Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

1 Johannes 3:1–24

 Se vad slags kärlek+ Fadern har gett oss, att vi får kallas Guds barn;+ och det är vi. Det är därför världen+ inte känner oss, ty den har inte lärt känna honom.+  Ni älskade, nu är vi Guds barn,+ men ännu har det inte gjorts uppenbart vad vi kommer att bli.+ Vad vi vet, det är att när han görs uppenbar*+ kommer vi att bli lika honom,+ ty då får vi se honom alldeles som han är.+  Och var och en som har detta hopp till honom renar+ sig själv, liksom han är ren.+  Var och en som utövar* synd+ utövar också laglöshet,+ ty synd+ är laglöshet.  Ni vet också att han gjordes uppenbar för att ta bort våra synder,*+ och det finns ingen synd+ i honom.  Var och en som förblir i gemenskap+ med honom bedriver inte synd;+ ingen som bedriver synd har vare sig sett honom eller lärt känna honom.+  Små barn, låt ingen vilseleda er; den som utövar rättfärdighet är rättfärdig, liksom han är rättfärdig.+  Den som utövar synd är av Djävulen,* ty Djävulen har syndat ända från början.*+ I detta syfte gjordes Guds Son uppenbar:+ för att göra slut på Djävulens gärningar.+  Var och en som är född* av Gud utövar inte synd,+ eftersom Hans säd förblir i honom, och han kan inte bedriva synd, eftersom han är född av Gud.+ 10  Så blir det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är Djävulens barn: Var och en som inte utövar rättfärdighet+ är inte av Gud, inte heller den som inte älskar sin broder.+ 11  Detta är nämligen det budskap som ni har hört från början,*+ att vi skall älska varandra;+ 12  inte vara som Kain, som var av den onde och slog ihjäl+ sin bror. Och varför slog han ihjäl honom? Därför att hans egna gärningar var onda,+ men hans brors rättfärdiga.+ 13  Förundra er inte, bröder, över att världen hatar er.+ 14  Vi vet att vi har gått över från döden till livet,+ därför att vi älskar bröderna.+ Den som inte älskar förblir i döden.+ 15  Var och en som hatar+ sin broder är en människomördare,+ och ni vet att ingen människomördare+ har evigt liv bestående i sig.+ 16  Av detta har vi lärt känna kärleken,+ att han gav ut sin själ* för oss;+ och vi är skyldiga att ge ut våra själar* för bröderna.+ 17  Men den som har den här världens medel att uppehålla livet+ och får se sin broder vara i nöd+ och ändå stänger sin ömma medkänslas dörr för honom,+ på vilket sätt kan kärleken till Gud* förbli i honom?+ 18  Små barn, låt oss inte älska+ med ord eller med tungan+ utan i gärning+ och sanning.+ 19  Av detta skall vi veta att vi är av sanningen,+ och vi skall lugna* vårt hjärta inför honom 20  med avseende på vad vårt hjärta än kan döma oss för,+ ty Gud är större än vårt hjärta och vet allt.+ 21  Ni älskade, om vårt hjärta inte dömer oss kan vi tala fritt och öppet till Gud;+ 22  och vad vi än ber om skall vi få av honom,+ därför att vi håller hans bud och gör det som är välbehagligt i hans ögon.+ 23  Ja, detta är hans bud, att vi skall tro på hans Sons, Jesu Kristi, namn+ och älska varandra,+ alldeles som han har gett oss befallning om. 24  Och den som håller hans bud förblir i gemenskap med honom, och han i gemenskap med denne;+ och av detta vet vi att han förblir i gemenskap med oss,+ på grund av anden+ som han har gett oss.

Fotnoter

”han görs uppenbar”. El.: ”det görs uppenbart”.
”utövar”. Ordagr.: ”håller i med att göra”.
”våra synder”. Ordagr.: ”synderna”.
”av Djävulen”. Grek.: ek tou diabọlou; lat.: ex diạbolo; J17,18,22(hebr.): min[-]hasSatn.
El.: ”alltifrån det han började”.
Ordagr.: ”som har blivit avlad”.
”från början”. Grek.: ap’ arkhẹ̄s; lat.: ab inịtio; J17(hebr.): merọ’sh.
El.: ”sitt liv”. Grek.: tēn psykhẹ̄n autou; lat.: ạnimam sụam; J17,18,22(hebr.): nafshọ̄. Se Tillägg 4A.
El.: ”vårt liv”. Ordagr.: ”själarna”.
Se not till 2:5.
Ordagr.: ”övertyga (övertala, överbevisa)”.