Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

1 Krönikeboken 16:1–43

16  Så förde de in den sanne Gudens ark+ och ställde den inne i det tält som David hade slagit upp åt den.+ Sedan frambar de brännoffer och gemenskapsoffer inför den sanne Guden.*+  När David var färdig med att offra brännoffret+ och gemenskapsoffren,+ välsignade+ han folket i Jehovas namn.+  Dessutom delade han ut+ till alla israeliterna, både man och kvinna, till var och en, ett runt bröd och en kaka dadlar och en kaka russin.  Sedan satte han några av leviterna+ till tjänare*+ inför Jehovas ark, för att de skulle ge påminnelse+ om Jehova, Israels Gud, och tacka+ och lovprisa+ honom:  Asaf,+ överhuvudet, och näst efter honom Sakarja, vidare Jẹgiel och Semirạmot och Jẹhiel och Mattịtja och Ẹliab och Benạja och Obed-Edom och Jẹgiel,+ med harpinstrument och med lyror,+ och Asaf+ med cymbalerna, som han lät ljuda,+  och prästerna Benạja och Jahạsiel med trumpeterna+ ständigt framför den sanne Gudens förbunds ark.  Det var då, på den dagen, som David för första gången bidrog+ med tacksägelsesång+ till Jehova genom Asaf+ och hans bröder:   ”Tacka Jehova,+ anropa hans namn,+gör hans gärningar kända bland folken!+   Sjung+ till hans ära, spela och sjung till hans ära,+begrunda alla hans underbara gärningar.+ 10  Beröm er av hans heliga+ namn.+Må de som söker Jehova glädja sig i sitt hjärta.+ 11  Fråga efter Jehova och hans styrka.+Sök ständigt hans ansikte.+ 12  Kom ihåg de underbara gärningar som han har utfört,+hans under* och domsluten från hans mun,+ 13  ni som är hans tjänare Israels avkomma,*+ni Jakobs söner, hans utvalda.+ 14  Han är Jehova, vår Gud.+ Över hela jorden når hans domar.+ 15  Kom ihåg hans förbund till oöverskådlig tid,+det ord som han befallde, intill tusen generationer,+ 16  det förbund som han slöt med Abraham,+och hans ed till Isak,+ 17  ja, den som han lät bestå för Jakob som en förordning,+för Israel som ett förbund till oöverskådlig tid,+ 18  när han sade: ’Åt dig skall jag ge Kạnaans land+som ert tilldelade arv.’+ 19  Detta var när ni var få till antalet,+ja, mycket få, och bofasta främlingar i det.+ 20  Och de vandrade omkring från nation till nation+och från ett kungarike till ett annat.*+ 21  Han tillät ingen att bedra dem,+utan för deras skull tillrättavisade han kungar:+ 22  ’Rör inte mina smorda,*och gör inte mina profeter något ont.’+ 23  Sjung till Jehovas ära, hela jorden!+Förkunna från dag till dag den räddning han ger!+ 24  Berätta bland nationerna om hans härlighet,bland alla folken om hans underbara gärningar. 25  Ty stor är Jehova och högt prisad,+värd att frukta mer än alla andra gudar.*+ 26  Ty folkens alla gudar är värdelösa gudar,*+men Jehova har gjort himlen.+ 27  Värdighet och prakt är inför honom,+styrka och glädje är på hans plats.+ 28  Tillskriv Jehova, ni folkens släkter,tillskriv Jehova härlighet och styrka.+ 29  Tillskriv Jehova hans namns härlighet,+för med er en gåva och kom inför honom.+Böj er ner för Jehova i helig prydnad.+ 30  Vrid er i smärtor på grund av honom, alla ni som bor på jorden!Ja, det fruktbara landet* är fast grundat:Aldrig skall det bringas att vackla.+ 31  Må himlen glädja sig, och må jorden fröjda sig,+och må man säga bland nationerna: ’Jehova har blivit kung!’+ 32  Må havet dåna och det som fyller det,+må marken jubla och allt som är på den.+ 33  Må samtidigt skogens träd brista ut i fröjd på grund av Jehova,+ty han har kommit för att döma jorden.+ 34  Tacka Jehova, ty han är god,+ty hans kärleksfulla omtanke* varar till oöverskådlig tid.+ 35  Och säg: ’Rädda oss, du vår räddnings Gud,+och församla oss och befria oss från nationerna,+så att vi kan tacka ditt heliga namn+ och lovprisa dig med jubel.+ 36  Välsignad vare Jehova, Israels Gud, från oöverskådlig tid till oöverskådlig tid.’”+ Och allt folket sade: ”Amen!” och gav lovprisning åt Jehova.*+ 37  Sedan lämnade han Asaf+ och hans bröder där inför Jehovas förbunds ark för att de ständigt skulle utföra tjänst+ inför arken, enligt vad som krävdes dag för dag;+ 38  och Obed-Edom och hans bröder, sammanlagt 68, och Obed-Edom, Jẹdutuns son, och Hosa som portvaktare; 39  och prästen Sadok+ och hans bröder, prästerna, inför Jehovas tältboning på offerhöjden som var i Gịbeon,+ 40  för att de ständigt skulle offra brännoffer åt Jehova på brännoffersaltaret, morgon och kväll, och sörja för allt som står skrivet i den lag som Jehova hade gett Israel befallning om;+ 41  och tillsammans med dem Heman+ och Jẹdutun och resten av de utvalda män som var utpekade+ med namn, för att de skulle tacka Jehova,+ därför att ”hans kärleksfulla omtanke varar till oöverskådlig tid”;+ 42  och tillsammans med dem Heman+ och Jẹdutun,+ för att de skulle låta trumpeterna+ och cymbalerna ljuda, och likaså instrumenten till att ackompanjera sången till den sanne Gudens ära; och Jẹdutuns söner+ vid porten. 43  Och allt folket gick sedan i väg, var och en till sitt hus,+ och David vände om för att välsigna sitt hus.

Fotnoter

”den sanne Guden”. Hebr.: ha’Elohịm; grek.: tou theou; Sy: ”Jehovas ark”.
”till tjänare (medhjälpare)”. Hebr.: meshorthịm. Jfr not till 6:32.
El.: ”tecken”, ”förebud”.
Ordagr.: ”säd”.
Ordagr.: ”till ett annat folk”.
”mina smorda”. Hebr.: bimshichạj; grek.: tōn khristọ̄n mou; syr.: lamshichaj; lat.: chrịstos mẹos.
”gudar”. Hebr.: ’elohịm.
”värdelösa gudar”. El.: ”avgudar”. Hebr.: ’elilịm; LXXVg: ”avgudar”; Sy: ”gudabilder”.
”det fruktbara landet”. Hebr.: tevẹl; grek.: hē gē; lat.: ọrbem, ”runden (kretsen, cirkeln)”, dvs. jordens rund.
El.: ”hans lojala kärlek”.
El.: ”Och låt hela folket säga: ’Amen!’, och de skall lovprisa Jehova.” Vg: ”Och låt hela folket säga: ’Amen!’ och en hymn till Jehova.”