1 Moseboken 25:1–34

25  Och Abraham tog sig åter en hustru, och hennes namn var Ketụra.+  Med tiden födde hon honom Simran och Joksan och Medan och Midjan+ och Jisbak och Shuah.+  Och Joksan blev far till Saba+ och Dedan.+ Och Dedans söner blev Ạssurim och Lẹtusim och Lẹummim.*  Och Midjans söner var Efa+ och Efer och Hanok och Abịda och Eldạa.+ Alla dessa var Ketụras söner.  Längre fram gav Abraham allt han ägde åt Isak,+  men åt de söner som Abraham hade med bihustrurna gav Abraham gåvor.+ Och medan han ännu levde sände han bort dem från sin son Isak,+ österut, till Österlandet.+  Och detta är Abrahams levnadsår, de dagar han levde: 175 år.  Sedan gav Abraham upp andan och dog i en god ålder, gammal och tillfreds,* och samlades till sitt folk.+  Och hans söner Isak och Ịsmael begravde honom i Makpẹlagrottan på Efrons, hettiten Sohars sons, fält som ligger framför Mamre,+ 10  det fält som Abraham hade köpt av Hets söner. Där blev Abraham begravd, och likaså hans hustru Sara.+ 11  Och efter Abrahams död visade det sig att Gud fortsatte att välsigna hans son Isak,+ och Isak bodde strax intill Beẹr-Lahạj-Roị.+ 12  Och detta är den historiska berättelsen om Ịsmael,+ Abrahams son, som egyptiskan Hagar, Saras tjänarinna, födde åt Abraham.+ 13  Och detta är namnen på Ịsmaels söner, efter deras namn, enligt deras härstamning: Nẹbajot,+ Ịsmaels förstfödde, och Kedar+ och Ạdbeel och Mibsam+ 14  och Misma och Duma och Massa, 15  Hadad+ och Tema,+ Jetur, Nafis och Kedma.+ 16  Dessa är Ịsmaels söner, och detta är deras namn efter deras bosättningar och efter deras kringbyggda läger:+ tolv hövdingar efter deras klaner.+ 17  Och detta är Ịsmaels levnadsår: 137 år. Sedan gav han upp andan och dog och samlades till sitt folk.+ 18  Och de hade sina boplatser från Havịla+ nära Shur,+ som ligger framför* Egypten, ända till Assyrien. Framför alla sina bröder slog han sig ner.*+ 19  Och detta är den historiska berättelsen om Isak,+ Abrahams son. Abraham blev far till Isak. 20  Och Isak var 40 år gammal då han tog Rebecka till hustru åt sig; hon var dotter till aramén*+ Bẹtuel+ från Paddan-Aram* och syster till aramén Laban. 21  Och Isak fortsatte att be enträget till Jehova särskilt för sin hustru,+ eftersom hon var ofruktsam.+ Och Jehova hörde hans bön,+ och hans hustru Rebecka blev havande. 22  Och när sönerna i hennes inre kämpade med varandra+ sade hon: ”Om det skall vara så här, varför är jag då vid liv?”* Så gick hon för att fråga Jehova.+ 23  Och Jehova sade till henne: ”Två nationer är i ditt moderliv,+ och två folkgrupper skall skiljas från ditt inre;+ den ena folkgruppen skall vara starkare än den andra folkgruppen,+ och den äldre skall tjäna den yngre.”*+ 24  Så småningom fullbordades dagarna och hon skulle föda, och se, det var tvillingar i hennes moderliv.+ 25  Så kom den förste fram, röd, hel och hållen som en ämbetsklädnad av hår;+ därför gav de honom namnet Esau.*+ 26  Och därefter kom hans bror fram, och hans hand höll i Esaus häl;+ därför fick han namnet Jakob.*+ Och Isak var 60 år gammal när hon födde dem. 27  Och pojkarna växte upp, och Esau blev en man som förstod sig på att jaga,+ en man som höll till ute i markerna,* men Jakob var en klanderfri man+ som bodde i tält.+ 28  Och Isak kom att älska Esau, eftersom det betydde villebråd i hans mun,* medan Rebecka älskade Jakob.+ 29  En gång när Jakob höll på att koka en maträtt* kom Esau in från markerna, och han var trött. 30  Därför sade Esau till Jakob: ”Fort, ge mig en munfull, är du snäll, av det röda – det röda* där, för jag är trött!” Därför gav man honom namnet Edom.*+ 31  Då sade Jakob: ”Sälj först din förstfödslorätt+ till mig!” 32  Och Esau fortsatte: ”Se, jag håller ju på att dö, och vilken nytta har jag då av en förstfödslorätt?” 33  Och Jakob tillade: ”Ge mig först din ed!”+ Han gav honom då sin ed och sålde sin förstfödslorätt till Jakob.+ 34  Och Jakob gav Esau bröd och en linsrätt, och han började äta och dricka.+ Sedan reste han sig och gick sin väg. Alltså föraktade Esau förstfödslorätten.+

Fotnoter

Eftersom vart och ett av de tre namnen i hebr. har pluraländelsen im, menar man att de betecknar stammar el. folkslag.
El.: ”mätt [av dagar]”. LXXSyVg: ”full av dagar”.
El.: ”öster om”.
Ordagr.: ”föll han”, M; LXX: ”bodde han (bosatte han sig; slog han sig ner)”; Vg: ”dog han”.
Hebr.: ha’Arammị; grek.: tou Sỵrou, ”syriern”.
Betyder ”Arams (Syriens) slätt”; en del av Mesopotamien. Se 28:2.
”vid liv”, tillagt i överensstämmelse med Sy. Jfr 27:46.
El.: ”den mindre”.
Betyder ”hårig”, ”luden”. Hebr.: ‛Esạw.
Betyder ”en som griper tag i hälen”, ”en som tränger undan”. Hebr.: Ja‛aqọv.
El.: ”en viddernas (vildmarkens) man”. Ordagr.: ”en fältets man”.
Ordagr.: ”eftersom villebråd [var] i hans mun”.
El.: ”soppa”, ”gryträtt”.
”det röda”. Hebr.: ha’adhọm.
Betyder ”röd”, ”rödaktig”. Hebr.: ’Edhọ̄m.