Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

1 Krönikeboken 12:1–40

12  Och detta är de som kom till David i Siklag,+ medan hans rörelsefrihet fortfarande var begränsad på grund av Saul,+ Kis son; och de var bland de väldiga männen+ som hjälpte honom i kriget;  de var beväpnade med båge och skickliga i att använda höger hand och vänster+ hand till att slunga stenar+ och skjuta pilar+ med bågen.+ De var av Sauls bröder, av Benjamin.  Det var överhuvudet Ahiẹser och Joas, söner till gibeatiten+ Semạa, och Jẹsiel och Pelet, söner till Ạsmavet,+ och Berạka och anatotiten+ Jẹhu  och gibeoniten+ Jismạja, en väldig man bland de trettio+ och över de trettio; och Jeremia och Jahạsiel och Jọhanan och gederatiten+ Jọsabad,  Ẹlusaj och Jẹrimot och Beạlja och Semạrja och harifiten Sefạtja,  Elkạna och Jissịja och Ạzarel och Joẹser och Jasọbeam, koraiterna,+  och Joẹla och Sebạdja, söner till Jẹroham från Gedor.  Och några av gaditerna avskilde sig och gick över till David i bergfästet i vildmarken,+ tappra, väldiga män,* krigsmän från hären, vilka höll den stora skölden och lansen beredda,+ och deras ansikten var som lejons+ ansikten, och de var snabba som gaseller på bergen.+  Eser var överhuvudet, Obạdja den andre, Ẹliab den tredje, 10  Mismạnna den fjärde, Jeremia* den femte, 11  Attaj den sjätte, Ẹliel den sjunde, 12  Jọhanan den åttonde, Ẹlsabad den nionde, 13  Jeremia* den tionde, Makbạnnaj den elfte. 14  Dessa var av Gads+ söner, anförare i hären. Den ringaste svarade mot hundra och den störste mot tusen.+ 15  Det var dessa som gick över Jordan+ i första månaden, när den svämmade över alla sina bräddar,+ och de jagade sedan bort alla dem som bodde på lågslätterna, åt öster och åt väster. 16  Och några av Benjamins och Judas söner kom till David i bergfästet.+ 17  Då gick David ut inför dem och tog till orda och sade till dem: ”Om det är med fred+ ni har kommit till mig för att hjälpa mig, kommer mitt hjärta att bli förenat med er.+ Men om det är för att förråda mig åt mina motståndare, fast ingen orätt är på mina händer,+ så må våra förfäders Gud+ se det och ställa det till rätta.”+ 18  Och ande+ insvepte* Ạmasaj, anföraren för de trettio: ”Dina är vi, David, och vi är med dig,+ Ịsais son. Frid, frid vare med dig, och frid vare med den som hjälper dig, ty din Gud har hjälpt dig.”+ Då tog David emot dem och gjorde dem till anförare för trupperna.+ 19  Och några från Manasse gick över* till David, när han tillsammans med filistéerna+ drog ut till strid mot Saul, men han* hjälpte dem inte, ty efter rådslagning skickade filistéernas axelfurstar+ bort honom och sade: ”Han kommer att gå över till sin herre* Saul, och våra huvuden kommer att vara i fara.”+ 20  När han kom till Siklag,+ gick dessa från Manasse över till honom: Adna och Jọsabad och Jedịael och Mikael och Jọsabad och Ẹlihu och Sịlletaj, anförare+ för de skaror på tusen som tillhörde Manasse. 21  Och de var till hjälp för David mot rövarskaran,+ ty de var alla tappra, väldiga män,+ och de blev anförare i hären; 22  dag efter dag kom+ nämligen folk till David för att hjälpa honom, till dess det var ett stort+ läger, som Guds läger.+ 23  Och detta var antalet av anförarna för dem som var rustade för hären, vilka kom till David i Hebron+ för att överföra Sauls kungamakt+ till honom, i enlighet med Jehovas befallning.+ 24  Judas söner, som bar stor sköld och lans, utgjorde 6 800 män rustade för hären. 25  Av Simeons söner var det 7 100 tappra, väldiga män till hären. 26  Av leviternas söner var det 4 600. 27  Och Jehojạda var ledaren+ för Arons söner,*+ och med honom var det 3 700. 28  Dessutom Sadok,+ en ung man, väldig och tapper, och hans fädernehus, 22 anförare. 29  Och av Benjamins söner,+ Sauls+ bröder, var det 3 000, och ända till dess höll flertalet av dem vakt över Sauls hus. 30  Och av Efraims söner var det 20 800, tappra, väldiga män,+ ryktbara män,* efter sina fädernehus. 31  Och av halva Manasses stam+ var det 18 000 som hade blivit utpekade med namn till att gå i väg och göra David till kung. 32  Och av Isạskars+ söner, som hade kännedom om hur man urskiljer tiderna+ och insåg vad Israel borde göra,+ var det 200 av deras överhuvuden, och alla deras bröder stod under deras befäl. 33  Av Sẹbulon+ var det 50 000 som drog ut med hären och som ställde upp sig i stridsformering med alla slags krigsvapen, och när det gällde att sluta upp kring David* hade de inte dubbelt hjärta.* 34  Och av Nạftali+ var det 1 000 anförare, och tillsammans med dem var det 37 000 män med stor sköld och spjut. 35  Och av daniterna var det 28 600 som ställde upp sig i stridsformering. 36  Och av Aser+ var det 40 000 som drog ut med hären för att ställa upp sig i stridsformering. 37  Och från andra sidan Jordan,+ av rubeniterna och gaditerna och halva Manasses stam, var det 120 000 män med alla slags krigsvapen för en här. 38  Alla dessa var krigsmän, som slöt upp vid slaglinjen; med odelat hjärta+ kom de till Hebron för att göra David till kung över hela Israel; och även hela det övriga Israel var med enigt hjärta inställt på att göra David till kung.+ 39  Och de blev kvar där hos David i tre dagar och åt och drack,+ ty deras bröder sörjde för dem. 40  Och även de som bodde nära dem, ända till Isạskar+ och Sẹbulon+ och Nạftali,+ kom med mat* på åsnor+ och på kameler och på mulor och på nötkreatur: matvaror av mjöl,+ kakor av pressade fikon+ och russinkakor+ och vin+ och olja+ och nötkreatur+ och får+ i stor mängd, ty det rådde glädje+ i Israel.

Fotnoter

El.: ”tappra kämpar”.
”Jeremia”. Hebr.: Jirmejạh.
”Jeremia”. Hebr.: Jirmejạhu.
Ordagr.: ”beklädde”.
”gick över”. El.: ”deserterade”. Ordagr.: ”[av]föll”.
”han”, LXXA,LagardeVg; MLXXא,B: ”de”.
”sin herre”. Hebr.: ’adhonạw (av ’adhọ̄n), majestätsplural.
El.: ”Arons hus (släkt)”. M: ”Aron”; LXXLagarde: ”Arons söner”.
El.: ”namnkunniga (berömda) män”. Ordagr.: ”män av namn”.
”kring David”, tillagt med stöd i LXX, som lyder: ”när det gällde att hjälpa David”.
Se not till Ps 12:2.
Ordagr.: ”bröd”.