Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

1 Moseboken 23:1–20

23  Och Saras liv blev 127 år långt. Det var Saras levnadsår.+  Så dog Sara i Kirjat-Arba,+ det vill säga Hebron,+ i Kạnaans land,+ och Abraham kom för att hålla klagan över Sara och för att gråta över henne.  Sedan reste sig Abraham från sin döda och talade till Hets söner*+ och sade:  ”En bofast främling och invandrare är jag bland er.+ Ge mig en gravplats till besittning bland er, så att jag kan begrava min döda och föra henne bort från mitt ansikte.”+  Då svarade Hets söner Abraham och sade till honom:  ”Hör oss, min herre.*+ En Guds hövding* är du mitt ibland oss.+ Begrav din döda på den yppersta* av våra gravplatser.+ Ingen av oss skall förvägra dig sin gravplats och hindra dig att begrava din döda.”+  Abraham reste sig då och böjde sig ner för den infödda befolkningen,*+ för Hets+ söner,  och talade med dem och sade: ”Om era själar samtycker* till att låta mig begrava min döda och föra henne bort från mitt ansikte, så hör på mig och lägg ett gott ord för mig hos Efron, Sohars son,+  så att han ger mig Makpẹlagrottan,*+ som tillhör honom och som ligger i utkanten av hans marker. Mot fullt belopp i silver må han ge den åt mig här mitt ibland er, till en besittning som gravplats.”+ 10  Nu satt Efron där bland Hets söner. Så hettiten Efron+ svarade Abraham i Hets söners närvaro* inför alla som gick in i porten till hans stad och sade:+ 11  ”Nej, min herre! Hör på mig. Fältet ger jag dig, och grottan som är på det, åt dig ger jag den. Inför ögonen på mitt folks söner ger jag den åt dig.+ Begrav din döda.” 12  Då böjde sig Abraham ner inför den infödda befolkningen 13  och talade till Efron i den infödda befolkningens närvaro och sade: ”Bara om du ... Nej, hör på mig! Jag ger dig härmed beloppet i silver för fältet. Ta emot det av mig,+ så att jag kan begrava min döda där.” 14  Då svarade Efron Abraham och sade till honom: 15  ”Min herre, hör på mig. Ett jordstycke värt 400 siklar silver,* vad är det mellan mig och dig? Så begrav du din döda.”+ 16  Abraham lyssnade då till Efron, och Abraham vägde upp åt Efron det belopp i silver som han hade nämnt i Hets söners närvaro, 400 siklar silver, gångbara hos köpmännen.+ 17  Alltså blev Efrons fält som låg i Makpẹla framför Mamre – fältet och grottan som var på det och alla träd som var på fältet,+ de som fanns inom alla dess gränser runt om – överlåtet+ 18  på Abraham som hans förvärvade egendom inför Hets söners ögon bland alla som gick in i porten till hans stad.+ 19  Och därefter begravde Abraham sin hustru Sara i grottan på fältet i Makpẹla framför Mamre, det vill säga Hebron, i Kạnaans land.+ 20  Alltså blev fältet och grottan som var på det överlåtna på Abraham till en besittning som gravplats från Hets söners sida.+

Fotnoter

”Hets söner”. El.: ”hettiterna”. Hebr.: benē-Chẹth.
”min herre”. Hebr.: ’adhonị; ordet ’adhọ̄n, ”herre”, med pronominalsuffixet i, som anger 1:a person sing. (”min”).
El.: ”En mäktig hövding”.
Ordagr.: ”den utvalda”.
Ordagr.: ”för landets folk”. Hebr.: le‛am-ha’ạrets.
Ordagr.: ”[Om det är] med er själ”; det hebr. ordet för ”själ” står i sing. och används här i kollektiv betydelse. Hebr.: ’eth-nafshekhẹm; grek.: tēi psykhēi hymọ̄n.
”Makpelagrottan”. Namnet ”Makpela” kommer från en rot som betyder ”fördubbla”, ”lägga dubbel”, vilket kan antyda att grottan hade en dubbel ingång el. två nischer (kamrar). Hebr.: me‛arạth hamMakhpelạh.
”i ... närvaro”. Ordagr.: ”för ... öron”.
Se Tillägg 8A.