Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

1 Petrus 5:1–14

 Därför ger jag de äldste* bland er denna förmaning, eftersom också jag är en äldste+ i likhet med dem* och ett vittne+ om Kristi lidanden, en som också är delaktig i den härlighet som skall uppenbaras:+  Var herdar+ för Guds hjord+ som är i er vård, inte av tvång utan villigt;*+ inte heller av kärlek till ohederlig vinning+ utan med iver;  inte heller som några som spelar herrar+ över dem som är Guds arv,*+ utan genom att bli exempel för hjorden.+  Och när överherden+ har gjorts uppenbar, skall ni få* härlighetens segerkrans+ som aldrig vissnar.+  På samma sätt, ni yngre män, underordna er+ de äldre männen. Men bind alla om er med ödmjukhet mot varandra,+ eftersom Gud står emot de övermodiga, men han ger oförtjänt omtanke åt de ödmjuka.+  Ödmjuka er därför under Guds mäktiga hand, så att han kan upphöja er när den rätta tiden är inne,+  medan ni kastar allt ert bekymmer+ på honom, eftersom han bryr sig om er.+  Bevara er besinning, var på er vakt.+ Er motståndare, Djävulen, går omkring som ett rytande lejon och söker någon att sluka.*+  Men stå emot honom,+ fasta i tron, eftersom ni vet att samma saker vad lidanden beträffar fullbordas i hela skaran av era bröder* i världen.+ 10  Men sedan ni har lidit en liten tid,+ skall all oförtjänt omtankes Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet+ i gemenskap+ med Kristus, själv fullända er utbildning, han skall göra er fasta,+ han skall göra er starka.+ 11  Honom tillhör makten+ för evigt. Amen. 12  Genom Silvạnus,*+ en trofast broder, enligt vad jag anser honom vara, har jag skrivit till er i få ord+ för att ge er uppmuntran och ett allvarligt vittnesbörd om att detta är Guds sanna oförtjänta omtanke; stå fasta i den.+ 13  Hon som är i Babylon,*+ utvald i likhet med er, sänder er sina hälsningar, och så gör Markus,+ min son. 14  Hälsa varandra med en kärlekens kyss.+ Må ni alla som är i gemenskap med Kristus ha frid.+

Fotnoter

El.: ”de äldre männen”. Grek.: presbytẹrous.
”äldste i likhet med dem”. Ordagr.: ”medäldste”. Grek.: synpresbỵteros.
El.: ”frivilligt”.
”dem som är Guds arv”. Ordagr.: ”(arvs)lotterna”. Grek.: tōn klẹ̄rōn. Kan också återges: ”dem som tillfallit [er] som arvslott [från Gud]”, ”dem som [ni av Gud] fått på [er] lott”. J13,14,17,18: ”Jehovas arv (arvedel)”.
El.: ”som lön (pris) vinna”.
Ordagr.: ”dricka ner”, ”svälja ner”.
”hela skaran av ... bröder”. Ordagr.: ”broderskapet (brödraskapet)”. Grek.: tēi ... adelfọtēti.
El.: ”Silas”.
”Babylon”. Grek.: Babylọ̄ni; J17,22(hebr.): beVavẹl, ”i Babel (Babylon)”.