1 Krönikeboken 24:1–31

24  Och Arons söner hade sina avdelningar. Arons söner var Nadab+ och Ạbihu,+ Eleạsar+ och Ịtamar.+  Men Nadab och Ạbihu+ dog före sin far,+ och de hade inga söner, men Eleạsar+ och Ịtamar fortsatte att tjänstgöra som präster.  Och David, tillsammans med Sadok,+ av Eleạsars söner, och Ahimẹlek,+ av Ịtamars söner, delade in dem i avdelningar för deras ämbete i deras tjänst.+  Men man fann att Eleạsars söner hade fler överhuvuden än Ịtamars söner. Därför delade man in dem så att Eleạsars söner, som överhuvuden för sina* fädernehus, fick sexton och Ịtamars söner, som överhuvuden för sina fädernehus, fick åtta.  Vidare delade man in dem genom lottkastning,+ dessa tillsammans med de andra, ty det skulle finnas föreståndare+ för den heliga platsen och föreståndare för tjänsten åt den sanne Guden både av Eleạsars söner och av Ịtamars söner.  Sedan skrev Semạja, Nẹtanels son, leviternas sekreterare,+ upp dem inför kungen och furstarna och prästen Sadok+ och Ahimẹlek,+ Ẹbjatars+ son, och överhuvudena för prästernas och leviternas fädernehus,+ varvid ett fädernehus togs ut för Eleạsar+ och ett togs ut för Ịtamar.*+  Och lotten föll på följande sätt: den första på Jehojạrib;+ den andra på Jedạja,  den tredje på Harim, den fjärde på Sẹorim,  den femte på Malkịa, den sjätte på Mịjamin, 10  den sjunde på Hakkos, den åttonde på Abịa,+ 11  den nionde på Jesụa, den tionde på Sekạnja, 12  den elfte på Ẹljasib, den tolfte på Jakim, 13  den trettonde på Huppa, den fjortonde på Jẹsebab, 14  den femtonde på Bilga, den sextonde på Immer, 15  den sjuttonde på Hesir, den artonde på Happịsses, 16  den nittonde på Petạhja, den tjugonde på Jehẹskel, 17  den tjugoförsta på Jakin, den tjugoandra på Gamul, 18  den tjugotredje på Delạja, den tjugofjärde på Maạsja. 19  Detta var deras ämbeten+ i förbindelse med deras tjänst,+ när de skulle gå in i Jehovas hus enligt deras lagliga rätt+ genom sin förfader Arons hand, alldeles som Jehova, Israels Gud, hade befallt honom. 20  Och av de övriga av Levis söner var det av Amrams+ söner Sụbael;+ av Sụbaels söner Jehdẹja; 21  av Rehạbja:+ av Rehạbjas söner Jissịja, överhuvudet; 22  av jishariterna+ Sẹlomot;+ av Sẹlomots söner Jahat; 23  och Hebrons söner:+ Jerịa,+ överhuvudet,* Amạrja, den andre, Jahạsiel, den tredje, Jekạmeam, den fjärde. 24  Ụssiels söner: Mika; av Mikas+ söner Samir. 25  Mikas bror var Jissịja; av Jissịjas söner Sakarja. 26  Mẹraris+ söner var Mahli+ och Musi;+ Jaasịas* söner: Beno. 27  Mẹraris söner: Av Jaasịa: Beno och Soham och Sakkur och Ibri. 28  Av Mahli: Eleạsar, som inte fick några söner.+ 29  Av Kis: Kis söner var Jerạhmeel. 30  Och Musis söner var Mahli+ och Eder och Jẹrimot.+ Dessa var leviternas söner, efter deras fädernehus.+ 31  Och de kastade lott,+ precis som deras bröder, Arons söner, gjorde inför kung David och Sadok och Ahimẹlek och överhuvudena för prästernas och leviternas fädernehus. Med avseende på fädernehus+ var överhuvudet jämställt med sin yngre bror.

Fotnoter

”sina”, Sy och 5 hebr. hss; saknas i M.
”ett fädernehus ett efter ett för Eleasar och ett efter ett för Itamar”, LXX.
”Hebrons söner: Jeria, överhuvudet”, i överensstämmelse med LXXLagarde och 23:19.
”Jaasias”, M; LXX: ”Ussias”.