Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

1 Moseboken 5:1–32

 Detta är boken med den historiska berättelsen om Adam.* På den dag då Gud skapade Adam gjorde han honom lik Gud.+  Till man och kvinna skapade han dem.+ Sedan välsignade han dem och gav dem namnet människa*+ på den dag då de skapades.+  Och Adam levde så i 130 år. Då blev han far till en son som liknade honom och var hans avbild, och han gav honom namnet Set.+  Och Adams dagar, sedan han hade blivit far till Set, blev 800 år, och under den tiden blev han far till söner och döttrar.+  Alltså uppgick alla de dagar Adam levde till* 930 år, och sedan dog han.+  Och Set levde så i 105 år. Då blev han far till Enos.+  Och sedan Set hade blivit far till Enos, levde han vidare i 807 år och blev far till söner och döttrar.  Alltså uppgick alla Sets dagar till 912 år, och sedan dog han.  Och Enos levde så i 90 år. Då blev han far till Kenan.+ 10  Och sedan Enos hade blivit far till Kenan, levde han vidare i 815 år och blev far till söner och döttrar. 11  Alltså uppgick alla Enos dagar till 905 år, och sedan dog han. 12  Och Kenan levde så i 70 år. Då blev han far till Mahalạlel.+ 13  Och sedan Kenan hade blivit far till Mahalạlel, levde han vidare i 840 år och blev far till söner och döttrar. 14  Alltså uppgick alla Kenans dagar till 910 år, och sedan dog han. 15  Och Mahalạlel levde så i 65 år. Då blev han far till Jared.+ 16  Och sedan Mahalạlel hade blivit far till Jared, levde han vidare i 830 år och blev far till söner och döttrar. 17  Alltså uppgick alla Mahalạlels dagar till 895 år, och sedan dog han. 18  Och Jared levde så i 162 år. Då blev han far till Enok.*+ 19  Och sedan Jared hade blivit far till Enok, levde han vidare i 800 år och blev far till söner och döttrar. 20  Alltså uppgick alla Jareds dagar till 962 år, och sedan dog han. 21  Och Enok levde så i 65 år. Då blev han far till Metụsela.+ 22  Och sedan Enok hade blivit far till Metụsela, fortsatte han att vandra med* den sanne Guden* i 300 år och blev far till söner och döttrar. 23  Alltså uppgick alla Enoks dagar till 365 år. 24  Och Enok höll i med att vandra+ med den sanne Guden.+ Sedan var han inte mer, ty Gud* tog bort honom.*+ 25  Och Metụsela levde så i 187 år. Då blev han far till Lemek.+ 26  Och sedan Metụsela hade blivit far till Lemek, levde han vidare i 782 år och blev far till söner och döttrar. 27  Alltså uppgick alla Metụselas dagar till 969 år, och sedan dog han. 28  Och Lemek levde så i 182 år. Då blev han far till en son. 29  Och han gav honom namnet Noa*+ och sade: ”Denne skall ge oss tröst och ro från vårt arbete och från våra händers smärtfyllda möda som härleder sig från marken som Jehova har förbannat.”+ 30  Och sedan Lemek hade blivit far till Noa, levde han vidare i 595 år och blev far till söner och döttrar. 31  Alltså uppgick alla Lemeks dagar till 777 år, och sedan dog han. 32  Och Noa blev 500 år gammal. Sedan blev Noa far till Sem,+ Ham+ och Jafet.+

Fotnoter

El.: ”med Adams tillkomsthistoria”. Se noter till 2:4, ”en historisk berättelse om”, och Mt 1:1.
El.: ”Adam”; el.: ”mänsklighet”, ”människosläkte”. Hebr.: ’adhạm.
”uppgick ... till”. El.: ”blev ... så småningom”.
El.: ”Hanok”. Namnet betyder ”övad”, ”upplärd”; ”invigd [dvs. initierad]”. Hebr.: Chanọ̄kh.
”fortsatte han att vandra med”. LXX: ”var han välbehaglig för”. Jfr Heb 11:5.
”den sanne Guden”. Hebr.: ha’Elohịm, första stället där ’Elohịm, ”Gud”, förekommer med den bestämda artikeln, ha, och därför återges med ”den sanne Guden”. I GK, § 126 e, heter det: ”הָאֱלֹהִים el. הָאֵל ὁ θεός, den ende sanne Guden”. Se Tillägg 1F.
”Gud”. Hebr.: ’Elohịm, utan bestämd artikel.
”ty Gud förflyttade honom”, LXX. Jfr Heb 11:5.
Betyder troligen ”vila”, ”tröst”.