Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

1 Korinthierna 6:1–20

 Vågar någon av er som har sak+ mot en annan gå till doms inför orättfärdiga+ och inte inför de heliga?+  Eller vet ni inte att de heliga skall döma+ världen?+ Och om världen skall dömas av er, duger ni då inte till att döma i mycket obetydliga+ saker?  Vet ni inte att vi skall döma änglar?+ Varför inte då i saker som rör det här livet?  Om ni nu har att döma i saker som rör det här livet,+ sätter ni då till domare de män som man ser ner på i församlingen?+  Jag talar för att väcka skamkänsla hos er.+ Finns det då verkligen ingen vis man+ bland er som skall kunna döma mellan sina bröder,  utan broder går till doms med broder, och det inför icke troende?+  På det hela taget är det egentligen ett nederlag för er att ni har rättssaker+ med varandra. Varför lider ni inte hellre orätt?+ Varför låter ni er inte hellre bedras?+  I stället gör ni själva orätt och bedrar – och det gör ni mot era bröder.+  Vet ni då inte att de orättfärdiga inte skall ärva Guds kungarike?+ Bli inte vilseledda. Varken otuktiga+ eller avgudadyrkare+ eller äktenskapsbrytare,*+ eller män som låter sig utnyttjas för onaturliga syften+ eller män som ligger med män,*+ 10  eller tjuvar eller giriga+ eller drinkare+ eller smädare eller utsugare skall ärva Guds kungarike.+ 11  Och ändå är detta vad några av er har varit.+ Men ni har tvättats rena,+ ni har helgats,*+ ni har förklarats rättfärdiga+ i vår* Herre Jesu Kristi namn+ och med vår Guds ande.+ 12  Allt är tillåtet för mig; men allt är inte nyttigt.+ Allt är tillåtet för mig;+ men jag skall inte låta mig behärskas av något.+ 13  Maten är till för magen och magen för maten;+ men Gud skall göra båda till intet.+ Nu är kroppen inte till för otukt, utan för Herren;+ och Herren är till för kroppen.+ 14  Men Gud har uppväckt Herren+ och skall även uppväcka oss ur döden+ genom sin kraft.+ 15  Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar?+ Skall jag då ta bort Kristi lemmar och göra dem till en skökas* lemmar?+ Aldrig må det hända! 16  Eller vet ni inte att den som förenar sig med en sköka blir till en enda kropp med henne? Ty: ”De två”, säger han,* ”skall bli ett kött.”+ 17  Men den som förenar sig med Herren blir till en enda+ ande+ med honom. 18  Fly undan otukten.+ Varje annan synd som en människa kan begå är utanför kroppen,* men den som bedriver otukt syndar mot sin egen kropp.+ 19  Eller vet ni inte att er kropp är tempel*+ åt den heliga anden, som är i er+ och som ni har från Gud? Och ni tillhör inte er själva,+ 20  ty ni blev köpta för ett pris.+ Så förhärliga då Gud+ i er kropp.+

Fotnoter

”äktenskapsbrytare”. Grek: moikhoi; lat.: adụlteri.
El.: ”eller sådana som utövar homosexualitet (sodomiter)”. Ordagr.: ”eller sådana som ligger med män”. Grek.: oute arsenokoitai; lat.: nẹque masculọrum concubitọres.
El.: ”ni har hållits heliga (behandlats som heliga)”. Grek.: hēgiạsthēte; lat.: sanctificạti ẹstis; J17,22(hebr.): quddashtẹm.
”vår”, BVgSypArm; saknas i P46אAD.
El.: ”en prostituerads”. Grek.: pọrnēs.
El.: ”heter det”; el.: ”säger den”, dvs. Skriften.
El.: ”utanför hennes kropp”.
El.: ”gudomlig boning”. Grek.: naọs; lat.: tẹmplum; J17,22(hebr.): hēkhạl, ”palats”, ”tempel”.