1 Thessalonikerna 5:1–28

 Vad nu beträffar tiderna och tidsperioderna,*+ bröder, har ni inte behov av att något skrivs till er.  Ni vet ju själva mycket väl att Jehovas* dag+ kommer precis som en tjuv om natten.+  När de+ säger: ”Fred+ och säkerhet!” då skall i ett nu plötslig undergång+ komma över dem, liksom födslovåndan över en havande kvinna;+ och de skall på inga villkor komma undan.+  Men ni, bröder, ni är inte i mörker,+ så att den dagen skulle överraska er, som den skulle överraska tjuvar,*+  ty alla är ni ljusets söner+ och dagens söner.+ Vi hör varken natten eller mörkret till.+  Så låt oss då inte sova+ vidare som de övriga,+ utan låt oss hålla oss vakna+ och bevara vår besinning.*+  Ty de som sover+ är vana att sova om natten,+ och de som berusar sig är vanligen berusade om natten.  Men vi som hör dagen till, låt oss bevara vår besinning och ha på oss trons+ och kärlekens bröstpansar+ och som hjälm+ hoppet om räddning,+  eftersom Gud inte har bestämt oss till att drabbas av vrede+ utan till att vinna räddning+ genom vår Herre Jesus Kristus.*+ 10  Han har dött för oss+ för att vi, vare sig vi håller oss vakna eller sover, skall leva tillsammans med honom.+ 11  Fortsätt därför med att trösta varandra och bygga upp varandra,+ så som ni ju också gör.+ 12  Nu ber vi er, bröder, att respektera dem som arbetar hårt bland er och presiderar+ bland* er i Herren och allvarligt förmanar er; 13  och att i kärlek långt mer än vanligt tänka på dem på grund av deras arbete.+ Håll frid med varandra.+ 14  Å andra sidan uppmanar vi er, bröder: Förmana allvarligt de oordentliga,+ tala tröstande till de nedstämda själarna,+ stöd de svaga, var tålmodiga+ mot alla. 15  Se till att ingen återgäldar någon annan med oförrätt för oförrätt,+ utan jaga alltid efter det som är gott för er inbördes och för alla andra.+ 16  Gläd er alltid.+ 17  Be oupphörligt.+ 18  Tacka Gud i förbindelse med allting.+ Ty detta är Guds vilja med er genom Kristus Jesus. 19  Släck inte andens eld.+ 20  Behandla inte profetiska uttalanden med förakt.+ 21  Förvissa er om* allt;+ håll fast vid det goda.+ 22  Avhåll er från varje form av ondska.+ 23  Må fridens Gud+ själv helga er helt och hållet.+ Och må er ande och själ och kropp klanderfritt bevaras, fullständiga i varje avseende, vid vår Herre Jesu Kristi närvaro.*+ 24  Han som kallar er är trofast, och han skall också göra det. 25  Bröder, fortsätt att be för oss.+ 26  Hälsa alla bröderna med en helig kyss.+ 27  Jag förpliktar er högtidligt vid Herren* att ni låter läsa upp detta brev för alla bröderna.+ 28  Vår Herre Jesu Kristi oförtjänta omtanke+ vare med er.*

Fotnoter

El.: ”de fastställda tiderna”. Grek.: tōn kairọ̄n.
Se Tillägg 1D.
”överraska er, som den skulle överraska tjuvar”, AB; אDItVgSyh,pArm: ”överraska er som en tjuv”.
Ordagr.: ”och må vi vara nyktra”.
”Kristus”, אAVgSyp; saknas i B.
”presiderar bland”. El.: ”leder”, ”förestår”, ”står i spetsen för”, ”har ledningen bland”. Ordagr.: ”står framför”. Grek.: proistamẹnous (av proịstēmi).
Ordagr.: ”Fortsätt att pröva”.
Se Tillägg 5B.
”Herren”, אABVg; J7,8,13,14,16: ”Jehova”.
אADcItVgSyh,p slutar med ”Amen”; saknas i BD*SyhiArm.