Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

1 Krönikeboken 2:1–55

 Detta var Israels+ söner: Ruben,+ Simeon,+ Levi+ och Juda,+ Isạskar+ och Sẹbulon,+  Dan,+ Josef+ och Benjamin,+ Nạftali,+ Gad+ och Aser.+  Judas söner var Er+ och Onan+ och Shela.+ Dessa tre föddes åt honom av Shuas dotter, den kanaaneiska kvinnan. Men Er, Judas förstfödde, visade sig vara ond i Jehovas ögon; därför dödade han honom.+  Och Tamar,+ hans svärdotter, födde Peres+ och Sera åt honom. Judas söner var sammanlagt fem.  Peres söner var Hesron och Hamul.+  Och Seras+ söner var Simri och Etan och Heman och Kalkol och Dara.+ De var sammanlagt fem.  Och Karmis+ söner var Akar,* han som gjorde Israel till något utstött*+ när han handlade trolöst med det som var vigt åt tillintetgörelse.+  Och Etans+ söner var Asạrja.  Och Hesrons+ söner som föddes åt honom var Jerạhmeel+ och Ram+ och Kẹlubai.* 10  Och Ram blev far till Amminạdab.+ Och Amminạdab blev far till Nahson,+ hövdingen för Judas söner. 11  Och Nahson blev far till Salma.+ Och Salma blev far till Boas.+ 12  Och Boas blev far till Obed.+ Och Obed blev far till Ịsai.+ 13  Och Ịsai blev far till Ẹliab,+ sin förstfödde, och Abinạdab,+ den andre, och Simẹa,+ den tredje, 14  Nẹtanel, den fjärde, Raddaj, den femte, 15  Osem, den sjätte, David,+ den sjunde. 16  Och deras systrar var Serụja och Abigạjil;+ och Serụjas söner var Ạbisaj+ och Joab+ och Ạsael,+ alltså tre. 17  Och Abigạjil födde Amạsa;+ och Amạsas far var ismaeliten Jeter.+ 18  Och Kaleb,* Hesrons+ son, blev far till söner med sin hustru Asụba och med Jẹriot; och detta var hennes söner: Jesher och Sobab och Ardon. 19  När Asụba dog tog Kaleb Efrat+ till hustru, och hon födde Hur+ åt honom. 20  Och Hur blev far till Uri.+ Och Uri blev far till Bẹsalel.+ 21  Och därefter hade Hesron umgänge med dottern till Makir,+ Gịleads far.+ Och han tog henne till hustru när han var 60 år gammal, och hon födde Segub åt honom. 22  Och Segub blev far till Jair,+ som fick 23 städer+ i Gịleads land. 23  Senare tog Gesur+ och Aram+ ifrån dem Havot-Jair+ samt Kenat+ med underlydande städer,* 60 städer. Alla dessa var söner till Makir, Gịleads far. 24  Och efter Hesrons+ död i Kạleb-Efrạta födde Abịa, Hesrons hustru, så Ashur, Tekọas+ far, åt honom. 25  Och Jerạhmeels,+ Hesrons förstföddes, söner var Ram,+ den förstfödde, och Buna och Oren och Osem, Ahịa.* 26  Och Jerạhmeel hade en annan hustru; hennes namn var Atạra. Hon var mor till Onam. 27  Och Rams,+ Jerạhmeels förstföddes, söner var Maas och Jamin och Eker. 28  Och Onams+ söner var Sammaj och Jada. Och Sammajs söner var Nadab och Ạbisur. 29  Och Ạbisurs hustrus namn var Abihạjil, och hon födde Ahban och Molid åt honom. 30  Och Nadabs+ söner var Seled och Ạppajim. Men Seled dog utan söner. 31  Och Ạppajims söner var Jisi. Och Jisis söner var Sesan;+ och Sesans söner: Ahlaj. 32  Och Jadas, Sammajs brors, söner var Jeter och Jonatan. Men Jeter dog utan söner. 33  Och Jonatans söner var Peleth och Sasa. Dessa var Jerạhmeels söner. 34  Och Sesan+ fick inga söner, bara döttrar. Nu hade Sesan en egyptisk tjänare,+ vars namn var Jarha. 35  Så Sesan gav sin dotter åt sin tjänare Jarha till hustru, och hon födde Attaj åt honom. 36  Och Attaj blev far till Natan. Och Natan blev far till Sabad.+ 37  Och Sabad blev far till Eflal. Och Eflal blev far till Obed. 38  Och Obed blev far till Jẹhu. Och Jẹhu blev far till Asạrja. 39  Och Asạrja blev far till Heles. Och Heles blev far till Eleạsa. 40  Och Eleạsa blev far till Sismaj. Och Sismaj blev far till Sallum. 41  Och Sallum blev far till Jekạmja. Och Jekạmja blev far till Elisạma. 42  Och Kalebs,*+ Jerạhmeels brors, söner var Mesa, hans förstfödde, som var Sifs far, och Marẹsas, Hebrons fars, söner. 43  Och Hebrons söner var Kora och Tappụa och Rekem och Sema. 44  Och Sema blev far till Raham, Jọrkeams far. Och Rekem blev far till Sammaj. 45  Och Sammajs son var Maon; och Maon var Bet-Surs+ far. 46  Och Efa, Kalebs bihustru, födde Haran och Mosa och Gases. Och Haran blev far till Gases. 47  Och Jahdajs söner var Regem och Jotam och Gesan och Pelet och Efa och Saaf. 48  Och Kalebs bihustru Maạka födde Seber och Tirhạna. 49  Sedan födde hon Saaf, Madmạnnas+ far, Seva, Makbẹnas far och Gịbeas+ far. Och Kalebs+ dotter var Aksa.+ 50  Dessa var Kalebs söner. Hurs,+ Efrạtas+ förstföddes, söner: Sobal,+ Kịrjat-Jẹarims+ far, 51  Salma, Betlehems+ far, Haref, Bet-Gaders far. 52  Och Sobal,+ Kịrjat-Jẹarims far, fick söner: Hạroe och hälften av Mẹnuhot. 53  Och Kịrjat-Jẹarims släkter var jitriterna+ och putiterna och sumatiterna och misraiterna. Från dessa utgick soratiterna+ och estaoliterna.+ 54  Salmas söner var Betlehem+ och netofatiterna,+ Atrot-Bet-Joab och hälften av manahatiterna, soriterna. 55  Och skrivarnas släkter som bodde i Jabes+ var tiratiterna, simeatiterna, sukatiterna. Dessa var de keniter+ som kom från Hammat, far till Rekabs+ hus.

Fotnoter

Betyder ”en som orsakar utstötthet (uteslutning)”, ”en som vållar svårigheter (bringar olycka)”. Hebr.: ‛Akhạr; i Jos 7:1, 18: ”Akan”.
El.: ”han som vållade ... svårigheter”. Hebr.: ‛ōkhẹr, en ordlek på mannens namn, ‛Akhạr.
”Kaleb” i v. 18, 19, 42.
”Kelubai” i v. 9.
Ordagr.: ”och dess (hennes) döttrar”.
”Osem, Ahia”, M; LXX: ”Asom, hans bror”; Vg: ”Asom och Ahia”.
”Kelubai” i v. 9.