1 Moseboken 16:1–16

16  Nu hade Saraj, Abrams hustru, inte fött honom några barn;+ men hon hade en egyptisk tjänarinna, och hennes namn var Hagar.+  Därför sade Saraj till Abram: ”Nu vill jag be dig! Jehova har tillslutit mig, så att jag inte kan föda barn.+ Jag ber dig, ha umgänge med min tjänarinna. Kanske kan jag få barn genom henne.”+ Då lyssnade Abram till Sarajs röst.+  Så tog Saraj, Abrams hustru, sin egyptiska tjänarinna Hagar, sedan Abram hade bott tio år i Kạnaans land, och gav henne åt sin man Abram som hustru åt honom.+  Så hade han umgänge med Hagar, och hon blev havande. När hon märkte att hon var havande började hon se på sin matmor med förakt.+  Då sade Saraj till Abram: ”Den oförrätt som begåtts mot mig må komma över dig. Jag överlämnade själv min tjänarinna i din famn, och när hon märkte att hon var havande började hon se på mig med förakt. Må Jehova döma mellan mig och dig.”*+  Då sade Abram till Saraj:+ ”Se! Din tjänarinna är i din hand. Gör med henne det som är gott i dina ögon.”+ Då började Saraj förödmjuka* henne, så hon rymde från henne.+  Senare fann Jehovas ängel*+ henne vid en vattenkälla i vildmarken, vid källan på vägen till Shur.+  Och han sade: ”Hagar, Sarajs tjänarinna, varifrån har du kommit, och vart är du på väg?” Då sade hon: ”Jag rymmer från Saraj, min matmor.”  Och Jehovas ängel sade vidare till henne: ”Vänd tillbaka till din matmor och ödmjuka dig under hennes hand.”+ 10  Sedan sade Jehovas ängel till henne: ”Jag skall göra din avkomma mycket talrik,+ så talrik att den inte kan räknas.”+ 11  Och Jehovas ängel sade ytterligare till henne: ”Se, du är havande, och du skall föda en son och ge honom namnet Ịsmael;*+ ty Jehova har hört din nöd.+ 12  Och han skall bli en zebralik människa.* Hans hand skall vara mot alla, och allas hand skall vara mot honom;+ och inför alla sina bröders ansikte skall han ha sin boning.”+ 13  Sedan gav hon Jehova, som talade till henne, namnet: ”Du är en Gud* som ser”,*+ ty hon sade: ”Har jag här verkligen* sett på honom* som ser mig?” 14  Därför kallade man* brunnen Beẹr-Lahạj-Roị.*+ Se, den ligger mellan Kades och Bered. 15  Senare födde Hagar en son åt Abram, och Abram gav sin son, som Hagar hade fött, namnet Ịsmael.+ 16  Och Abram var 86 år gammal när Hagar födde Ịsmael åt Abram.

Fotnoter

”och dig”. Ordagr.: ”och mellan dig”. Hebr.: uvēnẹjkha. I M är bokstaven jōdh, som följer efter nun med seghọ̄l, markerad med en extraordinär punkt av soferim (judiska skrivare el. skriftlärda), kanske för att de ville rikta uppmärksamheten på stavningen. Se Tillägg 2A.
El.: ”plåga”, ”trycka ner”.
”Jehovas ängel”. Hebr.: mal’ạkh Jehwạh; första stället där detta uttryck förekommer.
Betyder ”Gud hör (lyssnar)”.
”en zebralik människa”. El.: ”en människa lik en vildåsna”. Se Job 39:5.
Hebr.: ’El.
Ordagr.: ”en seendets (synens) Gud”, dvs. ”en Gud som ser” el. ”en Gud som låter sig bli sedd (som visar sig)”. Annan läsart: ”en Gud som ser mig”.
El.: ”också”.
”sett på [ordagr.: efter] honom”. Ang. återgivningen ”på”, se JThS, bd 50, 1949, sid. 179, och THAT, bd 1, sp. 112.
”hon”, Sy.
Betyder ”brunnen som tillhör den Levande som ser mig”.