Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

1 Petrus 3:1–22

 På samma sätt+ skall ni hustrur underordna er+ era män, så att, om några inte är lydiga+ mot ordet, de kan vinnas*+ utan ord* genom sina hustrurs uppförande,+  eftersom de har varit ögonvittnen till ert rena uppförande+ förbundet med djup respekt.  Och låt inte er prydnad vara den utvändiga, som består i att fläta håret+ och ta på sig guldsmycken+ eller bära ytterklädnader,  utan låt den vara hjärtats fördolda människa+ i den oförgängliga klädnaden,+ den stilla och milda anden,+ som är av stort värde i Guds ögon.  Så prydde sig ju också förr de heliga kvinnorna,* som hoppades på Gud, och de underordnade sig sina män,  så som Sara lydde Abraham och kallade honom ”herre”.+ Och ni har blivit hennes barn, om ni fortsätter att göra det som är gott och inte fruktar något som kan skrämma.+  Ni män skall på samma sätt+ leva tillsammans med dem enligt kunskap,+ i det ni visar dem ära+ som ett svagare kärl, det kvinnliga, då ni ju också är arvingar+ tillsammans med dem till livets oförtjänta gåva, för att era böner inte skall hindras.+  Slutligen skall ni alla vara likasinnade,+ visa medkänsla,* ha broderlig tillgivenhet, vara ömt medlidsamma,+ ödmjuka i sinnet,+  inte återgälda skada med skada+ eller smädelse med smädelse,+ utan tvärtom uttala en välsignelse,+ eftersom ni blev kallade till detta, så att ni kan ärva välsignelse. 10  Ty ”den som vill älska livet och se goda dagar,+ han skall avhålla sin tunga+ från det som är ont och sina läppar från att tala svek,+ 11  och han skall vända sig bort från det som är ont+ och göra det som är gott; han skall söka friden och jaga efter den.+ 12  Ty Jehovas* ögon+ vilar på de rättfärdiga, och hans öron är vända till deras ödmjuka bön;+ men Jehovas* ansikte är emot dem som gör det som är ont.”+ 13  Ja, vem är den som kan skada er, om ni blir nitiska för det goda?+ 14  Men även om ni skulle få lida för rättfärdighetens skull, är ni lyckliga.+ Och det som de fruktar skall ni inte frukta,+ och bli inte heller förskräckta.+ 15  Men ni skall hålla Kristus helig som Herre* i era hjärtan+ och alltid vara beredda att komma med ett försvar+ inför var och en som av er kräver ett skäl för det hopp som är i er, men ni skall göra det med mildhet+ och djup respekt.* 16  Ha alltid ett gott samvete,+ så att de som talar nedsättande om ert goda uppförande i förbindelse med Kristus får skämmas+ just i fråga om det som ni förtalas för.+ 17  Det är ju bättre att lida för att man gör det som är gott,+ om det är Guds vilja, än för att man gör det som är ont.+ 18  Kristus själv dog ju en gång för alla med avseende på synder,+ en rättfärdig för orättfärdiga,+ för att han skulle föra er till Gud.+ Han dödades i köttet+ men gjordes levande i anden.+ 19  I detta tillstånd begav han sig också av och predikade* för andarna i fängelse,+ 20  vilka hade varit olydiga+ en gång då Guds tålamod+ väntade i Noas dagar, medan arken byggdes,+ i vilken några få, det vill säga åtta själar, tryggt blev burna igenom vattnet.+ 21  Det som svarar mot detta räddar nu också er,*+ nämligen dop (inte bortläggandet av köttets orenhet, utan den till Gud framställda begäran om ett gott samvete),+ genom Jesu Kristi uppståndelse.+ 22  Han är på Guds högra sida,+ eftersom han begav sig till himlen; och änglar+ och myndigheter och makter har lagts under honom.+

Fotnoter

”de kan vinnas”, אABVg; Syp: ”ni kan vinna dem”; J18: ”ni kan vinna dem för Jehova”.
El.: ”ordet”.
El.: ”hustrurna”.
”visa medkänsla”. Ordagr.: ”lidande tillsammans med”. Grek.: sympatheis.
Se Tillägg 1D.
Se Tillägg 1D.
El.: ”[ni skall helga] Kristus som Herre”, אABC; TR: ”Herren Gud”; J7,8,11-14,16,17,24: ”Jehova Gud”.
”djup respekt”. Ordagr.: ”fruktan”.
El.: ”förkunnade (utropade) som en härold”. Grek.: ekẹ̄ryxen; lat.: praedicạvit. Jfr not till Dan 5:29, ”och offentligt ropade man ut”.
Ordagr.: ”Vilket också er motbild(ligt) nu räddar”. Grek.: ho kai hymạs antịtypon nyn sọ̄zei.