1 Krönikeboken 23:1–32

23  Men David själv hade blivit gammal+ och mätt av dagar, och så gjorde han sin son Salomo+ till kung över Israel.  Och han samlade alla Israels furstar+ och prästerna+ och leviterna.+  Och leviterna blev räknade, från trettio års ålder och uppåt;+ och deras antal, huvud för huvud, kraftfull man för kraftfull man, utgjorde 38 000.  Av dessa skulle 24 000 tjäna som uppsyningsmän över arbetet vid Jehovas hus och 6 000 vara förmän+ och domare+  och 4 000 vara portvaktare+ och 4 000 lovprisa+ Jehova med de instrument+ om vilka David sade: ”Jag har gjort dem för lovprisningen.”  Sedan delade David in dem i avdelningar+ efter Levis söner,+ Gerson, Kehat och Mẹrari.  Till gersoniterna hörde Ladan och Sịmei.  Ladans söner var Jẹhiel,+ överhuvudet, och Setam och Joel,+ alltså tre.  Sịmeis söner var Sẹlomot och Hạsiel och Haran, alltså tre. Dessa var överhuvudena för Ladans fädernehus. 10  Och Sịmeis söner var Jahat, Sina* och Jeush och Berịa. Dessa fyra var Sịmeis söner. 11  Och Jahat blev överhuvud, och Sisah var den andre. Jeush och Berịa hade inte många söner; därför räknades de som ett enda fädernehus,+ en enda ämbetsklass. 12  Kehats söner+ var Amram, Jishar,+ Hebron+ och Ụssiel,+ alltså fyra. 13  Amrams söner var Aron+ och Mose.+ Men Aron avskildes+ för att han skulle kunna helga* det allra heligaste,+ han och hans söner till oöverskådlig tid, till att frambära rökoffer+ inför Jehova, till att utföra tjänst för honom+ och till att uttala välsignelse+ i hans namn till oöverskådlig tid. 14  Vad Mose, den sanne Gudens man,*+ beträffar, fortsatte hans söner att nämnas tillsammans med leviternas stam.+ 15  Moses söner var Gersom+ och Eliẹser.+ 16  Gersoms söner var Sẹbuel,*+ överhuvudet. 17  Och Eliẹsers söner var Rehạbja,+ överhuvudet; och Eliẹser fick inga andra söner, men Rehạbjas söner blev övermåttan talrika. 18  Jishars+ söner var Sẹlomit,+ överhuvudet. 19  Hebrons söner var Jerịa, överhuvudet, Amạrja, den andre, Jahạsiel, den tredje, och Jekạmeam,+ den fjärde. 20  Ụssiels söner+ var Mika, överhuvudet, och Jissịja, den andre. 21  Mẹraris söner+ var Mahli och Musi.+ Mahlis söner var Eleạsar+ och Kis. 22  Men Eleạsar dog, och han hade inte fått några söner, bara döttrar. Så Kis söner, deras bröder, tog dem till hustrur.+ 23  Musis söner var Mahli och Eder och Jẹremot,+ alltså tre. 24  Dessa var Levis söner, efter deras fädernehus,+ överhuvudena för fädernehusen, efter deras förordnade män, enligt antalet av namnen, huvud för huvud,* de som utförde arbetet med tjänsten+ vid Jehovas hus, från tjugo års ålder och uppåt.+ 25  Ty David hade sagt: ”Jehova, Israels Gud, har gett sitt folk vila,+ och han skall ha sin boning i Jerusalem till oöverskådlig tid.+ 26  Och leviterna behöver inte längre bära tältboningen med alla dess redskap för tjänsten vid den.”+ 27  Enligt Davids sista ord+ var dessa de som räknades av Levis söner, från tjugo års ålder och uppåt. 28  Ty deras uppgift var att stå till förfogande* för Arons söner+ vid tjänstgöringen i Jehovas hus, i förbindelse med förgårdarna+ och matsalarna+ och reningen av allt heligt+ och utförandet av tjänsten i den sanne Gudens hus; 29  och i förbindelse med det staplade brödet+ och det fina mjölet+ till sädesoffret och tunnkakorna+ av osyrat bröd+ och bakplåtskakorna+ och den hopblandade+ degen och alla mått för mängd och storlek;+ 30  och i förbindelse med att stå+ där morgon efter morgon+ för att tacka+ och lovprisa+ Jehova, och likaså på kvällen; 31  och i förbindelse med frambärandet av alla brännoffer åt Jehova på sabbaterna,+ vid nymånarna+ och vid högtiderna,+ efter antal enligt vad som var föreskrivet för dem – ständigt inför Jehovas ansikte. 32  Och de sörjde för bevakningen+ av mötestältet och bevakningen av den heliga platsen+ och bevakningen av Arons söner, sina bröder, i förbindelse med tjänsten vid Jehovas hus.+

Fotnoter

”Sina”, M; LXXVg, en hebr. hs och v. 11: ”Sisah”.
”för att han skulle kunna helga (hålla ... heligt; behandla ... som heligt)”. Hebr.: lehaqdishọ̄; grek.: tou hagiasthẹ̄nai.
”den sanne Gudens man”. Hebr.: ’ish ha’Elohịm. Se Tillägg 1F.
Betyder ”han vände tillbaka till Gud”, ”Guds fånge”; i 24:20: ”Subael”. Förmodligen är det fråga om en son el. avkomling till Moses son Gersom.
”huvud för huvud”. Ordagr.: ”efter deras huvudskallar”.
Ordagr.: ”vara till hands”.