Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

1 Johannes 4:1–21

 Ni älskade, tro inte varje inspirerat uttalande,*+ utan pröva de inspirerade uttalandena* för att se om de kommer från Gud,+ eftersom många falska profeter har gått ut i världen.+  Ni känner igen det inspirerade uttalandet från Gud+ på detta: Varje inspirerat uttalande som bekänner att Jesus Kristus har kommit i köttet, det är från Gud,+  men varje inspirerat uttalande som inte bekänner Jesus, det är inte från Gud.+ Och detta är antikrists inspirerade uttalande som ni har hört skulle komma,+ och nu är det redan i världen.+  Ni är av Gud, små barn, och ni har segrat över dem,+ därför att han som är i gemenskap+ med er är större+ än han som är i gemenskap med världen.+  De är av världen;+ därför talar de det som är av världen, och världen lyssnar till dem.+  Vi är av Gud.+ Den som känner Gud lyssnar till oss;+ den som inte är av Gud lyssnar inte till oss.+ Det är så vi känner igen sanningens inspirerade uttalande och villfarelsens inspirerade uttalande.+  Ni älskade, låt oss fortsätta att älska varandra,+ eftersom kärleken+ kommer från Gud, och var och en som älskar är född av Gud+ och känner Gud.+  Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, eftersom Gud är kärlek.+  Av detta har Guds kärlek gjorts uppenbar i vårt fall,+ att Gud har sänt sin enfödde* Son+ till världen för att vi skulle få liv genom honom.+ 10  Kärleken består i detta: inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin Son som ett försoningsoffer*+ för våra synder.+ 11  Ni älskade, om det är så Gud har älskat oss, då är vi själva skyldiga att älska varandra.+ 12  Ingen har någonsin sett Gud.+ Om vi fortsätter att älska varandra, då förblir Gud i oss, och hans kärlek görs fullkomlig i oss.+ 13  Av detta vet vi att vi förblir i gemenskap+ med honom och han i gemenskap med oss,+ att han har gett oss av sin ande.+ 14  Vidare har vi själva sett+ och vittnar+ om att Fadern har sänt sin Son som världens Räddare.+ 15  Vemhelst som bekänner att Jesus Kristus* är Guds Son,+ med honom förblir Gud i gemenskap, och han förblir i gemenskap med Gud.+ 16  Och vi har själva lärt känna och trott på den kärlek+ som Gud har i vårt fall. Gud är kärlek,+ och den som förblir i kärleken+ förblir i gemenskap med Gud, och Gud förblir i gemenskap+ med honom. 17  Det är så kärleken har gjorts fullkomlig hos oss, för att vi skall tala fritt och öppet*+ på domens dag,+ ty alldeles som han är, så är vi själva i den här världen.+ 18  Det finns ingen fruktan i kärleken,+ utan den fullkomliga kärleken jagar bort fruktan,+ eftersom fruktan verkar som en hämsko.* Ja, den som behärskas av fruktan har inte gjorts fullkomlig i kärleken.+ 19  Vad oss beträffar, så älskar vi, därför att han först har älskat oss.+ 20  Om någon skulle påstå: ”Jag älskar Gud”, och ändå hatar sin broder, då är han en lögnare.+ Ty den som inte älskar sin broder,+ som han har sett, han kan inte älska Gud, som han inte har sett.+ 21  Och detta bud har vi från honom,+ att den som älskar Gud, han skall älska sin broder också.+

Fotnoter

”inspirerat (andeingivet) uttalande”. Ordagr.: ”ande”. Grek.: pneumati; lat.: spirịtui; J17,18,22(hebr.): rụach.
Ordagr.: ”utan pröva ständigt andarna”.
”enfödde”. Grek.: monogenẹ̄; lat.: unigẹnitum.
Se not till 2:2.
”Kristus”, B; saknas i אAVgSyh.
”tala fritt och öppet”. El.: ”ha frimodighet”.
El.: ”verkar hämmande (inskränkande, tuktande, bestraffande)”. Ordagr.: ”har med sig ett beskärande (bortkapande)”. Grek.: kọlasin ẹkhei. Jfr Mt 25:46, där samma grek. ord, klasin, förekommer.