Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

1 Moseboken 6:1–22

 När nu människorna började växa till i antal på jordens yta och döttrar föddes åt dem,+  lade den sanne Gudens söner*+ märke till+ människornas döttrar, att de var vackra; och de tog sig hustrur, nämligen alla som de valde ut.  Då sade Jehova: ”Min ande+ skall inte verka gentemot människan till oöverskådlig tid,+ ty hon* är bara kött.+ Därför skall hennes dagar uppgå till 120 år.”+  Nefilịm* var på jorden i de dagarna, och även därefter, när den sanne Gudens söner fortsatte att ha umgänge med människornas döttrar och de födde söner åt dem; dessa var de väldiga männen* som levde förr i tiden, de ryktbara männen.*  Då såg Jehova att människans ondska var mycket stor på jorden och att varje benägenhet+ hos hennes hjärtas tankar bara var ond hela tiden.*+  Och Jehova ångrade+ att han hade gjort människorna på jorden, och han kände sig sårad i sitt hjärta.+  Och Jehova sade: ”Jag skall utplåna människorna, som jag har skapat,+ från jordens yta, både människor och husdjur och andra djur som rör sig och himlens flygande skapelser,+ eftersom jag ångrar att jag har gjort dem.”+  Men Noa fann ynnest för Jehovas ögon.  Detta är den historiska berättelsen om Noa. Noa var en rättfärdig man.+ Han visade sig vara oklanderlig bland sina samtida.* Noa vandrade med den sanne Guden.+ 10  Med tiden blev Noa far till tre söner, Sem, Ham och Jafet.+ 11  Och jorden blev efter hand fördärvad i den sanne Gudens ögon,+ och jorden uppfylldes av våld.+ 12  Så Gud såg på jorden, och se, den var fördärvad,+ eftersom allt kött hade fördärvat sin väg på jorden.+ 13  Då sade Gud till Noa: ”Slutet för allt kött är nu inför mig,+ eftersom jorden är full av våld till följd av dem; och se, jag bringar fördärv över dem tillsammans med jorden.+ 14  Gör dig en ark* av trä från ett kådigt träd.*+ Du skall göra olika rum* i arken, och du skall bestryka den invändigt och utvändigt med jordbeck.+ 15  Och så här skall du göra den: arkens längd skall vara 300 alnar,*+ dess bredd 50 alnar och dess höjd 30 alnar. 16  Du skall göra ett tsohar [tak eller fönster]* till arken, och du skall fullborda det till en höjd av en aln uppåt,* och ingången till arken skall du sätta på dess sida;+ du skall göra den med en nedre våning, en andra våning och en tredje våning. 17  Och jag, se, jag låter den stora översvämningen*+ komma med sina vattenmassor över jorden för att bringa fördärv över allt kött under himlen, allt som livskraften+ är verksam i.* Allt som är på jorden skall gå under.+ 18  Och jag upprättar härmed mitt förbund med dig; och du skall gå in i arken, du och dina söner och din hustru och dina söners hustrur tillsammans med dig.+ 19  Och av varje levande skapelse av allt slags kött+ skall du föra in två av varje i arken för att bevara dem vid liv tillsammans med dig.+ Hane och hona skall det vara. 20  Av de flygande skapelserna enligt deras arter och av husdjuren enligt deras arter,+ av alla andra djur som rör sig på marken enligt deras arter,* skall två av varje gå dit in till dig för att bevaras vid liv.+ 21  Och du, ta med dig allt slags föda, sådant som kan ätas;+ och du skall samla den hos dig, och den skall tjäna som föda åt dig och åt dem.”+ 22  Och Noa grep sig an med att göra i enlighet med allt som Gud hade befallt honom. Han gjorde just så.+

Fotnoter

”Guds änglar”, LXXA.
”hon”. Hebr.: hu’, mask. i hebr.; syftar på ”människan” och inte på ”min ande”.
El.: ”Fällarna”. Hebr.: hannefilịm, ”de som får andra att falla”.
”de väldiga (mäktiga, starka) männen”. Hebr.: haggibborịm.
El.: ”de namnkunniga männen”. Ordagr.: ”namnets män”.
Ordagr.: ”dagen”.
”bland sina samtida”. Ordagr.: ”bland (i) sina generationer”. Hebr.: bedhorothạw. Ordet dorọ̄th är plur. av dōr, ”generation”, ”släkte”.
Ordagr.: ”en låda (kista)”. Hebr.: tevạth (av tevạh). Se 2Mo 2:3, 5.
Ordagr.: ”av goferträ”, träd med kådig (hartsrik) ved, möjligen cypress.
El.: ”avdelningar”, ”celler”, ”kamrar”, ”hytter”.
En aln motsvarar omkr. 44,5 cm.
El.: ”en ljusöppning”. Hebr.: tsọhar.
Ordagr.: ”intill en aln från ovan (ovanifrån)”.
”den stora översvämningen”. El.: ”himmelsoceanen”. Hebr.: hammabbụl; lat.: dilụvii (av dilụvium, ”översvämning”, ”vattenflod”). Se not till 7:6.
Ordagr.: ”vari livets verksamma kraft [el.: ”livets ande”] [är]”. Hebr.: ’asher-bọ̄ rụach chajjịm. Här betyder rụach ”verksam kraft” el. ”ande”. Se not till 1:2, ”verksamma kraft”.
Ordagr.: ”enligt dess art (slag)”. Hebr.: leminẹhu. Se not till 1:11.