Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

1 Moseboken 13:1–18

13  Därefter drog Abram upp från Egypten till Negev,+ han och hans hustru och allt vad han hade, och Lot var med honom.  Och Abram var mycket rik, han hade boskapshjordar och silver och guld.+  Och han fortsatte sin färd från lägerplats till lägerplats från Negev och till Betel, till den plats där hans tält först hade varit mellan Betel och Aj,+  till platsen för det altare som han hade gjort där ursprungligen.+ Och där anropade* Abram Jehovas namn.+  Nu ägde också Lot, som färdades tillsammans med Abram, får och nötkreatur och tält.  Och landet räckte inte till för dem så att de kunde bo tillsammans, eftersom deras ägodelar hade blivit många och de inte kunde bo tillsammans.+  Och ett gräl uppstod mellan Abrams boskapsherdar och Lots boskapsherdar; och vid den tiden bodde kanaanéerna och perisséerna i landet.+  Då sade Abram till Lot:+ ”Jag ber dig, låt inget gräl fortsätta mellan mig och dig och mellan mina herdar och dina herdar; vi män är ju bröder.+  Är inte hela landet tillgängligt för dig?* Var snäll och skilj dig från mig. Om du går åt vänster, så går jag åt höger; men om du går åt höger, så går jag åt vänster.”+ 10  Då lyfte Lot upp sina ögon och såg hela Jordandistriktet,*+ att hela området var vattenrikt – det var innan Jehova ödelade Sodom och Gomorra – som Jehovas trädgård,*+ som Egyptens land ända till Soar.*+ 11  Då utvalde Lot åt sig hela Jordandistriktet, och Lot flyttade sitt läger österut. Så skildes de från varandra. 12  Abram bodde i Kạnaans land, men Lot bodde bland städerna i Jordandistriktet.+ Till slut slog han upp sina tält nära Sodom. 13  Och männen i Sodom var onda och syndade svårt mot Jehova.+ 14  Och Jehova sade till Abram sedan Lot hade skilt sig från honom: ”Jag ber dig, lyft upp dina ögon och se från den plats där du är åt norr och åt söder* och åt öster och åt väster,*+ 15  därför att hela det land som du ser – åt dig och åt din avkomma skall jag ge det intill oöverskådlig tid.+ 16  Och jag skall göra din avkomma lik stoftkornen på jorden. Om någon kan räkna stoftkornen på jorden, skall också din avkomma kunna räknas.+ 17  Bryt upp, färdas omkring i landet i hela dess längd och i hela dess bredd, för åt dig skall jag ge det.”+ 18  Så fortsatte då Abram att bo i tält.* Senare kom han och bosatte sig bland Mamres+ stora träd, som är i Hebron;+ och där byggde han ett altare åt Jehova.+

Fotnoter

El.: ”utropade (förkunnade, predikade)”.
Ordagr.: ”[Är] inte hela landet inför dig?”
El.: ”hela Jordanbäckenet”, ”hela Jordankretsen”. Hebr.: kol-kikkạr hajJardẹn. Uttrycket avser i första hand det nästan cirkelrunda området i nedre Jordandalen runt Jeriko. Jfr KBL, sid. 434, 435.
”paradis”, LXXSyVg.
”Soan”, Sy.
Ordagr.: ”mot Negev”.
Ordagr.: ”mot havet”, dvs. Medelhavet.
El.: ”Så fortsatte då Abram att flytta sina tält från plats till plats.”