Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

1 Krönikeboken 9:1–44

 Och alla israeliter blev införda i släktregister;+ och se, de är uppskrivna i ”Boken om Israels kungar”. Och Juda fördes i landsflykt+ till Babylon* på grund av sin trolöshet.  Och de första invånarna som var i sin besittning* i sina städer var israeliter,*+ präster,+ leviter+ och netinịmtjänare.*+  Och i Jerusalem+ bodde det några av Judas söner+ och några av Benjamins söner+ och några av Efraims och Manasses söner:  Utaj, son till Ạmmihud, son till Omri, son till Imri, son till Bani, av Judas son+ Peres+ söner.*  Och av shelaniterna:*+ Asạja, den förstfödde, och hans söner.  Och av Seras+ söner: Jẹguel och 690 bröder till dem.  Och av Benjamins söner: Sallu, son till Mesụllam, son till Hodạvja, son till Hassenụa,  och Jibnẹja, Jẹrohams son, och Elah, son till Ussi, son till Mikri, och Mesụllam, son till Sefạtja, son till Rẹguel, son till Jibnịa.  Och deras bröder, enligt sina släktlinjer, var 956 till antalet. Alla dessa män var överhuvuden för sina respektive fädernehus. 10  Och av prästerna: Jedạja och Jehojạrib och Jakin+ 11  och Asạrja,+ son till Hilkịa, son till Mesụllam, son till Sadok, son till Mẹrajot, son till Ạhitub, en ledare i* den sanne Gudens hus, 12  och Adạja, son till Jẹroham, son till Pashur, son till Malkịa, och Mạasaj, son till Ạdiel, son till Jahsẹra, son till Mesụllam, son till Mesillẹmit,+ son till Immer, 13  och deras bröder, överhuvuden för sina fädernehus, 1 760 personer, väldiga män, dugliga+ till arbetet i förbindelse med tjänsten vid den sanne Gudens hus. 14  Och av leviterna: Semạja, son till Hassub, son till Ạsrikam, son till Hasạbja,+ av Mẹraris söner; 15  och Bakbạkkar, Heresh och Galal och Mattạnja,+ son till Mika,+ son till Sikri,+ son till Asaf,+ 16  och Obạdja, son till Semạja,+ son till Galal, son till Jẹdutun,+ och Berẹkja, son till Asa, son till Elkạna, som bodde i netofatiternas+ bosättningar. 17  Och portvaktarna+ var Sallum+ och Akkub och Talmon och Ạhiman, och deras bror Sallum var överhuvud, 18  och ända till dess hade han varit i kungens port+ mot öster. Dessa var portvaktarna i Levis söners läger.+ 19  Och Sallum, son till Kore, son till Ẹbjasaf,+ son+ till Kora,+ och hans bröder av hans fars hus, koraiterna,+ hade ansvaret för arbetet med att tjäna som tältets dörrvaktare;+ deras fäder hade nämligen haft ansvaret för Jehovas läger som vaktare vid ingången. 20  Och Pịnehas,+ Eleạsars+ son, hade förut varit ledare* för dem. Jehova var med honom.+ 21  Sakarja,+ Meselẹmjas son, var portvaktare vid ingången till mötestältet. 22  Alla de som var utvalda till portvaktare vid trösklarna var 212 till antalet. De befann sig i sina bosättningar,+ enligt sitt släktregister.+ Dessa hade David+ och siaren+ Samuel insatt* på deras förtroendepost.+ 23  Och de och deras söner hade ansvaret för portarna till Jehovas hus, ja tälthuset, i förbindelse med vakttjänsten.+ 24  Portvaktarna var placerade efter de fyra väderstrecken,* i öster,+ i väster,+ i norr+ och i söder.+ 25  Och deras bröder i sina bosättningar skulle tid efter annan komma in och i perioder om sju+ dagar tjänstgöra tillsammans med dem. 26  Ty på förtroendeposten var det fyra väldiga män av portvaktarna. De var leviter, och de hade ansvaret för matsalarna+ och för skatterna+ i den sanne Gudens hus. 27  Och de tillbringade natten runt omkring den sanne Gudens hus; ty vakttjänsten+ ålåg dem, och de hade ansvaret för nyckeln, ja för att öppna* morgon efter morgon.+ 28  Och några av dem hade ansvaret för redskapen+ till tjänsten, ty de räknade dem när de förde in dem och räknade dem när de tog ut dem. 29  Och några av dem var förordnade att ha uppsikt över redskapen och över alla de heliga+ redskapen och över det fina mjölet+ och vinet+ och oljan+ och vịraken+ och balsamoljan.+ 30  Och några av prästernas söner tillredde salvblandningen+ av balsamolja. 31  Och Mattịtja, en av leviterna, koraiten Sallums+ förstfödde, innehade förtroendeposten att ha uppsikt över det som bakades i pannor.+ 32  Och några av kehatiternas söner, deras bröder, hade ansvaret för det staplade brödet,+ för att tillreda det sabbat efter sabbat.+ 33  Och dessa var sångarna+ – överhuvuden för leviternas fädernehus – som var i matsalarna,+ befriade från andra tjänsteplikter;+ ty dag och natt ålåg det dem att vara i arbete.+ 34  Dessa var överhuvuden för leviternas fädernehus, överhuvuden enligt sina släktlinjer. De bodde i Jerusalem.+ 35  Och i Gịbeon+ bodde Gịbeons far, Jẹgiel, och hans hustrus namn var Maạka. 36  Och hans son, den förstfödde, var Abdon, och Sur och Kis och Baal och Ner och Nadab 37  och Gedor och Ahjo och Sakarja+ och Miklot. 38  Och Miklot blev far till Sịmeam. Och de bodde mitt emot sina bröder i Jerusalem, tillsammans med andra av sina bröder. 39  Och Ner+ blev far till Kis;+ och Kis blev far till Saul;+ och Saul blev far till Jonatan+ och Malki-Sua+ och Abinạdab+ och Esbạal.+ 40  Och Jonatans son var Merib-Baal.+ Och Merib-Baal blev far till Mika.+ 41  Och Mikas söner var Piton och Melek och Tahrẹa och Ahas.*+ 42  Och Ahas blev far till Jara; och Jara blev far till Ạlemet och Ạsmavet och Simri. Och Simri blev far till Mosa. 43  Och Mosa blev far till Binẹa; och dennes son var Refạja,+ dennes son Eleạsa, dennes son Asel. 44  Och Asel hade sex söner, och deras namn var: Ạsrikam, Bọkeru och Ịsmael och Seạrja och Obạdja och Hanan. Dessa var Asels+ söner.

Fotnoter

”Babylon”, LXXVg; MSy: ”Babel”.
El.: ”på sin jordegendom”.
El.: ”var Israel”.
”och netinimtjänare (tempelslavar)”. Ordagr.: ”och de som har blivit givna”. Hebr.: wehanNethinm. Jfr not till 4Mo 3:9.
”son till Bani, av ... Peres söner”, LXX4 hssVg.
”shelaniterna”. M: ”shiloniterna”, men enl. sammanhanget avser det avkomlingar av Judas tredje son, Shela. Se 1Mo 46:12.
”en ledare i”. Hebr.: neghịdh; lat.: pọntifex, ”överstepräst”.
”ledare”. Hebr.: naghịdh; lat.: dux.
Ordagr.: ”grundlagt”.
Ordagr.: ”vindarna”.
”för att öppna”, tillagt för tydlighetens skull; LXX: ”för att öppna templets dörrar”.
”och Tahrea och Ahas”, LXXLagardeVgc; M: ”och Tahrea”.