Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

1 Moseboken 17:1–27

17  När Abram blev 99 år gammal visade sig Jehova för Abram och sade till honom:+ ”Jag är Gud den Allsmäktige.*+ Vandra inför mig och visa dig vara oklanderlig.+  Och jag skall upprätta mitt förbund mellan mig och dig,+ för att göra dig mycket, mycket talrik.”+  Då föll Abram ner på sitt ansikte,+ och Gud* fortsatte att tala med honom och sade:  ”Vad mig beträffar, se, mitt förbund är upprättat med dig,+ och du skall bli far till en mängd nationer.+  Och ditt namn skall inte mer vara Abram,* utan ditt namn skall vara Abraham,* ty jag skall göra dig till far till en mängd nationer.  Och jag skall göra dig mycket, mycket fruktsam, och jag skall göra dig till nationer, och kungar skall utgå från dig.+  Och jag skall fullfölja mitt förbund mellan mig och dig+ och din avkomma efter dig i generation efter generation som ett förbund till oöverskådlig tid,+ för att visa mig vara Gud* för dig och för din avkomma efter dig.+  Och jag skall ge dig och din avkomma efter dig det land där du har bott som främling,+ ja hela Kạnaans land, till besittning till oöverskådlig tid; och jag skall visa mig vara Gud för dem.”+  Och Gud sade ytterligare till Abraham: ”Vad dig beträffar, skall du hålla mitt förbund, du och din avkomma efter dig i generation efter generation.+ 10  Detta är mitt förbund som ni skall hålla, förbundet mellan mig och er, ja din avkomma efter dig:+ Var och en av manligt kön hos er skall omskäras.+ 11  Och ni skall omskäras på er förhuds kött, och det skall tjäna som ett tecken på förbundet mellan mig och er.+ 12  Och åtta dagar gammal skall var och en av manligt kön hos er omskäras,+ i generation efter generation, den som är född i huset* och den som är köpt för pengar* av varje utlänning som inte är av din avkomma. 13  Den som är född i ditt hus och den som är köpt för dina pengar skall ovillkorligen omskäras;+ och mitt förbund på ert kött skall tjäna som ett förbund till oöverskådlig tid.+ 14  Och en oomskuren av manligt kön som inte blir omskuren på sin förhuds kött, ja, den själen skall utrotas ur sitt folk.+ Han har brutit mitt förbund.” 15  Och Gud sade vidare till Abraham: ”Vad din hustru Saraj beträffar, skall du inte kalla henne Saraj,* ty Sara* är hennes namn.+ 16  Och jag skall välsigna henne och även ge dig en son genom henne;+ och jag skall välsigna henne, och hon skall bli till nationer;+ kungar över folk skall komma från henne.”+ 17  Då föll Abraham ner på sitt ansikte och skrattade och sade i sitt hjärta:+ ”Skall ett barn födas åt en man som är hundra år gammal, och skall Sara, ja, skall en kvinna som är nittio år gammal föda barn?”+ 18  Och Abraham sade till den sanne Guden:* ”Måtte Ịsmael få leva inför dig!”+ 19  Då sade Gud: ”Din hustru Sara föder dig verkligen en son, och du skall ge honom namnet Isak.*+ Och jag skall upprätta mitt förbund med honom som ett förbund till oöverskådlig tid för hans avkomma efter honom.+ 20  Men vad Ịsmael angår har jag hört dig. Se! Jag skall välsigna honom och göra honom fruktsam och göra honom mycket, mycket talrik.+ Han skall bli far till tolv hövdingar,* och jag skall göra honom till en stor nation.+ 21  Men mitt förbund skall jag upprätta med Isak,+ som Sara skall föda åt dig vid denna fastställda tid nästa år.”+ 22  Så slutade Gud att tala med Abraham och steg upp från honom.+ 23  Och Abraham tog sin son Ịsmael och alla männen som var födda i hans hus och alla som var köpta för hans pengar, var och en av manligt kön bland folket i Abrahams hus, och han omskar deras förhuds kött redan samma dag, så som Gud hade sagt till honom.+ 24  Och Abraham var 99 år när han fick sin förhuds kött omskuret.+ 25  Och hans son Ịsmael var 13 år när han fick sin förhuds kött omskuret.+ 26  På samma dag blev Abraham och hans son Ịsmael omskurna.+ 27  Och alla männen i hans hushåll, den som var född i huset och den som var köpt för pengar av en utlänning, blev omskurna tillsammans med honom.+

Fotnoter

”Gud den Allsmäktige”. Hebr.: ’El Shaddạj.
Hebr.: ’Elohịm, plur., utan bestämd artikel.
Betyder ”far är hög (upphöjd)”. Hebr.: ’Avrạm.
Betyder ”far till en mängd (hop)”. Hebr.: ’Avrahạm.
”Gud”. Ordagr.: ”till en Gud”. Hebr.: lE’lohịm, plur., utan bestämd artikel.
El.: ”var och en som är son till en slav”.
Ordagr.: ”silver”. Hebr.: kẹsef.
Betyder möjligen ”stridbar”. Hebr.: Sarạj.
Betyder ”furstinna”. Hebr.: Sarạh.
Se Tillägg 1F.
Betyder ”skratt”. Hebr.: Jitschạq; ett ljudhärmande (onomatopoetiskt) ord, vars innebörd antyds av ordets ljud.
”hövdingar”. Hebr.: nesi’ịm; Vg: ”furstar”, ”ledare”; LXX: ”nationer”.