Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

1 Thessalonikerna 4:1–18

 Och nu, bröder, alldeles som ni har tagit emot undervisning från oss om hur ni bör vandra+ och behaga Gud – och det är ju så ni vandrar – vill vi genom Herren Jesus be er och förmana er att göra det mera helt och fullt.+  Ni vet ju vilka föreskrifter+ vi gav er genom Herren Jesus.  Ty detta är Guds vilja: att ni helgas,*+ att ni avhåller er från otukt;*+  att var och en av er skall veta hur man blir herre över sitt eget kärl+ i helighet+ och ära,  inte i lystet sexuellt begär,*+ sådant som de nationer+ har som inte känner Gud;+  att ingen går så långt som till att skada sin broder och kränka hans rätt i denna sak,+ ty det är Jehova* som utkräver straff för alla dessa ting,+ alldeles som vi förut har sagt er och även har gett er grundligt vittnesbörd om.+  Gud har ju inte kallat oss med tillåtelse till orenhet,* utan i förbindelse med helighet.+  Alltså: den som visar förakt,+ han föraktar inte en människa, utan Gud,+ som ger sin heliga ande+ i er.  Men med avseende på den broderliga kärleken+ har ni inte behov av att vi skriver till er, ty ni är själva lärda av Gud*+ att bevisa varandra kärlek;+ 10  och det gör ni ju mot alla bröderna i hela Makedonien. Men vi förmanar* er, bröder, att i fortsättningen göra det i ännu rikare mått 11  och att sätta som ert mål att leva i stillhet+ och att sköta var och en sitt+ och att arbeta med era händer,+ alldeles som vi har föreskrivit för er; 12  så att ni kan vandra anständigt+ gentemot dem som är utanför+ och inte ha behov av något.+ 13  För övrigt, bröder, vill vi inte att ni skall vara okunniga om dem som somnar in+ i döden, för att ni inte skall sörja som de andra, de som inte har något hopp.+ 14  Ty om vi tror att Jesus dog och uppstod igen,+ så tror vi också att Gud skall låta dem som genom Jesus har somnat in i döden träda fram tillsammans med honom.+ 15  Detta säger vi er nämligen genom Jehovas* ord,+ att vi, de levande, som lever kvar till Herrens* närvaro,+ alls inte skall komma före dem som har somnat in i döden; 16  därför att Herren* själv skall stiga ner från himlen+ med ett befallande rop, med en ärkeängels+ röst och med Guds trumpet,+ och de som är döda i gemenskap med Kristus skall uppstå först.+ 17  Därefter skall vi, de levande, som ännu lever,* tillsammans* med dem+ ryckas bort+ i moln+ för att möta+ Herren* i luften; och så skall vi alltid vara tillsammans med Herren.*+ 18  Fortsätt därför att trösta varandra med dessa ord.

Fotnoter

El.: ”att ni skall bli (göras) heliga”; ”att ni skall behandlas (betraktas) som heliga”. Grek.: hagiasmọs hymọ̄n; lat.: sanctificạtio vẹstra.
Se Tillägg 5A.
Ordagr.: ”inte i begärelses lidelse”.
Se Tillägg 1D.
El.: ”orenlighet”, ”smuts”, ”moraliskt fördärv”, ”lastbarhet”. Grek.: akatharsịai, dativ sing.; J22(hebr.): letum’ạh, ”till orenhet”.
”Gud”, אABVg; J17: ”Jehova”.
El.: ”uppmanar”.
Se Tillägg 1D.
”Herrens”, אAVg; B: ”Jesu”.
”Herren”, אABVg; J7,8,13,14: ”Jehova”.
El.: ”vi som är kvar i livet”. Ordagr.: ”vi, de levande, de kvarlämnade”. Se Tillägg 5D.
El.: ”samtidigt”.
”Herren”, אABVg; J7,8: ”Jehova”.
”Herren”, אABVg; J7,8,13,14,24: ”Jehova”.