Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

1 Petrus 4:1–19

 När nu Kristus har lidit i köttet,+ skall också ni väpna er med samma sinnelag;*+ ty den som har lidit i köttet har slutat att synda,+  för att han resten av sin tid i köttet+ inte mer skall leva för människors lustar utan för Guds vilja.+  Det är nämligen nog att ni under den tid+ som förgått har utfört nationernas vilja,+ då ni vandrade i tygellösa gärningar,*+ lustar, vinmissbruk,+ vilt festande, dryckesgillen och lagstridiga avgudiska handlingar.+  Därför blir de förvånade och skymfar er,+ när ni inte längre löper tillsammans med dem till samma utsvävningarnas dypöl.+  Men de skall avlägga räkenskap inför den+ som är redo att döma levande och döda.+  Ja, i detta syfte blev de goda nyheterna förkunnade också för de döda,+ för att de, sett från människors ståndpunkt, skulle kunna dömas med hänsyn till köttet+ men, sett från Guds ståndpunkt, skulle kunna leva med hänsyn till anden.+  Men slutet* på allt har närmat sig.+ Var därför sunda i sinnet,+ och var vaksamma* med tanke på böner.+  Framför allt, ha intensiv* kärlek till varandra,+ eftersom kärleken övertäcker en mängd synder.+  Var gästfria mot varandra utan att knota.+ 10  I samma mån som var och en har fått en gåva skall ni bruka den för att tjäna varandra som goda förvaltare* av Guds oförtjänta omtanke, som kommer till uttryck på olika sätt.+ 11  Om någon talar, skall han tala såsom vore det heliga uttalanden+ från Gud; om någon tjänar,+ skall han tjäna såsom beroende av den kraft som Gud ger;+ så att Gud i allt kan bli förhärligad+ genom Jesus Kristus. Härligheten+ och makten är hans i evigheters evighet. Amen. 12  Ni älskade, var inte förbryllade över den eld som brinner bland er och som drabbar er till en prövning,+ som om något märkvärdigt händer med er. 13  Gläd er i stället,+ då ni ju har del i Kristi lidanden,+ för att ni skall glädja er, ja vara jublande glada också under hans härlighets uppenbarelse.*+ 14  Om ni blir smädade för Kristi namns skull,+ lyckliga+ är ni då, därför att härlighetens ande, ja Guds ande, vilar över er.+ 15  Men ingen av er skall lida+ som mördare eller tjuv eller förbrytare eller som en som beskäftigt lägger sig i+ andras angelägenheter. 16  Men om han lider+ som kristen,* då skall han inte skämmas+ utan fortsätta att förhärliga Gud i detta namn. 17  Ty den fastställda tiden är inne för domen att börja med Guds hus.+ Men om den börjar med oss först,+ vad skall då slutet bli för dem som inte är lydiga mot Guds goda nyheter?+ 18  ”Och om den rättfärdige blir räddad med svårighet,+ var skall då den ogudaktige och syndaren visa sig?”+ 19  Så skall då också de som lider i överensstämmelse med Guds vilja fortsätta att anförtro sina själar åt en trofast Skapare, medan de gör det som är gott.+

Fotnoter

El.: ”sätt att tänka”. Ordagr.: ”sinnesbenägenhet”.
”tygellösa gärningar”. Grek.: aselgeiais; J17,18,22(hebr.): zimmạh. Se not till Gal 5:19, ”tygellöshet”. Jfr not till 3Mo 18:17.
El.: ”det fullständiga slutet”. Grek.: to tẹlos.
Ordagr.: ”var nyktra”.
Ordagr.: ”utsträckt”, ”utspänd”, ”uttänjd”.
El.: ”husföreståndare (hushållare)”, dvs. sådana som sköter om el. förvaltar ett hus el. hushåll. Grek.: oikonọmoi; lat.: dispensatọres; J22(hebr.): kesōkhenịm, ”som ... förvaltare”.
Ordagr.: ”avtäckande (avslöjande)”. Grek.: apokalỵpsei.
”som kristen”. Grek.: hōs Khristianọs; lat.: ut Christiạnus; J22(hebr.): kimshichị, ”som messianist”.