Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

1 Krönikeboken 26:1–32

26  Portvaktarnas+ avdelningar var: Av koraiterna:+ Meselẹmja,+ Kores son, av Asafs söner.  Och Meselẹmja hade söner: Sakarja, den förstfödde, Jedịael, den andre, Sebạdja, den tredje, Jạtniel, den fjärde,  Elam, den femte, Jehohạnan,* den sjätte, Eljehoẹnaj, den sjunde.  Och Obed-Edom+ hade söner: Semạja, den förstfödde, Jehosạbad, den andre, Joa, den tredje, och Sakar, den fjärde, och Nẹtanel, den femte,  Ạmmiel, den sjätte, Isạskar, den sjunde, Peullẹtaj, den åttonde; ty Gud hade välsignat honom.+  Och åt hans son Semạja föddes söner som var härskare i sitt fädernehus, för de var dugliga, väldiga män.  Semạjas söner var Otni och Rẹfael och Obed, Ẹlsabad, vilkas bröder var dugliga män, Ẹlihu och Semạkja.  Alla dessa hörde till Obed-Edoms söner, de och deras söner och deras bröder, dugliga män med kraft och förmåga för tjänsten, sammanlagt 62 som hörde till Obed-Edom.  Och Meselẹmja+ hade söner och bröder, dugliga män, sammanlagt 18. 10  Och Hosa, en av Mẹraris söner, hade söner. Shimri var överhuvud; han var visserligen inte den förstfödde,+ men hans far insatte honom till överhuvud.+ 11  Hilkịa var den andre, Tebạlja, den tredje, Sakarja, den fjärde. Hosas söner och bröder var sammanlagt 13. 12  I dessa avdelningar av portvaktarna hade överhuvudena plikter, liksom sina bröder,+ i förbindelse med att utföra tjänst i Jehovas hus. 13  Alltså kastade de lott+ om de olika portarna både för den minste och för den störste efter deras fädernehus.+ 14  Lotten mot öster föll då på Selẹmja.+ För hans son Sakarja,+ en rådgivare+ med omdömesförmåga, kastade de lott, och hans lott föll mot norr.+ 15  Obed-Edom fick sin lott mot söder, och hans söner+ fick förrådshusen.+ 16  Suppim och Hosa+ fick mot väster, strax intill Sạlleketporten, vid landsvägen som leder uppåt, vaktgrupp+ svarande mot vaktgrupp;+ 17  mot öster var det sex leviter; mot norr fyra för var dag; mot söder fyra för var dag;+ och till förråden,+ två och två; 18  till pelargången mot väster: fyra vid landsvägen,+ två vid pelargången. 19  Detta var portvaktarnas avdelningar av koraiternas söner+ och av Mẹraris+ söner. 20  Av leviterna var Ahịa satt över skatterna+ i den sanne Gudens hus och över skatterna bestående av det som hade helgats.+ 21  Ladans+ söner, gersoniternas söner som hörde till Ladan, överhuvudena för de fädernehus som hörde till gersoniten Ladan: Jehiẹli.+ 22  Jehiẹlis söner, Setam och hans bror Joel,+ var satta över skatterna+ i Jehovas hus. 23  Vad beträffar amramiterna, jishariterna, hebroniterna och ussieliterna,+ 24  var Sẹbuel,*+ son till Gersom, son till Mose, ledare med uppsikt över förråden. 25  Vad beträffar hans bröder: av Eliẹser+ var det dennes son Rehạbja+ och dennes son Jeshạja och dennes son Joram och dennes son Sikri och dennes son Sẹlomot. 26  Denne Sẹlomot och hans bröder var satta över alla skatterna bestående av det som hade helgats,+ som kung David+ och överhuvudena för fädernehusen+ och anförarna för skarorna på tusen och för skarorna på hundra och härförarna hade helgat. 27  Från krigen+ och av bytet+ hade de helgat något för att underhålla Jehovas hus. 28  Och likaså allt som siaren+ Samuel och Saul, Kis son, och Abner,+ Ners son, och Joab,+ Serụjas son,+ hade helgat. Det som någon hade helgat* stod under uppsikt av Sẹlomit* och hans bröder. 29  Av jishariterna+ stod Kenạnja och hans söner för sysslorna utanför,+ som förmän och som domare+ över Israel. 30  Av hebroniterna+ var Hasạbja och hans bröder, dugliga män,+ 1 700, satta över förvaltningen av Israel i trakten av Jordan, västerut, till allt slags arbete för Jehova och till kungens tjänst. 31  Av hebroniterna var Jerịja+ överhuvud för hebroniterna, enligt deras släktlinjer, efter fädernehusen. Under det fyrtionde+ året av Davids regering uppsökte man dem och fann tappra, väldiga män bland dem i Jaser+ i Gịlead.+ 32  Och hans bröder, dugliga män,+ var 2 700, överhuvuden för fädernehusen.+ Så kung David satte dem över rubeniterna och gaditerna och halva manassiternas stam+ för att sköta alla den sanne Gudens och alla kungens angelägenheter.+

Fotnoter

Betyder ”Jehova har visat ynnest”, ”Jehova har varit nådig”. Hebr.: Jehōchanạn. Jfr not till Joh, titeln.
”Subael”, LXXVgc. Jfr not till 23:16.
Ordagr.: ”Allt som någon helgade”.
”Selomit”, MVgc; LXX: ”Selomot”.