1 Korinthierna 9:1–27

 Är jag inte fri?+ Är jag inte en apostel?+ Har jag inte sett Jesus, vår Herre?+ Är inte ni mitt verk i Herren?  Om jag inte är en apostel för andra, är jag det i varje fall för er; ni är ju det sigill som bekräftar+ mitt apostlaskap i förbindelse med Herren.  Mitt försvar mot dem som granskar mig är följande:+  Har vi inte rättighet att äta+ och dricka?  Har vi inte rättighet att föra med oss en syster som hustru,+ såsom också de övriga apostlarna och Herrens bröder+ och Kefas?+  Eller är det bara Bạrnabas+ och jag som inte har rättighet att avhålla oss från förvärvsarbete?+  Vem tjänar någonsin som soldat på egen bekostnad?* Vem planterar en vingård och äter inte av dess frukt?+ Eller vem är herde för en hjord och äter inte något av hjordens mjölk?+  Säger jag detta enligt mänsklig måttstock?+ Eller är det inte vad också lagen+ säger?  I Moses lag står det ju skrivet: ”Du skall inte binda till munnen på en tjur när den tröskar.”+ Är det då tjurar Gud bryr sig om? 10  Eller är det helt och hållet för vår skull han säger det? Ja, för vår skull blev det skrivet,+ därför att den som plöjer bör plöja med en förhoppning, och den som tröskar bör göra det i hopp om att få en andel.+ 11  Om vi har sått ut något andligt+ åt er, är det då något stort om vi skall skörda något materiellt från er?+ 12  Om andra har andel i denna rättighet över er,+ har då inte vi det ännu mer? Ändå har vi inte gjort bruk av denna rättighet,+ utan vi fördrar allting, för att vi inte skall lägga något hinder i vägen för de goda nyheterna+ om Kristus. 13  Vet ni inte att de män som sköter heliga göromål äter+ vad de får från templet och att de som ständigt är sysselsatta+ vid altaret får sin del tillsammans med altaret? 14  Så har Herren också förordnat+ att de som förkunnar de goda nyheterna skall leva av de goda nyheterna.+ 15  Men jag har inte gjort bruk av en enda av dessa förmåner.+ Och jag har inte skrivit detta för att det skall bli så i mitt fall; det skulle nämligen vara bättre för mig att dö än ... Ingen skall omintetgöra min orsak att berömma mig!+ 16  Om jag nu förkunnar de goda nyheterna,+ ger det mig ingen orsak att berömma mig, det är mig nämligen pålagt som ett tvång.*+ Ja, ve+ mig, om jag inte förkunnade de goda nyheterna! 17  Om jag utför detta frivilligt,+ har jag en lön;+ men om jag gör det mot min vilja, har jag i alla fall ett förvaltarskap+ anförtrott åt mig. 18  Vad är då min lön? Att jag, när jag förkunnar de goda nyheterna, kostnadsfritt kan erbjuda de goda nyheterna,+ i det syftet att inte missbruka min rättighet i förbindelse med de goda nyheterna. 19  Fastän jag är oberoende av alla, har jag nämligen gjort mig till allas slav+ för att kunna vinna+ så många fler. 20  Och så har jag för judarna blivit som en jude+ för att kunna vinna judar; för dem som är under lag har jag blivit som en under lag,+ fastän jag själv inte är under lag,+ för att kunna vinna dem som är under lag. 21  För dem som är utan lag+ har jag blivit som en utan lag,+ fastän jag inte är utan Guds lag, utan är under Kristi lag,+ för att kunna vinna dem som är utan lag. 22  För de svaga har jag blivit svag för att kunna vinna de svaga.+ För alla slags+ människor har jag blivit allt för att i alla händelser kunna rädda några. 23  Men allt gör jag för de goda nyheternas skull, för att kunna bli delaktig+ i dem med andra. 24  Vet ni inte att löparna+ i ett lopp allesammans löper, men bara en får priset?+ Löp+ på ett sådant sätt att ni kan vinna det.+ 25  Och var och en som deltar i en tävlingskamp utövar självbehärskning+ i allting. De gör det naturligtvis för att få en förgänglig segerkrans,+ men vi en oförgänglig.+ 26  Därför löper+ jag nu inte som med ovisshet;* jag riktar mina slag* så att jag inte slår i luften.+ 27  I stället är jag hårdhänt* mot min kropp+ och leder den som en slav, för att jag, sedan jag har predikat för andra, inte själv på ett eller annat sätt skall bli underkänd.+

Fotnoter

Ordagr.: ”lön (sold)”. Lat.: stipẹndiis.
El.: ”en nödvändighet”.
El.: ”som i det ovissa (på måfå)”.
El.: ”jag boxas (slår med knytnävarna)”.
Ordagr.: ”slår jag under (ögat)”. Jfr not till Lu 18:5.