Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

1 Kungaboken 5:1–18

 Hiram,+ kungen i Tyros,+ skickade nu sina tjänare+ till Salomo, för han hade hört att det var honom de hade smort till kung i hans fars ställe. Hiram hade nämligen alltid varit Davids vän.*+  Salomo i sin tur sände bud till Hiram och lät säga:+  ”Du vet själv mycket väl att min far David inte kunde bygga ett hus åt Jehovas, sin Guds, namn på grund av de krig+ som hans fiender förde mot honom från alla sidor ända tills Jehova lade dem under hans fötter.  Och nu har Jehova, min Gud, gett mig vila på alla sidor.+ Det finns ingen motståndare,* och det händer inget ont.+  Och se, jag tänker bygga* ett hus åt Jehovas, min Guds, namn,+ alldeles som Jehova lovade min far David när han sade: ’Din son, som jag skall sätta på din tron i ditt ställe, det är han som skall bygga huset åt mitt namn.’+  Så befall nu att man fäller cedrar* åt mig på Libanon.+ Och mina tjänare skall vara tillsammans med dina tjänare, och dina tjänares lön skall jag ge dig i enlighet med allt som du säger, för du vet själv mycket väl att det inte finns någon bland oss som förstår sig på att fälla träd som sidonierna.”+  Och så snart Hiram+ hörde Salomos ord gladde han sig mycket och sade: ”Välsignad+ vare Jehova i dag, eftersom han har gett David en vis+ son över detta talrika folk!”+  Hiram sände sedan bud till Salomo och lät säga: ”Jag har hört det budskap som du sände till mig. För min del skall jag göra allt vad du önskar i fråga om cederstockar och stockar av enträd.+  Mina tjänare skall föra ner stockarna från Libanon+ till havet, och jag skall lägga dem i flottar och låta dem gå sjövägen ända till den plats som du sänder mig besked om.+ Och där skall jag lösa upp flottarna, men du får själv forsla stockarna vidare, och du skall göra vad jag önskar genom att ge mitt hushåll livsmedel.”+ 10  Så gav Hiram cederstockar och stockar av enträd åt Salomo i enlighet med allt som han önskade. 11  Och Salomo för sin del gav Hiram 20 000 kormått+ vete som livsmedelsförråd åt hans hushåll och 20 kormått* olja av stötta+ oliver.* Detta gav Salomo åt Hiram år efter år.+ 12  Och Jehova gav Salomo vishet, alldeles som han hade lovat honom.+ Det rådde fred mellan Hiram och Salomo, och de båda slöt ett förbund. 13  Och kung Salomo lät i fortsättningen föra upp dem som var utskrivna till tvångsarbete ur hela Israel, och de som var utskrivna till tvångsarbete+ utgjorde 30 000 man. 14  Och han skickade dem till Libanon i skift på 10 000 i månaden. En månad var de på Libanon och två månader hemma.+ Adonịram+ var satt över dem som var utskrivna+ till tvångsarbete.+ 15  Och Salomo hade+ 70 000 bärare+ och 80 000 stenhuggare+ i bergen,+ 16  förutom Salomos furstliga fogdar,*+ som var satta över arbetet, 3 300 förmän+ för folket som utförde arbetet. 17  Kungen befallde nu att de skulle bryta stora stenar, dyrbara stenar,+ för att husets grund+ skulle kunna läggas med huggen sten.+ 18  Så utförde Salomos byggnadsarbetare och Hirams byggnadsarbetare och gebaléerna+ huggningen, och de gjorde i ordning timmerstockarna och stenarna som behövdes för att bygga huset.

Fotnoter

El.: ”en vän till [David]”. Ordagr.: ”en som älskar ...”. Hebr.: ’ohẹv (av ’ahạv, ”älska”); lat.: amịcus.
”motståndare”. Hebr.: satạn; syr.: satana’, motståndaren”; lat.: Sạtan.
Ordagr.: ”jag säger [till mig själv] att [jag vill] bygga”.
El.: ”barrträd”. Grek.: xỵla, ”träd”.
Se not till 1Ku 4:22, ”kormått”.
”olja av stötta oliver”, dvs. en särskilt fin och dyrbar olja som man erhöll genom att krossa el. stöta oliver i en mortel el. trampa dem i ett kar.
Ordagr.: ”fogdarnas furstar”.