1 Krönikeboken 22:1–19

22  Sedan sade David: ”Detta är Jehovas, den sanne Gudens,* hus,+ och detta är ett brännoffersaltare+ för Israel.”  David sade nu att man skulle samla de bofasta främlingarna*+ som var i Israels land, och sedan satte han dem till stenhuggare,+ till att hugga ut fyrkantiga stenblock+ för byggandet av den sanne Gudens hus.  Och David skaffade fram järn i stor mängd till spikar för portarnas dörrar och till krampor, och likaså koppar i sådan mängd att den inte kunde vägas,+  och cederstockar+ i oräkneligt antal; ty sidonierna+ och tyrierna+ förde in cederstockar i stor mängd till David.  Och David sade: ”Min son Salomo är ung och oerfaren,+ och huset som skall byggas åt Jehova skall vara övermåttan storslaget+ till berömmelse och ära*+ inför alla länderna. Låt mig därför göra förberedelser åt honom.” Alltså gjorde David omfattande förberedelser före sin död.+  Vidare kallade han till sig sin son Salomo och befallde honom att bygga ett hus åt Jehova, Israels Gud.  Och David sade till sin son Salomo: ”Det låg mig själv varmt om hjärtat+ att bygga ett hus åt Jehovas, min Guds, namn.+  Men Jehovas ord kom emot mig, och det löd: ’Blod i stor mängd har du utgjutit,+ och stora krig har du fört.+ Du skall inte bygga ett hus åt mitt namn,+ ty du har utgjutit mycket blod* på jorden inför mig.  Se! Det föds en son+ åt dig. Han skall visa sig vara en vilans man,* och jag skall ge honom vila från alla hans fiender runt omkring;+ ty Salomo*+ skall hans namn vara, och jag skall ge Israel frid+ och ro i hans dagar. 10  Han skall bygga ett hus åt mitt namn,+ och han skall bli en son+ för mig och jag en fader+ för honom. Och jag skall befästa hans kungatron+ över Israel till oöverskådlig tid.’ 11  Nu, min son, må Jehova visa sig vara med dig, och du skall ha framgång med att bygga Jehovas, din Guds, hus, alldeles som han har sagt om dig.+ 12  Må Jehova bara ge dig omdömesförmåga och förstånd,+ och må han ge dig befallning angående Israel, ja att hålla Jehovas, din Guds, lag.+ 13  Då kommer du att ha framgång,+ om du är noga med att följa de förordningar+ och de rättsliga beslut+ som Jehova gav Mose befallning+ om beträffande Israel. Var modig och stark.+ Var inte rädd+ och var inte förfärad.+ 14  Och se, trots mina svårigheter+ har jag skaffat fram till Jehovas hus 100 000 talenter guld*+ och en miljon* talenter silver,* och kopparn+ och järnet+ finns det ingen möjlighet att väga, eftersom det har blivit en sådan mängd; och trävirke och stenar har jag skaffat fram, men du får foga mer till. 15  Och hos dig är ett stort antal människor som kan utföra arbete, stenhuggare och hantverkare som kan arbeta i sten+ och i trä samt allt slags kunnigt folk till allt slags arbete.+ 16  Guldet, silvret och kopparn och järnet finns det ingen möjlighet att räkna.+ Grip dig verket an,+ och må Jehova visa sig vara med dig.”+ 17  Och David befallde vidare alla Israels furstar att hjälpa hans son Salomo: 18  ”Är inte Jehova, er Gud, med er,+ och har han inte gett er vila runt omkring?+ Ty han har gett landets invånare i min hand, och landet har blivit kuvat inför Jehova+ och inför hans folk. 19  Inrikta nu ert hjärta och er själ+ på att söka Jehova, er Gud,+ och grip er an med att bygga Jehovas, den sanne Gudens, helgedom,+ så att ni kan föra Jehovas förbunds ark+ och den sanne Gudens heliga redskap till det hus som byggs åt Jehovas namn.”+

Fotnoter

”Jehovas, den sanne Gudens”. Hebr.: Jehwạh ha’Elohịm; första stället där detta uttryck förekommer. Se not till 1Mo 2:4, ”Jehova Gud”.
El.: ”de tillfälliga inbyggarna”, ”gästerna”. Hebr.: haggerịm; LXXVg(lat.: prosẹlyti), ”proselyterna”.
Ordagr.: ”till ett namn och till skönhet”, en hendiadys. Jfr not till 1Mo 3:16.
”mycket blod”. Hebr.: damịm rabbịm, plur.
El.: ”en man som åtnjuter vila (lugn och ro)”, ”en fridsam man”.
Namnet ”Salomo” kommer från en rot som betyder ”frid (fred)”.
Omkr. 325 miljarder kr (38 535 000 000 $) med ett guldpris beräknat till omkr. 95 kr per g (350 $ per troy ounce).
”en miljon”. Ordagr.: ”tusen tusen”.
Omkr. 65 miljarder kr (7 707 000 000 $) med ett silverpris beräknat till omkr. 1:90 kr per g (7 $ per troy ounce).