Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

1 Kungaboken 4:1–34

 Och kung Salomo förblev kung över hela Israel.+  Och dessa var de furstar*+ han hade: Asạrja,* Sadoks+ son, var präst;  Elihọref och Ahịa, Shishas söner, var sekreterare;+ Jehosạfat,+ Ạhiluds son, var upptecknare;*  och Benạja,+ Jehojạdas son, var satt över hären,+ och Sadok och Ẹbjatar+ var präster;  och Asạrja, Natans+ son, var satt över fogdarna, och Sabud, Natans son, var präst, kungens vän;+  och Ạhisar var satt över hushållet, och Adonịram,+ Abdas son, var satt över dem som var utskrivna till tvångsarbete.+  Och Salomo hade tolv fogdar över hela Israel, och de sörjde för livsmedel åt kungen och hans hushåll. En månad om året ålåg det var och en av dem att sörja för livsmedel.+  Och detta var deras namn: Hurs son i Efraims bergstrakt;+  Dekers son i Makas och i Sạalbim+ och Bet-Semes+ och Elon-Bet-Hanan; 10  Heseds son i Arụbbot (han hade Soko och hela Heferlandet+); 11  Abinạdabs son: hela Dors höjdsträckning+ (Salomos dotter Tafat blev hans hustru); 12  Baạna, Ạhiluds son, i Tạanak+ och Megịddo+ och hela Bet-Sean,+ som ligger vid sidan av Sạretan,+ nedanför Jịsreel,+ från Bet-Sean till Ạbel-Mehọla,+ till Jọkmeams+ område; 13  Gebers son i Rạmot-Gịlead+ (han hade Manasses son Jairs tältbyar,*+ som ligger i Gịlead;+ han hade Argobområdet,+ som ligger i Basan:+ sextio stora städer med murar och kopparbommar); 14  Ahinạdab, Iddos son, i Mahanạjim;+ 15  Ahimạas i Nạftali+ (också han tog en dotter till Salomo, Bạsemat, till hustru);+ 16  Baạna, Husajs son, i Aser+ och Bẹalot; 17  Jehosạfat, Parụas son, i Isạskar;+ 18  Sịmei,+ Elas son, i Benjamin;+ 19  Geber, Uris son, i Gịleads+ land, det land som hade tillhört Sihon,+ amoréernas kung,+ och Og,+ Basans kung,+ och det var en fogde över alla de andra fogdarna som var i landet. 20  Juda och Israel var talrika, så talrika som sandkornen vid havet.+ De åt och drack och gladde sig.*+ 21  Och Salomo var härskare över alla kungarikena från Floden*+ till filistéernas land och till Egyptens gräns. De kom med gåvor och tjänade Salomo alla hans livsdagar.+ 22  Och de dagliga leveranserna av livsmedel till Salomo* utgjorde 30 kormått*+ fint mjöl och 60 kormått vanligt mjöl, 23  10 feta nötkreatur och 20 nötkreatur från betesmarken och 100 får, förutom några hjortar+ och gaseller+ och råbockar och gödda gökar. 24  Ty han rådde över allt på den här sidan Floden,+ från Tifsa till Gaza,+ ja över alla kungarna på den här sidan Floden,+ och han hade fred+ på alla sidor runt omkring.* 25  Och Juda+ och Israel bodde i trygghet,+ var och en under sin vinstock och under sitt fikonträd,+ från Dan till Beershẹba,+ alla Salomos dagar. 26  Och Salomo hade 40 000 spiltor med hästar+ till sina vagnar+ och dessutom 12 000 ryttare. 27  Och dessa fogdar+ sörjde för livsmedel åt kung Salomo och åt alla som kom till kung Salomos bord, var och en under sin månad. De såg till att ingenting fattades. 28  Och kornet och halmen till hästarna och till hästspannen+ förde de till den plats där det skulle vara, var och en enligt sitt uppdrag.+ 29  Och Gud* fortsatte att ge Salomo vishet+ och förstånd*+ i mycket rikt mått och ett hjärta med vidsträckt insikt,+ som sanden på havets strand.+ 30  Och Salomos vishet var större+ än alla orientalers*+ vishet och all Egyptens vishet.+ 31  Och han var visare än någon annan människa,* visare än esrahiten Etan+ och visare än Heman+ och Kalkol+ och Darda, Mahols söner. Och hans rykte* spreds bland alla nationerna runt omkring.+ 32  Och han uttalade tre tusen ordspråk,+ och hans sånger+ uppgick till ettusenfem.* 33  Och han talade om träden, alltifrån cedern som är på Libanon+ till ịsopen+ som skjuter fram på muren. Han talade om fyrfotadjuren+ och om de flygande skapelserna+ och om de andra djuren som rör sig+ och om fiskarna.+ 34  Och man kom från alla folk för att höra Salomos vishet,+ ja från alla jordens kungar som hade hört talas om hans vishet.+

Fotnoter

”de furstar”. Hebr.: hassarịm; lat.: prịncipes.
Hebr.: ‛Azarjạhu.
El.: ”historieskrivare”, ”kansler”. Ordagr.: ”den som påminner (får [någon] att minnas)”.
”Jairs tältbyar”. El.: ”Havot-Jair”.
I M slutar kap. 4 här.
Dvs. Eufrat.
Ordagr.: ”Och Salomos bröd för en dag”.
En kor motsvarar omkr. 220 l. Se Hes 45:14.
”och han hade fred genom alla sina tjänare runt omkring”, många hebr. hss och textutgåvor.
”Gud”, MSyVg; TLXXSyHexaplaris: ”Jehova”.
El.: ”urskillningsförmåga”, ”insikt”.
Ordagr.: ”alla Österns söners”.
El.: ”[än alla andra] människor”. Ordagr.: ”jordemänniskan”. Hebr.: ha’adhạm.
Ordagr.: ”namn”.
”ettusenfem”, MSyVg; LXXVg12 hss: ”fem tusen”.