1 Krönikeboken 5:1–26

 Vidare sönerna till Ruben,+ Israels förstfödde. (Han var nämligen den förstfödde,+ men eftersom han vanhelgade sin fars viloläger+ gavs hans förstfödslorätt åt Josefs,+ Israels sons, söner, så att han inte skulle införas i släktregistret som den som hade förstfödslorätten.  Ty Juda+ var den mäktigaste bland sina bröder, och den som skulle vara ledare utgick från honom;+ men förstfödslorätten tillhörde Josef.)+  Rubens, Israels förstföddes, söner var Hanok+ och Pallu,+ Hesron och Karmi.+  Joels söner var hans son Semạja, dennes son Gog, dennes son Sịmei,  dennes son Mika, dennes son Reạja, dennes son Baal,  dennes son Beẹrah, som Tịlgat-Pilnẹser,+ Assyriens kung, förde i landsflykt; han var hövding för rubeniterna.  Och hans bröder, efter sina släkter, så som de var införda i släktregistret+ enligt sina släktlinjer, var: Jẹgiel, överhuvudet, och Sakarja  och Bela, son till Asas, son till Sema, son till Joel+ – han bodde i Ạroer+ och ända bort till Nebo+ och Baal-Meon.+  Ja, österut hade han sina boplatser ända fram till den plats där man kommer in i vildmarken vid floden Eufrat,+ ty deras boskap hade blivit talrik i Gịleads+ land. 10  Och i Sauls dagar förde de krig mot hagriterna,+ som föll för deras hand; och så bodde de i deras tält längs med hela östra sidan av Gịlead.* 11  Och Gads+ söner mitt emot dem bodde i landet Basan+ ända till Salka.+ 12  Joel var överhuvudet och Safam därnäst, och Janaj och Safat i Basan. 13  Och deras bröder, som hörde till deras fädernehus, var Mikael och Mesụllam och Sheba och Joraj och Jakan och Zia och Eber, alltså sju. 14  Dessa var söner till Abihạjil, son till Huri, son till Jarọa, son till Gịlead, son till Mikael, son till Jẹsisaj, son till Jahdo, son till Bus; 15  Ahi, son till Ạbdiel, son till Guni, var överhuvud för deras fädernehus. 16  Och de bodde i Gịlead,+ i Basan+ med underlydande städer+ och på alla Sarons betesmarker ända till deras yttersta gränser. 17  De blev allesammans införda i släktregistret i Jotams,+ Judas kungs, dagar och i Jerọbeams,*+ Israels kungs, dagar. 18  Beträffande Rubens söner och gaditerna och halva Manasses stam: av dem som var tappra+ män, män som bar sköld och svärd och spände båge* och var övade i krig, var det 44 760 som drog ut med hären.+ 19  Och de förde krig mot hagriterna+ och mot Jetur+ och Nafis+ och Nodab. 20  Och de fick hjälp mot dem, så att hagriterna och alla som var med dem gavs i deras hand, ty de ropade till Gud om hjälp+ i kriget, och han hörde deras bön därför att de förtröstade på honom.+ 21  De förde så bort deras boskap:+ 50 000 kameler, 250 000 får och 2 000 åsnor, och dessutom 100 000 människosjälar.*+ 22  Ty det var många som hade fallit slagna, eftersom striden var från den sanne Guden.+ Sedan bodde de där i deras ställe ända till tiden för landsflykten.+ 23  Och halva Manasses stams söner+ bodde i landet från Basan+ till Baal-Hermon+ och Senir+ och berget Hermon.+ De blev talrika. 24  Och dessa var överhuvuden för sina fädernehus: Efer och Jisi och Ẹliel och Ạzriel och Jeremia och Hodạvja och Jạhdiel – tappra, väldiga män,* ryktbara män,* överhuvuden för sina fädernehus. 25  Men de handlade trolöst mot sina förfäders Gud och bedrev otukt+ med de gudar+ som dyrkades av landets folk, de folk som Gud hade förintat inför dem. 26  Israels Gud uppväckte då den assyriske+ kungen Puls+ ande,+ ja den assyriske kungen Tịlgat-Pilnẹsers+ ande, så att han förde dem som hörde till rubeniterna och till gaditerna och till halva Manasses stam i landsflykt+ och lät dem komma till Hala+ och Habor och Hara och floden Gosan, där de är än i dag.*

Fotnoter

Ordagr.: ”på Gileads hela östansikte”.
Dvs. Jerobeam II. Se 2Ku 14:16–29.
Ordagr.: ”trampade bågen”, ofta genom att man satte foten mitt på bågen när man skulle sätta på bågsträngen.
”och ... människosjälar”. Ordagr.: ”och en själ av en jordemänniska”. Hebr.: wenẹfesh ’adhạm; lat.: et ạnimas họminum.
El.: ”tappra kämpar”.
El.: ”namnkunniga (berömda) män”. Ordagr.: ”män av namn”.
I LXXBagsterSyVg slutar kap. 5 här; i MLXX fortsätter det till v. 41.