Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

1 Moseboken 10:1–32

10  Och detta är den historiska berättelsen om Noas söner,+ Sem, Ham och Jafet. Nu föddes efter hand söner åt dem efter den stora översvämningen.+  Jafets söner var Gomer+ och Magog+ och Madaj+ och Javan+ och Tubal+ och Mesek+ och Tiras.+  Och Gomers söner var Ạskenas+ och Rifat+ och Togạrma.+  Och Javans söner var Elịsah+ och Tarsis,+ Kittim+ och Dọdanim.*+  Från dem har befolkningen på nationernas öar* spritts ut i sina länder, var och en enligt sitt språk, enligt sina släkter, enligt sina nationer.  Och Hams söner var Kush+ och Mịsrajim+ och Put+ och Kạnaan.+  Och Kushs söner var Seba+ och Havịla och Sabta och Raẹma+ och Sabtẹka. Och Raẹmas söner var Saba och Dedan.+  Och Kush blev far till Nimrod.+ Han var den förste som blev en väldig härskare* på jorden.  Han uppträdde som en väldig jägare* i opposition mot* Jehova. Därför säger man: ”Alldeles som Nimrod, en väldig jägare i opposition mot Jehova.”+ 10  Och början till hans kungarike blev Babel*+ och Erek+ och Akkad och Kalne i Shinars land.+ 11  Från det landet drog han ut till Assyrien+ och grep sig an med att bygga Nịneve+ och Rẹhobot-Ir och Kalach 12  och Resen mellan Nịneve och Kalach; detta är den stora staden. 13  Och Mịsrajim+ blev far till Ludim+ och Ạnamim och Lẹhabim och Nạftuhim+ 14  och Pạtrusim+ och Kạsluhim+ (från vilka filistéerna+ utgick) och Kạftorim.+ 15  Och Kạnaan blev far till Sidon,+ sin förstfödde, och Het+ 16  och jebuséerna+ och amoréerna+ och girgaséerna 17  och hivéerna+ och arkéerna och sinéerna 18  och arvadéerna+ och semaréerna och hamatéerna;+ och sedan blev kanaanéernas släkter kringspridda. 19  Så kom kanaanéernas gräns att sträcka sig från Sidon ända till Gerar,+ nära Gaza,+ ända till Sodom och Gomorra+ och Adma+ och Sẹbojim,+ nära Lasha.* 20  Detta var Hams söner enligt deras släkter, enligt deras språk, i deras länder, enligt deras nationer. 21  Och åt Sem, förfader till alla Ebers+ söner, bror till Jafet, den äldste, föddes det också barn. 22  Sems söner var Elam+ och Assur+ och Arpạksad+ och Lud och Aram. 23  Och Arams söner var Us och Hul och Geter och Mas.+ 24  Och Arpạksad blev far till Shela,+ och Shela blev far till Eber. 25  Och åt Eber föddes det två söner. Den enes namn var Peleg,*+ ty i hans dagar delades jorden* upp;+ och hans brors namn var Joktan.+ 26  Och Joktan blev far till Ạlmodad och Selef och Hasarmạvet och Jera+ 27  och Hạdoram och Usal och Dikla+ 28  och Obal och Abịmael och Saba+ 29  och Ofir+ och Havịla+ och Jobab;+ alla dessa var Joktans söner. 30  Och den plats där de bodde kom att sträcka sig från Mesa ända till Sefar, Österns bergstrakt. 31  Detta var Sems söner enligt deras släkter, enligt deras språk, i deras länder, enligt deras nationer.+ 32  Detta var Noas söners släkter enligt deras härkomst, efter deras nationer, och från dem har nationerna spritts ut på jorden efter den stora översvämningen.+

Fotnoter

”Rodanim”, SamLXX. Se not till 1Kr 1:7, ”Rodanim”.
”befolkningen på nationernas öar”. Ordagr.: ”nationernas öar (kustländer)”.
El.: ”en väldig man”. Hebr.: gibbọr. Ordet förekommer första gången i 6:4, andra gången här och sedan 2 gånger i v. 9.
Ordagr.: ”en väldig i jakt”.
”i opposition mot”. Ordagr.: ”framför”, ”inför”, men i betydelsen ”mot”, ”på trots mot”, som i 4Mo 16:2; Jos 7:12, 13; 1Kr 14:8; 2Kr 14:10; Job 23:4, där samma uttryck förekommer. Hebr.: lifnẹ̄; grek.: enantịon, ”inför”, ”mot”.
”Babel”, MSamSy; LXXVg: ”Babylon”.
”Lasha”, enl. traditionen identiskt med forntidens Kallirrhoe (nära Zarqa Ma‛in) på östra sidan av Döda havet.
Betyder ”(upp)delning”, ”splittring”.
El.: ”jordens befolkning”.