Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

1 Moseboken 36:1–43

36  Och detta är den historiska berättelsen om Esau, det vill säga Edom.+  Esau tog sig hustrur av Kạnaans döttrar:+ Ada,+ hettiten Elons dotter,+ och Oholibạma,+ Anas dotter, hivén Sịbeons sondotter,*  och Bạsemat,+ Ịsmaels dotter, Nẹbajots syster.+  Och Ada födde Ẹlifas åt Esau, och Bạsemat födde Rẹguel,  och Oholibạma födde Jeush och Jalam och Kora.+ Detta var Esaus söner, som föddes åt honom i Kạnaans land.  Därefter tog Esau sina hustrur och sina söner och sina döttrar och alla själarna i sitt hus och sin boskapshjord och alla sina andra djur och hela sin förmögenhet,+ som han hade samlat i Kạnaans land, och begav sig till ett annat land,* bort från sin bror Jakob,+  eftersom deras ägodelar hade blivit för många för att de skulle kunna bo tillsammans och det land där de bodde som främlingar inte kunde uppehålla dem på grund av deras boskapshjordar.+  Så bosatte sig Esau i Seirs bergstrakt.+ Esau är Edom.+  Och detta är den historiska berättelsen om Esau, Edoms stamfar, i Seirs bergstrakt.+ 10  Detta är namnen på Esaus söner: Ẹlifas, son till Esaus hustru Ada; Rẹguel, son till Esaus hustru Bạsemat.+ 11  Och Ẹlifas söner var Teman,+ Omar, Sefo och Gatam och Kenas.+ 12  Och Timna+ blev bihustru till Esaus son Ẹlifas. Med tiden födde hon Ạmalek+ åt Ẹlifas. Detta var Esaus hustru Adas söner. 13  Detta är Rẹguels söner: Nahat och Sera, Sammah och Missa.+ Detta var Esaus hustru Bạsemats+ söner.* 14  Och detta är sönerna till Esaus hustru Oholibạma, Anas dotter, Sịbeons sondotter: hon födde Jeush och Jalam och Kora åt Esau.+ 15  Detta är schejkerna* som härstammade från Esaus söner:+ Ẹlifas, Esaus förstföddes, söner: schejk Teman,+ schejk Omar, schejk Sefo, schejk Kenas, 16  schejk Kora,* schejk Gatam, schejk Ạmalek. Detta var Ẹlifas schejker+ i Edoms land. Detta var Adas söner. 17  Detta är Rẹguels, Esaus sons, söner: schejk Nahat, schejk Sera, schejk Sammah, schejk Missa. Detta var Rẹguels schejker i Edoms land.+ Detta var Esaus hustru Bạsemats söner. 18  Slutligen är detta Esaus hustru Oholibạmas söner: schejk Jeush, schejk Jalam, schejk Kora. Detta var schejkerna som härstammade från Esaus hustru Oholibạma, Anas dotter. 19  Detta var Esaus söner, och detta var de schejker som härstammade från dem. Han är Edom.+ 20  Detta är horén Seirs söner, landets invånare:+ Lotan och Sobal och Sịbeon och Ana+ 21  och Dison och Eser och Disan.+ Detta var horéernas schejker, Seirs söner, i Edoms land. 22  Och Lotans söner var Hori och Hemam; och Lotans syster var Timna.+ 23  Och detta är Sobals söner: Alvan och Mạnahat och Ebal, Shefo och Onam. 24  Och detta är Sịbeons söner: Aja och Ana. Det är den Ana som fann de varma källorna* i vildmarken medan han vaktade åsnorna åt sin far Sịbeon.+ 25  Och detta är Anas barn: Dison och Oholibạma, Anas dotter. 26  Och detta är Disons* söner: Hemdan och Esban och Jitran och Keran.+ 27  Detta är Esers söner: Bilhan och Sạavan och Akan. 28  Detta är Disans söner: Us och Aran.+ 29  Detta är horéernas schejker: schejk Lotan, schejk Sobal, schejk Sịbeon, schejk Ana, 30  schejk Dison, schejk Eser, schejk Disan.+ Detta var horéernas schejker, enligt deras schejker, i Seirs land. 31  Och detta är de kungar som regerade i Edoms land+ innan någon kung regerade över Israels söner.+ 32  Och Bela, Beors son, blev kung i Edom,+ och namnet på hans stad var Dinhạba. 33  När Bela dog blev Jobab, son till Sera från Bosra,+ kung i hans ställe.+ 34  När Jobab dog blev Husam från temanéernas+ land kung i hans ställe.+ 35  När Husam dog blev Hadad, Bedads son, som besegrade midjaniterna+ på Moabs område,+ kung i hans ställe, och namnet på hans stad var Avit.+ 36  När Hadad dog blev Samla från Masrẹka kung i hans ställe.+ 37  När Samla dog blev Shaul från Rẹhobot vid Floden kung i hans ställe.+ 38  När Shaul dog blev Baal-Hanan, Akbors son, kung i hans ställe.+ 39  När Baal-Hanan, Akbors son, dog blev Hadar kung i hans ställe; och namnet på hans stad var Pagu, och namnet på hans hustru var Mehetạbel, dotter till Matred, dotter till Me-Sahab.+ 40  Och detta är namnen på Esaus schejker enligt deras släkter, enligt deras orter, med deras namn: schejk Timna, schejk Alva, schejk Jetet,+ 41  schejk Oholibạma, schejk Elah, schejk Pinon,+ 42  schejk Kenas, schejk Teman, schejk Mibsar,+ 43  schejk Mạgdiel, schejk Iram. Detta var Edoms schejker+ enligt deras boplatser i det land som var deras besittning.+ Detta är Esau, Edoms stamfar.+

Fotnoter

Ordagr.: ”en dotter till Ana, en dotter till ... Sibeon”, M; SamLXXSy: ”... Ana, son till ... Sibeon”. Jfr v. 24.
Ordagr.: ”ett land”, M; Sy: ”Seirs land”.
El.: ”sonsöner”.
El.: ”anförarna”. LXX: ”anförarna”, ”ledarna”, ”härskarna”; Vg: ”ledarna”, ”furstarna”. Det hebr. ordet i texten är ’allufẹ̄, en form av ’allụf, som är avlett av ’ẹlef, ”tusen”. Grundbetydelsen av ’allụf är därför ”ledare för en skara på tusen” och motsvarar det grek. ordet khilịarkhos (kiliark). Se not till Mk 6:21.
”schejk Kora”, MLXXSyVg; saknas i Sam. V. 5, 14, 18 visar att han var Esaus (inte Elifas) son med Oholibama.
”de varma källorna”. Hebr.: hajjemịm; lat.: ạquas cạlidas, ”varma vatten”.
”Disons”, SamLXXSyVgc och 1Kr 1:41; MVg: ”Disans”.