Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

1 Moseboken 7:1–24

 Därefter sade Jehova till Noa: ”Gå in i arken, du och hela ditt hushåll,+ ty du är den som jag har sett vara rättfärdig inför mig i denna generation.+  Av alla rena fyrfotadjur skall du ta med dig sju av varje,* hanen och dess maka;*+ och av alla fyrfotadjur som inte är rena bara två, hanen och dess maka;  också av himlens flygande skapelser sju av varje, hane och hona,+ för att bevara avkomma* vid liv på hela jordens yta.+  Ty om bara sju dagar låter jag det regna+ på jorden i fyrtio dagar och fyrtio nätter;+ och jag skall utplåna från jordens yta allt som finns till, allt som jag har gjort.”+  Och Noa grep sig an med att göra i enlighet med allt som Jehova hade befallt honom.  Och Noa var 600 år gammal när den stora översvämningen* med sina vattenmassor kom över jorden.+  Så Noa gick in i arken, och tillsammans med honom hans söner och hans hustru och hans söners hustrur, undan den stora översvämningens* vattenmassor.+  Av de rena fyrfotadjuren och av de fyrfotadjur som inte är rena och av de flygande skapelserna och allt annat som rör sig på marken+  gick två och två in till Noa i arken, hane och hona, precis som Gud* hade befallt Noa. 10  Och sju dagar senare skedde det att den stora översvämningens* vattenmassor kom över jorden. 11  I det sexhundrade året av Noas liv, i andra månaden,* på sjuttonde dagen i månaden, på den dagen bröts det vidsträckta djupets* alla källor upp, och himlens dammluckor* öppnades.+ 12  Och störtregnet över jorden fortsatte i fyrtio dagar och fyrtio nätter.+ 13  Just på den dagen gick Noa in i arken, och Sem och Ham och Jafet, Noas söner,+ och Noas hustru och hans söners tre hustrur tillsammans med honom;+ 14  de och varje vilt djur enligt dess art+ och varje husdjur enligt dess art och varje annat djur som rör sig och som det myllrar av på jorden, enligt dess art,+ och varje flygande skapelse enligt dess art,+ varje fågel, varje bevingad skapelse.+ 15  Och de gick in till Noa i arken, två och två, av allt slags kött som livskraften var verksam i.*+ 16  Och de som kom, hane och hona av allt slags kött, gick in, precis som Gud hade befallt honom. Därefter stängde Jehova dörren bakom honom.+ 17  Och den stora översvämningen* fortsatte att komma över jorden i fyrtio dagar, och vattenmassorna fortsatte att stiga och började lyfta arken, och till slut flöt den högt över jorden. 18  Och vattenmassorna tog mer och mer överhanden och fortsatte att stiga mycket på jorden, men arken fortsatte att driva på vattnets yta.+ 19  Och vattenmassorna tog överhanden på jorden så mycket att alla höga berg som var under hela himlen så småningom täcktes.+ 20  Med upp till femton alnar tog vattenmassorna överhanden över dem, och bergen täcktes.+ 21  Då förgicks allt kött som rörde sig på jorden,+ av de flygande skapelserna och av husdjuren och av de vilda djuren och av hela det vimmel av djur som det vimlade av på jorden, och alla människor.+ 22  Allt som hade livskraftens andedräkt verksam* i sina näsborrar, ja allt som var på torra marken, dog.+ 23  Så utplånade han allt som fanns till på jordens yta, både människor och fyrfotadjur och andra djur som rör sig och himlens flygande skapelser, ja, de utplånades från jorden;+ och bara Noa och de som var med honom i arken förblev vid liv.+ 24  Och vattenmassorna hade överhanden på jorden i 150 dagar.

Fotnoter

”sju av varje”. Ordagr.: ”sju sju”.
Ordagr.: ”en man och hans hustru”.
Ordagr.: ”en säd”. Hebr.: zẹra‛.
El.: ”när himmelsoceanen”. Se noter till v. 17; 6:17, ”den stora översvämningen”; Ps 29:10.
Se not till v. 6.
”Gud”, MLXXSy; SamTJ,OVghss: ”Jehova”. Detta är ett av de ställen där hss till Vg stöder bruket av Guds namn. Se not till 1Mo 7:9 i BHK och BHS; Tillägg 1A.
Se not till v. 6.
”andra månaden”. När israeliterna på Jehovas befallning efter uttåget ur Egypten införde ett religiöst kalenderår, blev detta den åttonde månaden, bul, som motsvarar senare hälften av oktober och första hälften av november. Se Tillägg 8B.
”det ... djupets”. El.: ”de ... svallande (brusande) vattnens”, ”den ... vattenbaldakinens”. Hebr.: tehọ̄m; LXX: ”avgrundens”; Vg: ”den ... avgrundens”. Se not till 1:2, ”djupets”. Enl. 1:7 måste detta ha varit ”det vatten som skulle vara ovanför den öppna rymden”. Jfr not till 6:17, ”den stora översvämningen”.
El.: ”fönster”. LXX: ”vattenfall (katarakter)”.
Se not till 6:17, ”som livskraften är verksam i”.
El.: ”Och himmelsoceanen”. Se not till 6:17, ”den stora översvämningen”.
”livskraftens andedräkt verksam”. Ordagr.: ”livets verksamma krafts [el.: ”livets andes”] andedräkt”. Hebr.: nishmath-rụach chajjịm.