Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

1 Moseboken 46:1–34

46  Alltså bröt Israel upp, och allt som var hans, och kom till Beershẹba,+ och han offrade slaktoffer åt sin far Isaks Gud.+  Därefter talade Gud till Israel i syner om natten och sade:+ ”Jakob, Jakob!” Han sade då: ”Här är jag!”+  Och han sade vidare: ”Jag är den sanne Guden,+ din fars Gud.*+ Var inte rädd för att fara ner till Egypten, för där skall jag göra dig till en stor nation.+  Jag skall själv fara ner med dig till Egypten, och jag skall också själv helt visst föra dig upp därifrån.+ Och Josef skall lägga sin hand på dina ögon.”*+  Sedan bröt Jakob upp från Beershẹba, och Israels söner lät sin far Jakob och sina små barn och sina hustrur stiga upp i vagnarna som farao hade sänt för att hämta honom.+  Dessutom tog de med sig sina boskapshjordar och sina ägodelar, som de hade samlat i Kạnaans land.+ Med tiden kom de till Egypten, Jakob och alla hans avkomlingar med honom.  Han förde sina söner och sina sonsöner med sig, sina döttrar och sina sondöttrar, ja alla sina avkomlingar, med sig till Egypten.+  Och detta är namnen på Israels söner som kom till Egypten:+ Jakob och hans söner: Jakobs förstfödde var Ruben.+  Och Rubens söner var Hanok och Pallu och Hesron och Karmi.+ 10  Och Simeons+ söner var Jẹmuel och Jamin och Ohad och Jakin+ och Sohar och Shaul,+ en kanaaneisk kvinnas son. 11  Och Levis+ söner var Gerson,+ Kehat+ och Mẹrari.+ 12  Och Judas+ söner var Er+ och Onan+ och Shela+ och Peres+ och Sera.+ Men Er och Onan dog i Kạnaans land.+ Och Peres söner var Hesron+ och Hamul.+ 13  Och Isạskars+ söner var Tola+ och Puva+ och Jov och Simron.+ 14  Och Sẹbulons+ söner var Sered och Elon och Jạhleel.+ 15  Dessa är Leas+ söner, som hon födde åt Jakob i Paddan-Aram, jämte hans dotter Dina.+ Hans söner och hans döttrar utgjorde sammanlagt trettiotre själar. 16  Och Gads+ söner var Sifjon och Haggi, Suni och Esbon, Eri och Ạrodi och Ạreli.+ 17  Och Asers+ söner var Jimnah och Jisva och Jisvi och Berịa,+ och deras syster var Serah. Och Berịas söner var Heber och Mạlkiel.+ 18  Dessa är sönerna till Silpa,+ som Laban gav åt sin dotter Lea. Med tiden födde hon dessa åt Jakob: sexton själar. 19  Jakobs hustru Rakels+ söner var Josef+ och Benjamin.+ 20  Och åt Josef föddes med tiden barn i Egyptens land: Manasse+ och Efraim,*+ som Ạsenat,+ dotter till Potifẹra, prästen i On, födde åt honom. 21  Och Benjamins söner var Bela+ och Beker+ och Asbel, Gera+ och Nạaman,+ Ehi och Ros, Muppim+ och Huppim+ och Ard. 22  Dessa är Rakels söner som föddes åt Jakob. Sammanlagt fjorton själar. 23  Och Dans+ söner var Husim.+ 24  Och Nạftalis+ söner var Jạhseel och Guni+ och Jeser och Sillem.+ 25  Dessa är sönerna till Bilha,+ som Laban gav åt sin dotter Rakel. Med tiden födde hon dessa åt Jakob; sammanlagt sju själar. 26  Alla de själar som tillhörde Jakob och som kom till Egypten var de som hade utgått från hans länd,+ förutom Jakobs söners hustrur. Sammanlagt sextiosex själar. 27  Och Josefs söner som föddes åt honom i Egypten var två själar. Sammanlagt utgjorde Jakobs hus som kom till Egypten sjuttio* själar.+ 28  Och han sände Juda+ framför sig till Josef för att meddela upplysningar före sig* till Gosen. Så kom de till landet Gosen.*+ 29  Då lät Josef spänna för sin vagn och for upp för att möta sin far Israel i Gosen.+ När han visade sig för honom föll han honom genast om halsen och grät länge vid hans hals.+ 30  Till sist sade Israel till Josef: ”Nu är jag villig att dö,+ nu sedan jag har sett ditt ansikte, eftersom du ännu lever.” 31  Sedan sade Josef till sina bröder och till sin fars hushåll: ”Låt mig fara upp och rapportera för farao och säga till honom:+ ’Mina bröder och min fars hushåll som var i Kạnaans land har kommit hit till mig.+ 32  Och männen är fåraherdar,+ eftersom de blev boskapsuppfödare;+ och sina småboskapshjordar och sina nötboskapshjordar och allt vad de har har de fört hit.’+ 33  När sedan farao kallar på er och säger: ’Vad är ert yrke?’ 34  då skall ni säga: ’Dina tjänare har varit boskapsuppfödare från ungdomen intill nu, både vi och våra förfäder’,+ så att ni får bo i landet Gosen;+ varje fåraherde är nämligen något avskyvärt för Egypten.”+

Fotnoter

El.: ”Jag, den sanne Guden, är din fars Gud.”
Dvs. för att sluta dem vid Jakobs död.
Efter ”Efraim” tillägger LXX ytterligare fem namn. Tillägget lyder: ”Och åt Manasse föddes det söner, vilka hans syriska bihustru födde åt honom, nämligen Makir. Och Makir blev far till Galaad. Och Efraims, Manasses brors, söner var Sutalaam och Taam. Och Sutalaams söner var Edem.” Detta kan vara förklaringen till att LXX i 1Mo 46:27 och 2Mo 1:5 och Stefanus i Apg 7:14 anger 75 själar i stället för 70.
”sjuttio”, MTSyVg; LXX: ”sjuttiofem”.
”till Josef, för att han skulle ge honom besked”, Vg.
”till Josef för att möta honom i Heroopolis i landet Rameses”, LXX.