dẹi salvatọris nọstri; J17,18,22(hebr.): ha’Elohịm Mōshi‛ẹnu.
”till Timoteus”. Grek.: Timothẹōi; namnet betyder ”en som ärar Gud”.
El.: ”än till en utdelning (förvaltning) av något från Gud”. Ordagr.: ”än en Guds hushållning [grek.: oikonomịan]”.
Ordagr.: ”Slutet”. Grek.: to ... tẹlos.
El.: ”den evige Kungen”.
”genom tuktan skall lära sig”. El.: ”skall bli tuktade till”, ”skall bli undervisade om”.
El.: ”skymfa”, ”tala skymfligt”. Grek.: blasfēmein.